CDIC 2023

Dell Technologies ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ” Fuel Your Data-Driven Organization’s Transformation to the Intelligent Futured Enterprise “

Dell Technologies ขอเชิญ ผู้วางแผนกลยุทธ์ด้านไอทีสำหรับองค์กร ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่มีส่วนในการเขียนแผนแม่บท ทีมงานไอทีโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลด้าน Data Storage, Data Infrastructure, IT Admin และ Digital Transformation เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Fuel Your Data-Driven Organization’s Transformation to the Intelligent Futured Enterprise” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น.

หัวข้อ : Fuel Your Data-Driven Organization’s Transformation to the Intelligent Futured Enterprise

วันเวลา : พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียนได้ที่ : https://dell.zoom.us/webinar/register/WN_Sd6EZZiPRUeDYfgS_QSs1Q

ปัจจุบันองค์กรมากมายหันมาขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Digital Strategy เพื่อ Transform องค์กรสู่การเป็น Intelligent Future Enterprise และองค์กรในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นองค์กรลักษณะ Data-Driven ที่เน้นใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่ง IT Infrastructure ถือเป็นหัวใจสำคัญ ควรต้องมีระบบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ยืดหยุ่น ทันสมัย ช่วยลดค่าใช้จ่าย รองรับรูปแบบของข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและสามารถเอื้อให้ทำงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในงานสัมมนานี้ท่านจะได้ข้อมูลอัพเดทล่าสุดของเทคโนโลยีด้านระบบสตอเรจ และ IT Infrastructure ที่จำเป็นและสำคัญสำหรับองค์กรที่เน้นใช้ข้อมูลธุรกิจในการขับเคลื่อน และท่านจะได้รับทราบถึงเทคโนโลยีสุดล้ำของ Dell EMC Data Storage ที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อรองรับและสนับสนุนการทำงานขององค์กรที่ใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ (Data-Driven Organization)

กำหนดการ

09:30-09:35 น. From Insights to Innovation: Power Your Infrastructure for Intelligent Futured Enterprise

ในโลกปัจจุบันที่ทุกๆ องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องใช้การปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนทางธุรกิจด้วย Digital Strategy ในการ Transform องค์กรให้ขยับเข้าสู่การเป็น Intelligent Future Enterprise มากขึ้น ขบวนการทำงานในองค์กรจึงต้องพึ่งพาการใช้งานข้อมูลเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Data-Driven Organization ดังนั้นระบบ IT infrastructure ที่จะต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานในองค์กรปัจจุบัน จึงต้องมีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น ความคุ้มค่า พร้อมทั้งความสามารถในการรองรับรูปแบบของข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข้อมูลที่มีในองค์กรปัจจุบัน มีแหล่งที่มาและมีแนวโน้มในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ที่อยู่นอกระบบ Data Center ขององค์กรมากขึ้นในรูปแบบที่เป็น Edge Infrastructure ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีด้าน 5G มาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Edge Location ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ของ Data Gravity เหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกธุรกิจยุค Digital

ผู้บรรยาย : ประหยัด รุ่งสมัยทอง, Presales Director, Dell Technologies

09:40 – 10:05 น. Transform and Mobilize both Traditional and Modern Workloads with The Future of Storage: Data Centric, Intelligent, Adaptable: PowerStore

พบกับ Dell EMC PowerStore ที่เน้นความคล่องตัวและการนำไปใช้สำหรับการสร้าง Cloud Operation Model ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่มีคอนเทนเนอร์ PowerStore ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่ที่ดีที่สุด เช่น NVMe, DRR อีกทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขยาย ผสมผสานความสามารถขั้นสูงของ ESXi ไฮเปอร์ไวเซอร์ PowerStore ของ VMware มอบความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยไม่เพียงแต่สามารถรัน VM บน Storage ได้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานร่วม Infrastructure ของลูกค้าได้อย่างราบรื่น สำหรับการทำงานร่วมกันกับ VMware เดิม

ผู้บรรยาย : อุดร พุ่มเจริญ, System Engineer, Dell Technologies

10:10 – 10:35 น. Modernize Datacenter, Simplify Infrastructure Management and Operations with Enterprise-Class Performance Software-Defined Storage: PowerFlex

เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นศูนย์กลางในการทำงานของธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องปรับปรุงศูนย์ข้อมูลของตนให้ทันสมัย โดยเลือกแพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นสูง มีสถาปัตยกรรมที่รองรับ Workload ทั้งปัจจุบันและสมัยใหม่ สามารถเพิ่มขนาดได้ตามความต้องการเป็นอิสระโดยไม่ต้องหยุดระบบ มีประสิทธิภาพสูงรองรับปริมาณงานที่สำคัญและมีความน่าเชื่อถือที่ความปลอดภัยระดับ six 9’s สุดท้ายนี้จะไม่ต้องมีการทำ Data Migration อีก

ผู้บรรยาย : ภราดร บุศรา, PowerFlex Territory Manager, SA and AEM,
Dell Technologies

10:40 – 11:05 น. Innovate with Unstructured Data

โอกาสและความท้าทายในการจัดการการเติบโตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ในเซสชั่นนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการกับความท้าทายที่องค์กรของท่านต้องเผชิญซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลและการดึงคุณค่าจากข้อมูลโดยมุ่งเน้นวิธีที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dell Technologies Unstructured Data Solutions (UDS) สามารถช่วยให้องค์กรของคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยข้อมูลได้อย่างแท้จริง

ผู้บรรยาย : จิรวุฒิ สุวรรณรัตน์, Advisory System Engineer, Dell Technologies

11:10 – 11:35 น. Modern Cloud Data Protection… Innovation for the Future

การปกป้องข้อมูลที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงแต่ต้องคำนึงว่าจะปกป้องข้อมูลนั้น ๆ อย่างไร แต่ยังต้องวางแผนต่อไปอีกด้วยว่า จะบริหารจัดการข้อมูลที่เหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้เกิดปรโยชน์สูงสุดกับองค์กร ตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลที่ปกป้องไว้กลับมาใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การสร้างรูปแบบรายงานหรือนำมาใช้ทดสอบระบบ เป็นต้น เมื่อคำนึงถึงเป้าหมายเหล่านี้ Dell Technologies จึงได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆไม่เพียง แต่ปกป้อง จัดเก็บและจัดการข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อีกด้วย

ผู้บรรยาย : พลสรณ์ อัครพุทธิพร, DPS System Engineer, Dell Technologies

11:40 – 12:05 น. Dell EMC Storage and Virtualization Integration

ปัจจุบัน VMware ถือได้ว่าเป็น Platform Virtualization ที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดถึง 80% ในวันนี้ ซึ่งส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของ Datacenter Virtualization แน่นอนว่าจะต้องมี Storage ไว้ทำหน้าที่เก็บ Virtual Machine workloads และเก็บข้อมูลขององค์กร อีกทั้งยังจัดเก็บเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อน และเปลี่ยนไปใช้ Container Workload Platform มากขึ้น ในหัวข้อนี้ท่านจะได้รับทราบถึงเทคโนโลยีของ VMware เมื่อผนึกกำลังกับ Enterprise Storage ของ Dell Technologies จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการและการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นได้

ผู้บรรยาย : คณิต รักษศรี, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์วีเอ็มแวร์ ภายใต้เดลล์เทคโนโลยี ภาคพื้นเอเซียใต้ ประจำประเทศไทย

12:10 – 12:30 น. ถาม ตอบ และสรุป

ผู้บรรยาย : ประหยัด รุ่งสมัยทอง, Presales Director, Dell Technologies

*หมายเหตุ* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพลอยปภัทร โทร. 092-253-3845 หรือ event@aspirecreation.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ลือ Huawei อาจทำลายกำแพงการผลิตชิป 5nm สำเร็จ เริ่มเผยสเป็ค Laptop รุ่นใหม่ใช้ชิปเทคโนโลยี 5nm แล้ว

ท่ามกลางกระแสการโดนแบนทางด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ทำให้เหล่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิปของตนเองขึ้นมา และล่าสุดก็มีข่าวว่า Huawei และ SMIC นั้นได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชิป 5nm ที่ผลิตเองในจีนแล้ว ทำให้จีนตามหลังสหรัฐอเมริกาด้านเทคโนโลยีการผลิตชิปเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น

ผู้บริหาร Dell ชี้ ภาคอุตสาหกรรมจะไม่รอการผลิตและจัดส่งที่ล่าช้าของ NVIDIA H100 อีกต่อไป

ท่ามกลางกระแสความร้อนแรงของเทคโนโลยี AI ที่ผ่านมา ส่งผลให้ GPU ของ NVIDIA นั้นขาดตลาดอย่างรุนแรง และเกิด Lead Time รอสินค้าในการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ยาวนานมากถึงกว่า 39 สัปดาห์ ทำให้คุณ Peter Marrs ประธานของ Dell ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นได้ออกมากล่าวถึงประเด็นนี้