เตรียมพร้อมหรือยัง? เมื่อประกาศกฎหมาย PDPA องค์กรใดต้องมี DPO หากไม่มี DPO ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 ล้านบาท “PDPA Thailand มีคำตอบ” [Guest Post]

จากประกาศกฎหมาย PDPA เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 41 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ว่าด้วยองค์กรที่ต้องมี เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ “DPO” (Data Protection Officer) อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศ DPO เพิ่มเติม คลิกเลย 

แม้ว่ากฎหมาย PDPA ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติ DPO ไว้ แต่ DPO ควรมีความรู้และความเข้าใจกฎหมาย PDPA เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจว่ามีการเก็บประมวลผล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหนและอย่างไร และต้องมีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า DPO ขององค์กรนั้นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่องค์กรตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและถูกลงโทษทางปกครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) องค์กรจึงจำเป็นต้องมี DPO ที่ไว้วางใจว่าจะทำให้ได้อย่างมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่สอดคล้องกับที่กฎหมาย PDPA กำหนด

หลักสูตร DPO in Action : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ จาก PDPA Thailand ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เข้าอบรม ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี กฎหมาย แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา ผ่านการศึกษาทั้งในรูปแบบ e-Learning รวมทั้งการฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนในห้องเรียน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 42 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 36 ชั่วโมง, เรียนรู้แบบในห้องเรียน 20 ชั่วโมง และทดสอบความรู้ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง โดยเปิดหลักสูตรอบรม วันที่ 20–22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30–17.30 น. (รวม 3 วัน 24 ชั่วโมง) ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย  

สอนและบรรยายโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
 • ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา 
 • รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
 • อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช  
 • อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ 
 • อาจารย์มยุรี ชวนชม 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : 

 • เอกสารประกอบการอบรมความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบ e-Learning เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 ปี พร้อมทบทวนเนื้อหาด้วย Pre-test และ Post-test จำนวน 15 วิชา ประมาณ 36 ชั่วโมง มูลค่า 39,000 บาท ฟรี!
 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับ 5 มูลค่า 3,000 บาท ฟรี! (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ หรือผู้เข้ารับการอบรมจะขอรับการทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับ 6 หรือ 7 เพิ่มเติมในภายหลังได้)
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ จาก DCT ICDL PDPA  (Personal Data Protection Certificate) จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DCT) มูลค่า 3,000 บาท ฟรี! (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์)
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ DPO in Action : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ* จาก PDPA Thailand, สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และบริษัท ดีบีซี กรุ๊ป (DBC Group) (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ และ *หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 • เครือข่ายออนไลน์ให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand มูลค่า 30,000 บาท ฟรี!

พิเศษ ! เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ รับฟรี !

 • บริการ DPO Online เป็นเวลา 6 เดือน มูลค่า 60,000 บาท
 • Template PDPA & DPO ฉบับภาษาไทย จำนวน 24 รายการ มูลค่า 30,000 บาท
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบ e-Learning เรียนซ้ำได้
  ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 ปี พร้อมทบทวนเนื้อหาด้วย Pre-test และ Post-test 1 วิชา
  จำนวน 100 รหัสผู้เรียน (1 User = 1 รหัสผู้เรียน) มูลค่า 300,000 บาท 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 ค่าอบรม 30,000 บาท / 1 ท่าน รับจำนวนจำกัด
เพียง 50 คนเท่านั้น (เงื่อนไข : 1. ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋า และเสื้อ, อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร 2. ราคายังไม่รวม Vat7% 3. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250% 4. สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤจิกายน 2566 นี้เท่านั้น)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ :  02-029-0707 กด 1-3
มือถือ :  081-632-5918 
Line ID :  @pdpathailand

 

 


About Maylada

Check Also

6 เทรนด์ Cybersecurity ปี 2024 โดย Gartner

ในโลกที่ Generative AI เฟื่องฟู การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยย่อมต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย Gartner ได้สรุป 6 เทรนด์ด้าน Cybersecurity สำหรับปี 2024 และอนาคตอันใกล้ ติดตามอ่านกันได้ในบทความนี้

Tenable ออกโซลูชันใหม่ Tenable One for OT/IoT

IT ไม่ใช่ช่องทางเดียวที่จะถูกโจมตีได้ แต่ยังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาระบบ OT และ IoT ในการปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้เองการรู้จักช่องโหว่ที่เป็นความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบ IT ล่าสุด Tenable ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการช่องโหว่ได้ขยายความสามารถใหม่ให้แพลตฟอร์ม Tenable One รองรับการบริหารจัดการช่องโหว่สำหรับ …