[Guest Post] Cloud HM เดินหน้าให้บริการตามมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ PDPA

Cloud HM ได้รับมาตรฐาน ISO 27701 จาก BSI บริษัทรับรองมาตรฐานสากลหรือ ISO Standard ระดับโลกจากประเทศอังกฤษ

Cloud HM เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Multi-Cloud Services ที่ให้บริการ Cloud ภายในประเทศไทย โดยมี Infrastructure เป็นของตัวเอง บน Data Center มาตรฐาน Tier IV รวมถึงยังเป็น Official Partner กับ AWS, Azure และ GCP จึงสามารถให้บริการในส่วนของ Global Cloud ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดทำ Solution ได้ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านอื่น เช่น สำรองข้อมูล สำรองระบบ และบริการเสริมอื่น ๆ บนระบบ Infrastructure ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรสภาพสูง ภายใต้ Concept ‘Your Cloud Expert’

นอกจากทาง Cloud HM มุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการในเรื่องของความเสถียรและความปลอดภัยแล้ว ทาง Cloud HM ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยมาตรฐานนี้ต่อยอดมาจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งจะเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการควบคุม การเก็บรวบรวม การเข้าถึง การเปิดเผย การปรับปรุง การโอนถ่าย และการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล โดยมาตรฐานได้ถูกประกาศใช้และยอมรับไปทั่วโลก รวมถึงยังสอดคล้องกับการปฎิบัติตามความต้องการของกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบันอย่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

คุณณพัชร อัมพุช กรรมการผู้จัดการ Cloud HM กล่าวว่า Cloud HM ยกเรื่องสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญมาเป็นลำดับแรก ๆ โดยในการให้บริการของเรานั้น จะมีการ Comply ในส่วนนี้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน จะไม่มีข้อมูลที่ถูกใช้ไปโดยไม่ได้รับความยินยอม ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่ง Cloud HM มุ่งมั่นเพื่อที่จะได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 27701 Privacy Information Management System: PIMS) จาก BSI ดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการไปอีกขั้น

นอกจากนี้ Cloud HM ยังได้รับการรับรองจาก Certification อีกมากมาย เช่น ISO-20001, ISO-27001, ISO-22301 และ CSA STAR อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …