Conicle เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Back-End, Front-End และ Dev Ops Developer

บริษัท Conicle เป็นบริษัท Tech Company โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2014 จากเวทีการประกวด AIS the StartUp หลังจากนั้นได้ร่วมมือกับ AIS เปิดตัวโครงการ AIS U Academy ขึ้นมา เป็นโครงการเปิดการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้กับเด็กมัธยมปลาย

ทั้งนี้ในปี 2016 ทางบริษัท Conicle ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกับของระบบการศึกษาภายในองค์กร จึงได้พัฒนาระบบ Smart Learning Digital Platform ขึ้นมาเพื่อลดข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา ในวิสัยทัศน์ “All-in-One Team Success Platform” โดยให้ความสำคัญใน 4 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้

 1. Holistic HRD Solution (LMS+KMS+IDP)
 2. Blended Learning Solution
 3. Digital Knowledge Management
 4. Internal Communication

โดยตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา บริษัท Conicle ได้ทำการขยาย Conicle Planform ไปยังบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น AIS, Unilever Network, PacRim Group, FWD, Cocacola & McThai ทั้งนี้บริษัท Conicle คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะสามารถขยายตลาดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภายของบุคลากรในประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และลดช่องว่างทางการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในระดับนานาชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย

1. Back-End Developer

 • Knowledge in programming for performance
 • Knowledge in Cloud Infrastructure
 • Deep knowledge and skill in Python or Node.JS
 • Experienced using Django
 • Experienced programming and designing architecture

2. Front-End Developer

 • 1-Year Experience in Mobile Development
 • Well understanding in Mobile User Experience (UI & UX)
 • Deep knowledge and skill in HTML, CSS, Javascript
 • Experienced in using VUE.JS
 • Experienced using Javascript ES6

3. Dev Ops Developer

 • At least 1 years of experience in DevOps
 • Deep knowledge of CI/CD/DevOps concept and tools, Cloud/Amazon Web Service and Google Cloud Platform
 • Experienced in infrastructure monitoring and alarm
 • Experienced in server side script (Python ,Go ,Ruby)
 • Experienced in Docker
 • Experienced in software and network architecture
 • Experienced in Linux OS Debian, Ubuntu, CoreOS , Redhat

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่ hr@conicle.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

คำเตือนของ FBI : โจรกำลังใช้ Deepfakes เพื่อสมัครงานเทคโนโลยีระยะไกล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง กับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาวะการว่างงานสูงส่งผลให้จำนวนการสมัครงานต่างต่อแถวกันเข้าสัมภาษณ์งานมากขึ้นเช่นกัน การประยุกต์ใช้รูปแบบการสัมภาาษงานออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีและปลอดภัยต่อการแพร่เชื้อไวรัส  

[Guest Post] AspenTech พบบุคลากรเน็กซ์เจนเนอเรชันคือปัจจัยสำคัญสำหรับงาน Industrial IT

โดย นายโลเรนซ์ อึง รองประธาน ฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ และนายดเวนน์ พลอช ผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์