Breaking News

รู้จัก C’set 3DTascalX/Light อีกทางเลือกของซอฟต์แวร์อ่านแบบ 3D ในราคาคุ้มค่าจากญี่ปุ่น

สำหรับธุรกิจโรงงานและรับผลิตชิ้นส่วน หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการดำเนินธุรกิจนั้นก็คือซอฟต์แวร์อ่านและเขียนแบบ 3D เพื่อใช้เปิดไฟล์ออกแบบ 3D มาทำการวิเคราะห์และใช้ในการผลิต แต่ปัญหาสำคัญหนึ่งนั้นก็คือซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์การใช้งานที่สูง ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจสูงตามไปด้วย

C’est ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สัญชาติญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3DTascalX/Light ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้ ในฐานะของซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถมากกว่าการเป็นเพียงแค่ 3D Viewer แต่มีความสามารถไม่ครบถ้วนเท่า CAD เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีราคาถูก และภาคธุรกิจโรงงานสามารถซื้อไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด และบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ C’est และ 3DTascalX/Light กันครับ

ข้อมูลออกแบบ 3D คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโรงงาน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ การใช้งานข้อมูล 3D ในอุตสาหกรรมโรงงานได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และข้อมูล 3D เหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่ในการออกแบบ, การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์โดยเหล่าผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมไปถึงการใช้งานในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แม่พิมพ์, เครื่องมือจับยึดชิ้นงาน และอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในโรงงาน ไปจนถึงการบริการหลังการขาย, การบรรจุหีบห่อเพื่อการจัดจำหน่าย และการยื่นจดสิทธิบัตร โดยมีเหตุผลที่หลากหลายทำให้ธุรกิจโรงงานต้องใช้งานข้อมูล 3D มากขึ้นเช่นนี้

เหตุผลประการแรกก็คือ การขยายตลาดของเหล่าผู้ผลิตสู่ระดับโลกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้ความเร็วในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้องรวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการทำงานต้องสูงยิ่งขึ้น ข้อมูลแบบ 3D นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจการผลิตในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบสามารถถูกสร้างขึ้นมาด้วย 3D Printer และการปรับเปลี่ยนขนาดก็สามารถทำได้ในแบบ Real-Time 

เหตุผลถัดมานั้นก็คือข้อมูลแบบ 2D ที่ใช้กันในอดีตนั้นมีข้อจำกัดมากมายและเห็นปัญหาได้ชัดในการใช้งานจริง ทำให้เมื่อผู้คนต่างรุ่นและต่างเชื้อชาตินั้นตีความและเข้าใจในแบบ 2D แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และความรู้พื้นฐานของตนเอง อีกทั้งแบบ 2D ที่ถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบ 3D นั้นก็ยังเป็นภาระอันใหญ่หลวงต่อผู้ออกแบบที่ทำให้งานต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ปัญหาเหล่านี้เองที่ทำให้ข้อมูลออกแบบ 3D เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น และแนวโน้มนี้ก็จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง

C’est ผู้ผลักดันการเข้าถึงข้อมูลออกแบบ 3D ด้วยเทคโนโลยีที่เน้นความคุ้มค่า

C’set Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2000 ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตระบบ 3D Viewer ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเปิดและวัดข้อมูลการออกแบบ 3D

3D Viewer ของ C’set นี้มีด้วยกัน 3 แพ็คเกจให้เลือกใช้งานตามความละเอียด, ความสามารถ และราคา โดยมีผลิตภัณฑ์ 3D Viewer ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจหลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตโดยเฉพาะ

3DTascalX/Light ซอฟต์แวร์อ่านแบบ 3D ที่มากความสามารถ

3DTascalX/Light นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิด “More than Viewer / Less than CAD” หรือการมีความสามารถมากกว่า 3D Viewer ทั่วไป แต่มีความสามารถไม่ถึงระดับของ CAD นั่นเอง

ความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ 3DTascalX/Light นี้ก็คือการที่ระบบถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย Kernel เดียวกับ 3D CAD ที่มีชื่อว่า “Parasolid” ทำให้ระบบมีความละเอียดแม่นยำเฉกเช่นเดียวกับ 3D CAD และมีความสามารถมากว่า 3D Viewer อื่นๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้น 3DTascalX/Light จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่าง 3D Viewer และ 3D CAD และมีความสามารถที่น่าสนใจนอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็น 3D Viewer ขั้นพื้นฐานมากมาย

ความสามารถแรกก็คือการทำ Verfication ที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบค่า Thickness, Gradient, Undercut และ Mould Clamping Force ได้ ด้วยการกำหนดทิศทางในการนำแม่พิมพ์ออกได้เอง ระบบก็จะทำการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของสีและข้อมูลตัวเลขได้ทันทีในการคลิกเพียงครั้งเดียว

ความสามารถถัดมานั้นก็คือความสามารถด้าน Drawing ที่สามารถถอดแบบข้อมูล 3D ให้กลายเป็นข้อมูลแบบ 2D ได้ และสามารถปรับข้อมูล 3D ให้เป็น 3D View และ Sectional View ได้ตามต้องการ และสร้างข้อมูลผลลัพธ์แบบ 2D ที่มีนามสกุลเป็น .DXF หรือ .DWG ได้ รวมถึงยังสามารถเสริมส่วนประกอบต่างๆ เช่นวงรีหรือเส้นโค้งพร้อมเส้นและมุมเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแบบมากขึ้นได้อีกด้วย

ความสามารถสุดท้านั้นก็คือการทำ 3D Sketch ที่จะช่วยให้สามารถวาดเส้นหรือจุดบน 3D ได้ โดยถึงแม้การวาดเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อแบบของผลิตภัณฑ์ แต่ก็สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการประมาณและสร้างจุดอ้างอิงอย่างเช่นจุดกึ่งกลาง, จุดเชื่อมต่อ, จุดตัด, รังสี UV และอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการตรวจสอบแบบได้

ด้วยความสามารถเหล่านี้ ความสามารถในการตรวจสอบแบบที่เคยทำได้เฉพาะใน 3D CAD เท่านั้นก็สามารถทำได้ใน 3DTascalX/Light ทันที ทำให้ทีมงานสามารถทำการยืนยันและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเฉพาะนักพออกแบบที่มีลิขสิทธิ์สำหรับการใช้ 3D CAD อีกต่อไป และยังส่งผลให้คนที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล 3D ที่นับวันจะยิ่งมีการใช้งานมากขึ้นนี้สามารถเข้าถึงและทำงานได้ทันที ทำให้การทำงานโดยรวมของธุรกิจโรงงานและการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) เลือกใช้ 3DTascalX/Light ตอบโจทย์การอ่านแบบ 3D ในธุรกิจ ทดแทนซอฟต์แวร์ที่มีราคาสูง

สำหรับในประเทศไทย ธุรกิจหนึ่งที่เลือกใช้ 3DTascalX/Light นี้ก็คือ TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Toyotomi Kiko Co., Ltd. โดยเดิมที TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) นั้นก็มีการใช้งาน CATIAV5 ในการทำงานกับข้อมูลแบบ 3D เป็นหลัก แต่ด้วยจำนวนลิขสิทธิ์ในการใช้งานนั้นมีจำกัด ก็ทำให้ในการทำงานต้องเกิดการรอต่อคิวเพื่อใช้ลิขสิทธิ์นั้นๆ ในการทำงาน และทำให้เกิดความไม่คล่องตัว และไม่สามารถทำงานได้ทันเวลา

ด้วยเหตุนี้ TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) จึงตัดสินใจเลือกใช้ 3DTascalX/Light เพื่อให้พนักงานสามารถเปิดแบบ 3D มาทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบ พร้อมความสามารถในการช่วยให้ทำความเข้าใจกับแบบได้เป็นอย่างดี และทำให้การทำงานมี Workflow ที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเปิดแบบ 3D มาทำงานได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ต้องต่อคิวรอใช้ลิขสิทธิ์กันอีกต่อไป

ทดสอบใช้งาน C’set 3DTascalX/Light ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ 3D TascalX/Light สามารถทดสอบใช้งานได้ฟรีทันทีที่  https://www.3dtascal.com/en/


เข้าร่วมงาน Japan Recommend IT เพื่อรับชมอัปเดตล่าสุดและติดต่อกับทีมงาน C’set

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อทีมงาน C’set เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือต้องการนำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ของ C’set มาใช้งาน สามารถเข้าร่วมงาน Japan Recommend IT ซึ่งเป็นงาน Online Exhibition ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 – 31 สิงหาคม 2020 เพื่อรับชมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทย และสามารถติดต่อกับทีมงานของ C’set ได้โดยตรงทันที โดยสามารถทำการลงทะเบียนที่ https://event-info.com/jrit/ เพื่อเข้าร่วมงาน Japan Recommend IT Check Also

Facebook เปิดตัว Pysa เครื่องมือ Open Source Static Analysis เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้โค้ด Python

Facebook ได้ออกมาประกาศเปิด Open Source ให้กับ Pysa เครื่องมือ Static Analysis Tool ที่ Facebook ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจจับและป้องกันประเด็นด้าน Security และ Privacy ภายในโค้ดภาษา Python

Arm แจกฟรีรายงาน The IoT Business Index 2020 สรุปแนวโน้มการใช้ IoT ในธุรกิจจากการสำรวจผู้บริหารทั่วโลก

เพื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกสามารถติดตามแนวโน้มการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้งานในธุรกิจองค์กรได้ ทาง The Economist จึงได้ร่วมกับ Arm จัดทำการสำรวจและสรุปออกมาเป็นรายงาน The IoT Business Index 2020 …