ADPT

[Guest Post] SysMaster เครื่องมือในการตรวจสอบ DBMS สำหรับการวิเคราะห์ และการป้องกันความล้มเหลวของข้อมูลจาก TmaxSoft

หน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คือ การบริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของ Database Server เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการทำงานและอัตราการเติบโตของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าหน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คือ การบริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของ Database Server เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการทำงานและอัตราการเติบโตของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล และการป้องกันความล้มเหลวของระบบให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นเลยกับระบบที่ต้องการความเสถียรและความพร้อมใช้งานแบบ 24×7

SysMaster เป็นโซลูชันการตรวจสอบ DBMS (Data Base Management System) สำหรับการรวบรวมการวิเคราะห์ และการป้องกันความล้มเหลวของข้อมูลจากบริษัท TmaxSoft ซึ่งเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญ ด้วย Feature ที่โดดเด่นในด้านการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ระบบของ SQL ที่สามารถทำ Historical Data Analysis ได้ มีการติดตามและวิเคราะห์จาก One SQL และ Tip N SQL ได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับ Tibero Database ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง SysMaster มาพร้อมกับระบบ Cluster View, Group, Single Database ที่รองรับการทำงานทั้งแบบ On Cloud และ On Premise อีกด้วย

Figure 1 SysMaster 7 DB Architecture

สำหรับการทำงานร่วมกับ Tibero Database นั้น SysMaster ยังมีความสามารถในการจัดเตรียม Snapshot และรายการสำหรับสถิตสำคัญพร้อมทั้งรายละเอียดของ Task ตามระยะเวลาที่กำหนดได้อีกด้วย

SysMaster มาพร้อมกับหน้าจอการแสดงผลที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดของระบบปฏิบัติการ, จำนวน Transaction, การใช้งานพื้นที่ตาราง, การใช้งานหน่วยความจำ และอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกบริหารจัดการได้จากหน้า Real-Time Dashboard ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังมี User Interface ที่มีความสวยงาม และช่วยให้การอ่านข้อมูลมีความเข้าใจง่ายมากขึ้น

Figure 2 Real-Time Dashboard

การวิเคราะห์และตรวจสอบ SQL ที่ทำได้ง่าย เพียงคลิกที่จุด SQL ในแผนภูมิ ระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมาให้ตรวจสอบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถทราบได้ทันที่ว่า SQL นั้นๆ ใช้เวลาในการประมวลผลช้าหรือเร็วอย่างไร และมาจากการทำงานส่วนไหน, มีคำสั่ง SQL เป็นอย่างไร ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบกำกับดูแล

Figure 3 One SQL detail

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SysMaster สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์จากบริษัท TmaxSoft https://cn.tmaxsoft.com/product/productView.do?prod_cd=sysmaster&detail_gubun=prod_question หรือติดต่อ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน โทร.02-311-6881 #7151,7158 หรือ Email. cu_mkt@cu.co.th

เขียนโดย วรธันย์ บุญวิจิตร – Data System Engineer บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2021 [5-7 ต.ค. 2021]

TechTalkThai ขอเชิญ CISO, CSO, Cybersecurity Manager, IT Manager, Cybersecurity Engineer, IT Engineer, Network Engineer, IT Admin และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2021 งานสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่สำหรับทุกท่านที่สนใจในแนวโน้มและนวัตกรรมด้าน Cybersecurity เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 รวมไปถึงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานและกรอบการทำงานต่างๆ สำหรับปกป้องระบบสารสนเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งใน Data Center และบน Cloud

Informatica Webinar: Data Governance – ตัวช่วยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่ยุค The Next Normal [14 ต.ค. 2021 – 14.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CDO, IT Manager, Data Manager, Data Engineer, ผู้ดูแลการควบคุม PDPA, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Data Governance – ตัวช่วยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่ยุค The Next Normal โดย Informatica และ Vintcom" เพื่อทำความรู้จักกับแนวคิดในการบริหารจัดการข้อมูลตามหลัก Data Governance เพื่อวางนโยบายขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลในองค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้