Black Hat Asia 2023

Cloudflare ออกโซลูชัน Cloudflare for Office

Cloudflare for office เป็นโซลูชันใหม่ที่จะเชื่อมต่อผู้ใช้งานให้เข้าใกล้บริการของ Cloudflare ได้อีกระดับ 

เครดิต : Cloudflare

หลายคนรู้จักกับ Cloudflare ในการให้บริการ DDoS Protection, Public DNS 1.1.1.1, Network Optimization, CDN หรือโซลูชันอื่นๆ ที่ Cloudflare ได้นำเสนอ เป็นคนกลางเพื่อยกระดับทางด้านการเชื่อมต่อของผู้คนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างประสิทธิภาพ และเพื่อการนั้นแน่นอนว่า Cloudflare เองก็ต้องมี Infrastructure ใกล้กับจุดกำเนิดของข้อมูล ดักไว้ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ต่างๆ ใน 250 เมืองทั่วโลก

ย้อนกลับมาเมื่อปีก่อน Cloudflare ได้ออกบริการ Cloudflare ONE ที่รวบรวมหลายโซลูชันย่อยของตนเพื่อตอบโจทย์ Zero Trust ทั้งในส่วนของ Network และ Security (มองได้ว่าไปในแนวทางของนิยาม SASE ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.techtalkthai.com/cloudflare-one-the-sase-unified-solution/) แต่วันนี้เอง Cloudflare มองว่ายังเข้าใกล้ user ไม่พอจึงได้ออกโซลูชันใหม่ที่ชื่อว่า Cloudflare for Office

โดย Cloudflare ได้ร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำโซลูชันของตัวเองไปไว้ที่ user ในอาคารสำนักงานต่างๆ ให้สามารถวิ่งเข้าหา Cloudflare ONE หรือบริการอื่นใดของตน โดยประชาสัมพันธ์ยกประโยชน์ในเรื่องของประสิทธิภาพด้านเครือข่ายที่เชื่อมต่อตรงไปยังเครือข่ายของ Cloudflare รวมถึงสามารถลดค่าบริหารจัดการอุปกรณ์ และความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งโดยสรุปก็คือมีฮาร์ดแวร์ตัวนึงที่ Cloudflare ทำขึ้นไปวางไว้ที่อาคารหรือออฟฟิศนั้น ทำให้สามารถควบคุมการเชื่อมต่อได้จากต้นทางอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี Cloudflare ได้พูดถึงโจทย์ในการออกแบบที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไม่ได้วางในดาต้าเซนเตอร์ ดังนั้นต้องคิดเรื่องสภาพแวดล้อมทำให้เพิ่มความยากในเรื่องของการออกแบบฟังก์ชันด้านความมั่นคงปลอดภัย การใช้พลังงาน และระบบความเย็น เป็นต้น โดยทีมงานได้ศึกษาเรื่อง Hardware Security มากว่า 5 ปีก่อนออกมาเป้นโซลูชันนี้ โดยเริ่มแรกในเรื่องฟังก์ชันของ Switch แต่ต่อไปอาจเพิ่มในเรื่องฮาร์ดแวร์ด้าน Compute และ Storage ในอนาคต

ที่มา : https://blog.cloudflare.com/cloudflare-for-offices/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์