DELL Technologies เผยรายงานผลสำรวจการปกป้องข้อมูลในเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่นพบกว่า 30% ยังเผชิญเหตุการณ์ข้อมูลสูญหาย

เมื่อวานนี้ทีมงาน Techtalkthai ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายจาก Dell Technologies ที่ได้มาเล่าถึงรายงานผลสำรวจด้านการปกป้องข้อมูลซึ่งทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วจึงสามารถชี้วัดภาพรวมได้ โดยเก็บข้อมูลมาจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้าน IT กว่า 2,200 คนจาก 18 ประเทศและกว่า 11 อุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งพบว่าภายในรอบปีที่ผ่านมายังมีองค์กรถึง 32% ทำข้อมูลสูญหายและไม่อาจกู้คืนกลับมาได้

คุณอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหารตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและธุรกิจคอนซูเมอร์เอเชียใต้

Data-driven Economy

คุณอโณทัยได้พูดถึงความสำคัญของการใช้งานข้อมูลว่าปัจจุบันเราได้เข้าสู่ยุคแห่งการใช้ข้อมูลเพื่อขับดันธุรกิจได้หรือที่เรียกว่า Data-Driven Economy ซึ่งองค์กรหลายแห่งต้องมีการปรับตัวหลายๆ ด้านและมิอาจเพิกเฉยต่อความสำคัญของข้อมูลได้เนื่องมาจากปัจจัยหลัก 3 ข้อคือ

1.การแข่งขันกันในภาคธุรกิจเพราะหากคู่แข่งทางธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้มากกว่าก็จะได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงต้องปรับตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อีกทั้งยังต้องพร้อมให้บริการตลอดเวลา (Availability)

2.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ทุกองค์กรย่อมระมัดระวังตัวอยู่แล้วไม่ว่าจากแฮ็กเกอร์ที่คอยจ้องทำลายหรือเรียกค่าไถ่ข้อมูล (Ransomware) หรือกรณีของคู่แข่งเองอาจจะมุ่งร้ายเพื่อทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย โดยปัจจุบันองค์ทั้งหลายต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ช่วยในการกู้คืนข้อมูล (Recovery) และต้องทำได้ภายในกำหนดเวลาไว้ด้วย

3.กฏหมายข้อมูล เช่น GDPR หรือกฏหมายด้านข้อมูลที่เกิดขึ้นในยุโรปซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงและหากใครต้องการค้าขายกับบริษัทในประเทศเหล่านั้นก็ต้องผ่านเกณฑ์ของกฏหมายนี้ด้วยและเช่นกันในประเทศไทยเองตอนนี้ก็มีกฏหมาย PDPA ซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ดังนั้นองค์กรในประเทศไทยเองก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วย

สถิติของผลสำรวจที่พบในเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)

คุณซาราวานัน คริชนัน ผู้จัดการทั่วไป Data Protection&Cloud Storage Solution เอเชียใต้

ในส่วนนี้คุณซาราวานันได้มาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญของข้อมูลโดยกล่าวว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของทั้งโลกเกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 ปีหลังเท่านั้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไปเรื่อยๆ ในอนาคต สำหรับรายงานเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง 6 ข้อดังนี้

1.อัตราการเติบโตของข้อมูลและมูลค่า

 • มีการจัดการข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 8.13 เพตะไบต์หรือโตขึ้นกว่า 384% เมื่อเทียบกับปี 2016 ที่มีเพียง 1.68 เพตะไบต์
 • องค์กร 90% ตระหนักรู้ว่าข้อมูลมีคุณค่าแต่มีแค่ 35% เท่านั้นที่สามารถสร้างรายได้จากข้อมูลและอีก 39% กำลังลงทุนในเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้ในอนาคต

2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูล

เมื่อธุรกิจทำ Digital Transformation เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ดังนั้นข้อมูลจึงกลายเป็น Core ของธุรกิจหากข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย (Data Disruption) ธุรกิจย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน“–คุณซาราวานันกล่าว

