CDIC 2023

DELL Technologies เผยรายงานผลสำรวจการปกป้องข้อมูลในเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่นพบกว่า 30% ยังเผชิญเหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย

เมื่อวานนี้ทีมงาน Techtalkthai ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายจาก Dell Technologies ที่ได้มาเล่าถึงรายงานผลสำรวจด้านการปกป้องข้อมูลซึ่งทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วจึงสามารถชี้วัดภาพรวมได้ โดยเก็บข้อมูลมาจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้าน IT กว่า 2,200 คนจาก 18 ประเทศและกว่า 11 อุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งพบว่าภายในรอบปีที่ผ่านมายังมีองค์กรถึง 32% ทำข้อมูลสูญหายและไม่อาจกู้คืนกลับมาได้

คุณอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหารตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและธุรกิจคอนซูเมอร์เอเชียใต้

Data-driven Economy

คุณอโณทัยได้พูดถึงความสำคัญของการใช้งานข้อมูลว่าปัจจุบันเราได้เข้าสู่ยุคแห่งการใช้ข้อมูลเพื่อขับดันธุรกิจได้หรือที่เรียกว่า Data-Driven Economy ซึ่งองค์กรหลายแห่งต้องมีการปรับตัวหลายๆ ด้านและมิอาจเพิกเฉยต่อความสำคัญของข้อมูลได้เนื่องมาจากปัจจัยหลัก 3 ข้อคือ

1.การแข่งขันกันในภาคธุรกิจเพราะหากคู่แข่งทางธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้มากกว่าก็จะได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงต้องปรับตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อีกทั้งยังต้องพร้อมให้บริการตลอดเวลา (Availability)

2.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ทุกองค์กรย่อมระมัดระวังตัวอยู่แล้วไม่ว่าจากแฮ็กเกอร์ที่คอยจ้องทำลายหรือเรียกค่าไถ่ข้อมูล (Ransomware) หรือกรณีของคู่แข่งเองอาจจะมุ่งร้ายเพื่อทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย โดยปัจจุบันองค์ทั้งหลายต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ช่วยในการกู้คืนข้อมูล (Recovery) และต้องทำได้ภายในกำหนดเวลาไว้ด้วย

3.กฏหมายข้อมูล เช่น GDPR หรือกฏหมายด้านข้อมูลที่เกิดขึ้นในยุโรปซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงและหากใครต้องการค้าขายกับบริษัทในประเทศเหล่านั้นก็ต้องผ่านเกณฑ์ของกฏหมายนี้ด้วยและเช่นกันในประเทศไทยเองตอนนี้ก็มีกฏหมาย PDPA ซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ดังนั้นองค์กรในประเทศไทยเองก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วย

สถิติของผลสำรวจที่พบในเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)

คุณซาราวานัน คริชนัน ผู้จัดการทั่วไป Data Protection&Cloud Storage Solution เอเชียใต้

ในส่วนนี้คุณซาราวานันได้มาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญของข้อมูลโดยกล่าวว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของทั้งโลกเกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 ปีหลังเท่านั้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไปเรื่อยๆ ในอนาคต สำหรับรายงานเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง 6 ข้อดังนี้

1.อัตราการเติบโตของข้อมูลและมูลค่า

 • มีการจัดการข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 8.13 เพตะไบต์หรือโตขึ้นกว่า 384% เมื่อเทียบกับปี 2016 ที่มีเพียง 1.68 เพตะไบต์
 • องค์กร 90% ตระหนักรู้ว่าข้อมูลมีคุณค่าแต่มีแค่ 35% เท่านั้นที่สามารถสร้างรายได้จากข้อมูลและอีก 39% กำลังลงทุนในเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้ในอนาคต

2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูล

เมื่อธุรกิจทำ Digital Transformation เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ดังนั้นข้อมูลจึงกลายเป็น Core ของธุรกิจหากข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย (Data Disruption) ธุรกิจย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน“–คุณซาราวานันกล่าว

