[Guest Post ] “ดีป้า” ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020” โชว์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Smart City Week 2020” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มาพร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เดินหน้าเปิดมิติใหม่ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จุดประกายผู้นำเมืองค้นหาโซลูชันตอบโจทย์เมือง พร้อมดึงประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเท่าเทียม ลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงกิจกรรม ผ่านรูปแบบการจัดงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยตั้งเป้าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและอาเซียน

 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร Techsauce, Huawei และ FutureTales Lab by MQDC จัดงาน Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทยขึ้นระหว่างวันที่  16 – 22 ตุลาคม 2563 ภายใต้แนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities

 

 

“ดีป้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับเมืองอัจฉริยะให้เป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุด ซึ่งงาน Thailand Smart City Week 2020 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ พร้อมมอบประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่าง ๆ แก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการจุดประกายให้ผู้นำเมืองสร้างสรรค์แนวทางการจัดการเมืองในแต่ละด้านอย่างตรงจุด มีเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมค้นหาโซลูชันในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง รวมถึงพื้นที่สำหรับการเจรจาทางธุรกิจ ซึ่งประชาชนยังสามารถสัมผัสและเข้าถึงกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้จากทั่วทุกภูมิภาค ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) โดย ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Thailand Smart City Week 2020 จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ซึ่งเมืองอัจฉริยะประเทศไทยอยู่ไม่ไกลเกินคิดอย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Thailand Smart City Week 2020 ประกอบด้วย

  1. Smart City PLAYS การสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในมิติต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CU Smart City) มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Flower Labs ย่านปากคลองตลาด และ Creator Space ชั้น 6 True Digital Park ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อให้ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เมืองอัจฉริยะที่อยู่ใกล้ตัว

 

  1. Smart City LEARNS การอบรม แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านคอร์สอบรม และการสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Smart City Thailand Office เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ (Lifelong Learning)

 

  1. Smart City HACKS โดยความร่วมมือกับ Techsauce จัดกิจกรรม Thailand Smart City Week 2020 Hackathon ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมค้นหาแนวทางและโซลูชันที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริงและตรงจุด พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้

 

  1. Smart City MEETS นิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากเหล่าผู้ประกอบการที่มาในรูปแบบ Virtual Exhibition เต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย พร้อมสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจผ่านระบบสนทนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล)

 

นอกจากนี้ พิธีเปิดงาน Thailand Smart City Week 2020 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จะมีพิธีประกาศ    เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญและความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของไทย

งาน Thailand Smart City Week 2020 เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน หรือผู้ที่สนใจร่วมงานระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ scw.smartcitythailand.or.th พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smartcitythailand.or.th และ facebook.com/smartcitythailand หรือสอบถามที่ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทรศัพท์ 0 2026 2333

สำหรับผู้ที่มีโครงการหรือมีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งรัฐและเอกชน และต้องการสมัครเป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ  ลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ล่วงหน้าที่ https://bit.ly/36slCyL

 


About Maylada

Check Also

Windows365 Webinar: Your Windows in the cloud [11 พ.ย. 2021 – 14.00น.]

สัมผัสประสบการณ์ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 11 ผ่านศักยภาพระบบไมโครซอฟท์คลาวด์พีซี ที่คุณสามารถสตรีมแอปพลิเคชัน เครื่องมือ ข้อมูล และการตั้งค่าของคุณไปยังอุปกรณ์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ของบริษัทบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Mac, iPad, Linux หรือ Androidก็ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนเครื่อง

Metro Systems Webinar: Exploring Ways to Protect: Cybersecurity Threats in a Work From Home Environment [11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.]

ทุกวันนี้ การโจมตีทางไซเบอร์ยังคงขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้มีแต่องค์กรขนาดใหญ่ หรือภาครัฐ หรือสถาบันการเงินเป็นเป้าหลัก แต่กลับกระจายไปสู่หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ พลังงาน โทรคมนาคม หรือค้าปลีก-ส่ง ก็ล้วนเป็นเป้าหมายการโมตีทางไซเบอร์ทั้งสิ้น