 • 80% กล่าวในทางเดียวกันว่าภายใน 1 ปีที่ผ่านมาองค์กรของตนได้รับผลกระทบจากความเสียหายของข้อมูล
 • 30% ทำข้อมูลสูญหายที่ไม่สามารถกู้คืนกลับมาดังเดิมได้และมีค่าเฉลี่ยในการสูญหายของข้อมูลประมาณ 2.04 เทระไบต์หรือราว 939,703 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (เป็นเพียงค่าเฉลี่ยไม่สามารถวัดมูลค่ากับธุรกิจได้แท้จริง)
 • 30% โดน Ransomware 
 • 46% เกิด Downtime โดยไม่ได้ตั้งใจมีค่าเฉลี่ยประมาณ 20 ชั่วโมงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 494,869 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (เป็นเพียงค่าเฉลี่ยไม่สามารถวัดมูลค่ากับธุรกิจได้แท้จริง)
 • 28% เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติแบบท้องถิ่นทำให้กระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลทั้งไซต์
 • 32% ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ด้วยโซลูชัน Data Protection ที่มีอยู่ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีเพียง 15%
 • ในปี 2018 ธุรกิจที่ได้รับความเสียหายทางข้อมูลมีโอกาสทำให้การออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดล่าช้ากว่ากำหนด 29% และสูญเสียลูกค้าได้ถึง 19% เทียบกับปี 2016 คือ 14% และ 10% ตามลำดับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะปัจจุบันเรามีปริมาณข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลกระทบรุนแรงกว่า
 • ผู้ที่ใช้โซลูชันด้าน Data Protection จาก Vendor หลายรายมีโอกาสเกิดปัญหาได้มากกว่าการใช้งาน Vendor เจ้าเดียว

3.ความท้าทายของการทำ Data Protection

94% จะพบกับความท้าทายในการทำ Data Protection ตามด้านล่างอย่างน้อย 1 ข้อคือ

 • 46% บอกว่าการเติบโตของเทรน DevOps และ Cloud ทำให้องค์กรไม่สามารถติดตามไปปกป้องข้อมูลได้ทั้งหมดเพราะขาด Visibility ที่ดีเพียงพอ
 • 46% ติดปัญหาด้านความซับซ้อนในการใช้งาน Hardware หรือซอฟต์แวร์ในการปกป้องข้อมูล
 • 43% ยอมรับว่าเทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ของตนไม่สามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เช่น Cloud Application และ IoT

4.ภาพของการทำ Data Protection กำลังเปลี่ยนไปเพราะ Cloud

จากรายงานได้ยกตัวอย่างของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าองค์กรสมัยใหม่กว่า 99% มีการใช้งาน Public Cloud ซึ่งส่งผลให้โซลูชันของการปกป้องข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น Software-as-a-Service (SaaS) อย่างเฉพาะเจาะจง การปกป้องข้อมูลของ DBMS ที่รันอยู่บน Cloud หรือ การทำ Backup/Snapshot เพื่อปกป้องข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก Container หรือแอปแบบ Micro-service

5.Regulation คือตัวกระตุ้นชั้นดี

มีเพียง 34% เท่านั้นที่มั่นใจว่าองค์กรมีวิธีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฏหมายข้อมูล อย่างไรก็ตาม GDPR ไม่ได้มีผลกระทบกับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคมากนักจึงไม่ค่อยได้รับการพูดถึงแต่ประเด็นคือทำอย่างไรให้องค์กรทั้งหลายสามารถปฏิบัติตัวได้ตาม Best Practice

6.สถานะของการตื่นตัว

credit : dellemc.com/en-us/data-protection/gdpi
 • 53% มีการเริ่มต้นทำและวางแผนโซลูชันปกป้องข้อมูลแล้ว (Adopter) ซึ่งดีกว่าตอนจัดทำรายงานฉบับแรก (2016) คือ 8%
 • 13% ทำโซลูชันปกป้องข้อมูลอย่างดีแล้ว (Leader) ซึ่งดีกว่าตอนจัดทำรายงานฉบับแรก (2016) คือ 8% ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มนี้น่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มงวด เช่น ธนาคารใหญ่ๆ 
 • มีเพียง 31% ที่ยังกำลังประเมินสถานการณ์และ 3% ที่จัดได้ว่าล้าหลังซึ่งลดมาเยอะมากเพราะปี 2016 ยังมีอยู่ถึง 50%

อย่างไรก็ตามคุณซาราวานัน กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการปกป้องเพื่อให้โซลูชัน Data Protection คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

FMS และ Sage ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ERP In Manufacturing Trend 2020 by Sage X3” 20 มิ.ย. 2019

FMS ร่วมกับ Sage ขอเรียนเชิญกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนา “ERP In Manufacturing Trend 2020 by Sage X3” เพื่อเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น Big Data , Internet Of Thing (IoT), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตรียมความพร้อมบริษัทสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 13.00- 17.00 น. ณ โรงแรม Oakwood and Residence ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฟรีดังนี้

[Guest Post] Ransomware & Business: โปรแกรมเรียกค่าไถ่กับองค์กร

โปรแกรมเรียกค่าไถ่ยังคงเป็นภัยคุกคามที่มีความรุนแรงอันดับต้นๆ ในยุคดิจิตอล และวันนี้เราจะมาอธิบายสิ่งที่องค์กรควรรู้และวิธีลดความเสี่ยง