 • 80% กล่าวในทางเดียวกันว่าภายใน 1 ปีที่ผ่านมาองค์กรของตนได้รับผลกระทบจากความเสียหายของข้อมูล
 • 30% ทำข้อมูลสูญหายที่ไม่สามารถกู้คืนกลับมาดังเดิมได้และมีค่าเฉลี่ยในการสูญหายของข้อมูลประมาณ 2.04 เทระไบต์หรือราว 939,703 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (เป็นเพียงค่าเฉลี่ยไม่สามารถวัดมูลค่ากับธุรกิจได้แท้จริง)
 • 30% โดน Ransomware 
 • 46% เกิด Downtime โดยไม่ได้ตั้งใจมีค่าเฉลี่ยประมาณ 20 ชั่วโมงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 494,869 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (เป็นเพียงค่าเฉลี่ยไม่สามารถวัดมูลค่ากับธุรกิจได้แท้จริง)
 • 28% เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติแบบท้องถิ่นทำให้กระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลทั้งไซต์
 • 32% ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ด้วยโซลูชัน Data Protection ที่มีอยู่ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีเพียง 15%
 • ในปี 2018 ธุรกิจที่ได้รับความเสียหายทางข้อมูลมีโอกาสทำให้การออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดล่าช้ากว่ากำหนด 29% และสูญเสียลูกค้าได้ถึง 19% เทียบกับปี 2016 คือ 14% และ 10% ตามลำดับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะปัจจุบันเรามีปริมาณข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลกระทบรุนแรงกว่า
 • ผู้ที่ใช้โซลูชันด้าน Data Protection จาก Vendor หลายรายมีโอกาสเกิดปัญหาได้มากกว่าการใช้งาน Vendor เจ้าเดียว

3.ความท้าทายของการทำ Data Protection

94% จะพบกับความท้าทายในการทำ Data Protection ตามด้านล่างอย่างน้อย 1 ข้อคือ

 • 46% บอกว่าการเติบโตของเทรน DevOps และ Cloud ทำให้องค์กรไม่สามารถติดตามไปปกป้องข้อมูลได้ทั้งหมดเพราะขาด Visibility ที่ดีเพียงพอ
 • 46% ติดปัญหาด้านความซับซ้อนในการใช้งาน Hardware หรือซอฟต์แวร์ในการปกป้องข้อมูล
 • 43% ยอมรับว่าเทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ของตนไม่สามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เช่น Cloud Application และ IoT

4.ภาพของการทำ Data Protection กำลังเปลี่ยนไปเพราะ Cloud

จากรายงานได้ยกตัวอย่างของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าองค์กรสมัยใหม่กว่า 99% มีการใช้งาน Public Cloud ซึ่งส่งผลให้โซลูชันของการปกป้องข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น Software-as-a-Service (SaaS) อย่างเฉพาะเจาะจง การปกป้องข้อมูลของ DBMS ที่รันอยู่บน Cloud หรือ การทำ Backup/Snapshot เพื่อปกป้องข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก Container หรือแอปแบบ Micro-service

5.Regulation คือตัวกระตุ้นชั้นดี

มีเพียง 34% เท่านั้นที่มั่นใจว่าองค์กรมีวิธีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฏหมายข้อมูล อย่างไรก็ตาม GDPR ไม่ได้มีผลกระทบกับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคมากนักจึงไม่ค่อยได้รับการพูดถึงแต่ประเด็นคือทำอย่างไรให้องค์กรทั้งหลายสามารถปฏิบัติตัวได้ตาม Best Practice

6.สถานะของการตื่นตัว

credit : dellemc.com/en-us/data-protection/gdpi
 • 53% มีการเริ่มต้นทำและวางแผนโซลูชันปกป้องข้อมูลแล้ว (Adopter) ซึ่งดีกว่าตอนจัดทำรายงานฉบับแรก (2016) คือ 8%
 • 13% ทำโซลูชันปกป้องข้อมูลอย่างดีแล้ว (Leader) ซึ่งดีกว่าตอนจัดทำรายงานฉบับแรก (2016) คือ 8% ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มนี้น่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มงวด เช่น ธนาคารใหญ่ๆ 
 • มีเพียง 31% ที่ยังกำลังประเมินสถานการณ์และ 3% ที่จัดได้ว่าล้าหลังซึ่งลดมาเยอะมากเพราะปี 2016 ยังมีอยู่ถึง 50%

อย่างไรก็ตามคุณซาราวานัน กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการปกป้องเพื่อให้โซลูชัน Data Protection คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Zyxel Networks นำเสนอ Switch ประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจ SMB [Guest Post]

“Switch ของ Zyxel ช่วยธุรกิจจัดการปัญหาค่าใช้จ่ายและส่งเสริมความยั่งยืนด้วยเครือข่ายที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น” Zyxel Networks ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันเครือข่ายผ่านระบบคลาวด์ที่มั่นคงและปลอดภัย ขอนำเสนอโอกาสในการลดค่าไฟ ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  และปรับให้เข้ากับเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วย Switch รุ่นประหยัดพลังงาน

ซื้อ 1 ได้ถึง 5!  กับ Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch (JL678A) จาก SiS

โปรโมชันสุดร้อนแรงส่งท้ายสิ้นปีจาก SiS พลาดไม่ได้ หากใครกำลังมองหน้า Switch พร้อม AP ซึ่งเพียงแค่ท่านซื้อ Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch (JL678A) 1 …