ADPT

รู้จัก C’set 3DTascalX/Light อีกทางเลือกของซอฟต์แวร์อ่านแบบ 3D ในราคาคุ้มค่าจากญี่ปุ่น

สำหรับธุรกิจโรงงานและรับผลิตชิ้นส่วน หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการดำเนินธุรกิจนั้นก็คือซอฟต์แวร์อ่านและเขียนแบบ 3D เพื่อใช้เปิดไฟล์ออกแบบ 3D มาทำการวิเคราะห์และใช้ในการผลิต แต่ปัญหาสำคัญหนึ่งนั้นก็คือซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์การใช้งานที่สูง ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจสูงตามไปด้วย

C’est ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สัญชาติญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3DTascalX/Light ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้ ในฐานะของซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถมากกว่าการเป็นเพียงแค่ 3D Viewer แต่มีความสามารถไม่ครบถ้วนเท่า CAD เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีราคาถูก และภาคธุรกิจโรงงานสามารถซื้อไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด และบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ C’est และ 3DTascalX/Light กันครับ

ข้อมูลออกแบบ 3D คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโรงงาน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ การใช้งานข้อมูล 3D ในอุตสาหกรรมโรงงานได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และข้อมูล 3D เหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่ในการออกแบบ, การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์โดยเหล่าผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมไปถึงการใช้งานในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แม่พิมพ์, เครื่องมือจับยึดชิ้นงาน และอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในโรงงาน ไปจนถึงการบริการหลังการขาย, การบรรจุหีบห่อเพื่อการจัดจำหน่าย และการยื่นจดสิทธิบัตร โดยมีเหตุผลที่หลากหลายทำให้ธุรกิจโรงงานต้องใช้งานข้อมูล 3D มากขึ้นเช่นนี้

เหตุผลประการแรกก็คือ การขยายตลาดของเหล่าผู้ผลิตสู่ระดับโลกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้ความเร็วในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้องรวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการทำงานต้องสูงยิ่งขึ้น ข้อมูลแบบ 3D นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจการผลิตในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบสามารถถูกสร้างขึ้นมาด้วย 3D Printer และการปรับเปลี่ยนขนาดก็สามารถทำได้ในแบบ Real-Time 

เหตุผลถัดมานั้นก็คือข้อมูลแบบ 2D ที่ใช้กันในอดีตนั้นมีข้อจำกัดมากมายและเห็นปัญหาได้ชัดในการใช้งานจริง ทำให้เมื่อผู้คนต่างรุ่นและต่างเชื้อชาตินั้นตีความและเข้าใจในแบบ 2D แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และความรู้พื้นฐานของตนเอง อีกทั้งแบบ 2D ที่ถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบ 3D นั้นก็ยังเป็นภาระอันใหญ่หลวงต่อผู้ออกแบบที่ทำให้งานต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ปัญหาเหล่านี้เองที่ทำให้ข้อมูลออกแบบ 3D เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น และแนวโน้มนี้ก็จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง

C’est ผู้ผลักดันการเข้าถึงข้อมูลออกแบบ 3D ด้วยเทคโนโลยีที่เน้นความคุ้มค่า

C’set Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2000 ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตระบบ 3D Viewer ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเปิดและวัดข้อมูลการออกแบบ 3D

3D Viewer ของ C’set นี้มีด้วยกัน 3 แพ็คเกจให้เลือกใช้งานตามความละเอียด, ความสามารถ และราคา โดยมีผลิตภัณฑ์ 3D Viewer ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตโดยเฉพาะ

3DTascalX/Light ซอฟต์แวร์อ่านแบบ 3D ที่มากความสามารถ

3DTascalX/Light นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิด “More than Viewer / Less than CAD” หรือการมีความสามารถมากกว่า 3D Viewer ทั่วไป แต่มีความสามารถไม่ถึงระดับของ CAD นั่นเอง

ความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ 3DTascalX/Light นี้ก็คือการที่ระบบถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย Kernel เดียวกับ 3D CAD ที่มีชื่อว่า “Parasolid” ทำให้ระบบมีความละเอียดแม่นยำเฉกเช่นเดียวกับ 3D CAD และมีความสามารถมากว่า 3D Viewer อื่นๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้น 3DTascalX/Light จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่าง 3D Viewer และ 3D CAD และมีความสามารถที่น่าสนใจนอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็น 3D Viewer ขั้นพื้นฐานมากมาย

ความสามารถแรกก็คือการทำ Verfication ที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบค่า Thickness, Gradient, Undercut และ Mould Clamping Force ได้ ด้วยการกำหนดทิศทางในการนำแม่พิมพ์ออกได้เอง ระบบก็จะทำการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของสีและข้อมูลตัวเลขได้ทันทีในการคลิกเพียงครั้งเดียว

ความสามารถถัดมานั้นก็คือความสามารถด้าน Drawing ที่สามารถถอดแบบข้อมูล 3D ให้กลายเป็นข้อมูลแบบ 2D ได้ และสามารถปรับข้อมูล 3D ให้เป็น 3D View และ Sectional View ได้ตามต้องการ และสร้างข้อมูลผลลัพธ์แบบ 2D ที่มีนามสกุลเป็น .DXF หรือ .DWG ได้ รวมถึงยังสามารถเสริมส่วนประกอบต่างๆ เช่นวงรีหรือเส้นโค้งพร้อมเส้นและมุมเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแบบมากขึ้นได้อีกด้วย

ความสามารถสุดท้านั้นก็คือการทำ 3D Sketch ที่จะช่วยให้สามารถวาดเส้นหรือจุดบน 3D ได้ โดยถึงแม้การวาดเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อแบบของผลิตภัณฑ์ แต่ก็สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการประมาณและสร้างจุดอ้างอิงอย่างเช่นจุดกึ่งกลาง, จุดเชื่อมต่อ, จุดตัด, รังสี UV และอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการตรวจสอบแบบได้

ด้วยความสามารถเหล่านี้ ความสามารถในการตรวจสอบแบบที่เคยทำได้เฉพาะใน 3D CAD เท่านั้นก็สามารถทำได้ใน 3DTascalX/Light ทันที ทำให้ทีมงานสามารถทำการยืนยันและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเฉพาะนักพออกแบบที่มีลิขสิทธิ์สำหรับการใช้ 3D CAD อีกต่อไป และยังส่งผลให้คนที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล 3D ที่นับวันจะยิ่งมีการใช้งานมากขึ้นนี้สามารถเข้าถึงและทำงานได้ทันที ทำให้การทำงานโดยรวมของธุรกิจโรงงานและการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) เลือกใช้ 3DTascalX/Light ตอบโจทย์การอ่านแบบ 3D ในธุรกิจ ทดแทนซอฟต์แวร์ที่มีราคาสูง

สำหรับในประเทศไทย ธุรกิจหนึ่งที่เลือกใช้ 3DTascalX/Light นี้ก็คือ TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Toyotomi Kiko Co., Ltd. โดยเดิมที TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) นั้นก็มีการใช้งาน CATIAV5 ในการทำงานกับข้อมูลแบบ 3D เป็นหลัก แต่ด้วยจำนวนลิขสิทธิ์ในการใช้งานนั้นมีจำกัด ก็ทำให้ในการทำงานต้องเกิดการรอต่อคิวเพื่อใช้ลิขสิทธิ์นั้นๆ ในการทำงาน และทำให้เกิดความไม่คล่องตัว และไม่สามารถทำงานได้ทันเวลา

ด้วยเหตุนี้ TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) จึงตัดสินใจเลือกใช้ 3DTascalX/Light เพื่อให้พนักงานสามารถเปิดแบบ 3D มาทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบ พร้อมความสามารถในการช่วยให้ทำความเข้าใจกับแบบได้เป็นอย่างดี และทำให้การทำงานมี Workflow ที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเปิดแบบ 3D มาทำงานได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ต้องต่อคิวรอใช้ลิขสิทธิ์กันอีกต่อไป

ทดสอบใช้งาน C’set 3DTascalX/Light ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ 3D TascalX/Light สามารถทดสอบใช้งานได้ฟรีทันทีที่  https://www.3dtascal.com/en/


เข้าร่วมงาน Japan Recommend IT เพื่อรับชมอัปเดตล่าสุดและติดต่อกับทีมงาน C’set

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อทีมงาน C’set เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือต้องการนำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ของ C’set มาใช้งาน สามารถเข้าร่วมงาน Japan Recommend IT ซึ่งเป็นงาน Online Exhibition ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 – 31 สิงหาคม 2020 เพื่อรับชมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทย และสามารถติดต่อกับทีมงานของ C’set ได้โดยตรงทันที โดยสามารถทำการลงทะเบียนที่ https://event-info.com/jrit/ เพื่อเข้าร่วมงาน Japan Recommend IT 


Check Also

5 เหตุผลทำไมควรปกป้อง Multi-cloud Apps ด้วย McAfee MVISION CNAPP

เกือบทุกบริษัท ตั้งแต่ธุรกิจ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ต่างใช้ระบบ Cloud กันทั้งสิ้น อีกทั้งหลายๆ บริษัทเริ่มใช้ระบบ Cloud จากผู้ให้บริการหลายๆ รายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่ดีที่สุด กลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Multi-cloud ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้าน …

ESET Protect Entry สุดยอดเทคโนโลยีหยุดการโจมตีช่วง Work From Home

สถิติการโจมตีทางไซเบอร์ช่วง Work From Home มีจำนวนสูงขึ้น เป็นเพราะการทำงานระยะไกลทำให้มีการป้องกันข้อมูลที่หละหลวมเกินไป และยากต่อการควบคุม หลายองค์กรจึงเลือกใช้โปรแกรม RDP ในการรีโมตการทำงาน แต่ก็ไม่วายกลายเป็นอีกช่องโหว่ให้แฮกเกอร์โจมตี