CDIC 2023

Cloudflare ขยายความสามารถ Zero Trust Security สำหรับการใช้งาน Gen-AI ในองค์กร

Cloudflare ขยายความสามารถ Zero Trust Security ด้วยระบบ Cloudflare One for AI ตอบโจทย์การใช้งาน Generative AI ภายในองค์กร

Cloudflare ได้ประกาศเพิ่มความสามารถลงในโซลูชัน Zero Trust Security หรือ Cloudflare One for AI ช่วยให้การใช้งาน Generative AI ภายในองค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้งาน Gen-AI สำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กรได้ เพื่อช่วยลดปัญหาด้าน Cyber Security และ Data Privacy สำหรับจุดเด่นของโซลูชันมีดังนี้

  • Cloudflare Gateway: ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้ใช้งานรายใดบ้างใช้งาน AI Service จากในองค์กร เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานในการวางแผน เช่น การจัดซื้อ Enterprise License
  • Service Tokens: ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ API requests ได้และสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้งาน AI Service ใดบางภายในองค์กร รวมถึงสามารถสั่ง Revoke Token ได้จากศูนย์กลางเมื่อมีการใช้งาน ChatGPT plugin ภายในองค์กร
  • Cloudflare Tunnel: ช่วยเข้ารหัสข้อมูลเมื่อมีการส่งข้อมูลแบบ Outbound ตาม Access Rule ที่กำหนดไว้ผ่านทาง Cloudflare One
  • Cloudflare’s Data Loss Prevention (DLP): มีระบบ Pre-configured DLP ช่วยตรวจสอบข้อมูลสำคัญแบบ Custom Scan เมื่อมีการส่งข้อมูลไปยัง AI Service
  • Cloudflare’s cloud access security broker (CASB): ช่วยเพิ่มการตรวจสอบการใช้งานแอพพลิเคชันแบบ SaaS รองรับการแสกนเครื่องมือ AI เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าหรือการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ได้

ที่มา: https://www.cloudflare.com/press-releases/2023/zero-trust-security-to-safely-use-generative-ai/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

ความท้าทายของสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

เชื่อหรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตกว่า 97% ต้องพึ่งพาอาศัยเคเบิ้ลที่เดินข้ามมหาสมุทรให้เราทุกคนในโลกสามารถพูดคุยกันได้ แต่รู้หรือไม่ว่าตัวสายเคเบิ้ลใต้น้ำเองก็มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในแง่ของการชำรุดเสียหาย หรือความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน