SUSE by Ingram

[Guest Post] “ดีป้า” ลุย ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ Coding School Champions 10 แห่ง เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุน ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้าน Coding ในโรงเรียน มุ่งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding โดยล่าสุดผ่านความเห็นชอบดำเนินโครงการ Coding School Champions 10 แห่ง เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านความเห็นชอบโครงการ Coding School Champions เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานทั้งหมด 10 โรงเรียนทั่วประเทศ ดังนี้

  1. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
  2. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
  3. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
  4. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  5. โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่
  6. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี
  7. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่
  8. โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
  9. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  10. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

          “โครงการนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุน  และยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งภายในโรงเรียน 10  แห่ง  เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทุกระดับชั้น ได้เข้าถึงทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งกว่า 17,000 คน โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ก้าวทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

About Maylada

Check Also

[Guest Post] LTI และ IBM ขยายพันธมิตรระดับโลก ช่วยองค์กรเร่งการยกระดับสู่ยุคดิจิทัลด้วยไฮบริดคลาวด์แบบเปิด

มุมไบ, อินเดีย :  LTI และ IBM เล็งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาโซลูชันร่วมกับลูกค้า

[Guest Post] รายงานของซิสโก้เผย บริษัทในเอเชีย-แปซิฟิกเผชิญการแจ้งเตือนภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากการทำงานจากที่บ้าน

ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันดับหนึ่งขององค์กรไทยส่วนใหญ่คือ“การเข้าถึงอย่างปลอดภัย”  69% ขององค์กรในเอเชีย-แปซิฟิกเผชิญปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการแจ้งเตือนที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25% นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด 54% ขององค์กรในภูมิภาคนี้มีความพร้อมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ 7% ไม่พร้อมที่จะรองรับการทำงานจากที่บ้านในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด องค์กร 85% มองว่าในตอนนี้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้มีความสำคัญอย่างมาก หรือมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน