CDIC 2023

Cloud Computing กำลังก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงทศวรรษที่ 1980 หลังจากนั้นมาไม่เคยว่างเว้นจากการพัฒนาความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สถิติเหตุการณ์การเปลี่ยนถ่ายครั้งสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในทุกๆ รอบ 10 ปี ปัจจุบันเป็นเวลาครบ 5 ทศวรรษพอดิบพอดี กับวิกฤติ COVID-19 นำมาสู่โอกาสและการเปลี่ยนถ่ายครั้งสำคัญนับตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่เริ่มมีการประกาศล็อกดาวน์ทั่วทุกมุมโลก การปรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่จึงวิบัติขึ้นเพื่อความอยู่รอดในทุกด้านโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญต่อมนุษย์ Cloud Computing จึงเข้ามาเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัว  
 
Credit : Great Leaning
ทุกการพัฒนาจะมาพร้อมกับการลงทุนที่มีมูลค่ามหาศาล ปัจจุบันเม็ดเงินที่ถูกใช้จ่ายไปกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีบนระบบ Cloud ได้แซงหน้าอุปกรณ์ไอทีแบบดั้งเดิมสำหรับ Data Center โดยข้อมูลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 มีการใช้จ่ายมากถึง 18,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจในการประมวลผลแบบ Cloud และ Storage Infrastructure ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 
นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีของ IDC รายงานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งการใช้จ่ายบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คือปัจจัยในการขับเคลื่อนหลักของการเติบโต ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกันปีต่อปีในช่วงไตรมาสที่ 1 :
 
 • การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 68% ของทั้งหมด
 • คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สำหรับหมวดหมู่ย่อยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 15.7%
IDC คาดการณ์ว่า การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์จะพุ่งแรงแซงหน้าการใช้จ่ายที่ไม่ใช่ระบบคลาวด์เป็นครั้งแรกในปี 2022 มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้จ่ายบนระบบคลาวด์ในปัจจุบัน
 
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก และนอกจากนี้ยังมีรายอื่นๆ ที่ประกาศความพร้อมรองรับการให้บริการสำหรับกล่มลูกค้าทุกระดับ ทำให้ตลาดโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์มีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับการใช้จ่าย ความพร้อมให้บริการส่งผลต่อแนวโน้มที่ดูจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ดูได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 5 ไตรมาสติด โดยไตรมาสล่าสุดมีตัวเลขการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่น่าสนใจ :
 
 • การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์อยู่ที่ 14,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกันรายปีในช่วงไตรมาสเดียวกัน
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในช่วงการระบาดหนักของ COVID-19 (มีนาคม 2020)
 
 • การใช้จ่ายบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ผลมาจากธุรกิจเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
 • การใช้จ่ายเติบโตขึ้น 7 ไตรมาสติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2019
 • ไตรมาสที่ 2 ปี 2020 มีการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 38.4%
 • ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ลดลง 1.9%
 • ไตรมาสที่ 4 ปี 2021 การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 13.5%
 • ไตรมาสที่ 4 ปี 2021 ของปีก่อนหน้า มูลค่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพิ่มขึ้นแตะระดับ 21,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปีปัจจุบัน 2022 IDC คาดการณ์ว่า :
 
การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์
 • การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์จะเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี 2564
 • มูลค่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพิ่มขึ้นแตะ 90,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • ปี 2022 จะมีอัตราการเติบโตประจำปีสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018
การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบดั้งเดิม
 • การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบดั้งเดิมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับปี 2564
 • คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบดั้งเดิม 60,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ข้อมูลในระดับภูมิภาค :
 
ในปี 2022 : IDC คาดว่าการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์จะเติบโตต่อปีอยู่ในช่วง 20% ถึง 25% ในเอเชียแปซิฟิก/ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก จากเหตุการณ์รัสเซียโจมตียูเครน การเร่งความเร็วในการขับเคลื่อนภายในยุโรปกลางและตะวันออกคาดว่าจะลดลงมากกว่า 54%
 
ข้อมูลแบบปีต่อปี :
 
นักวิเคราะห์คาดว่าการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลจะมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 14.5% ระหว่างปี 2021 ถึง 2026 โดยคาดการณ์ว่า :
 • การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์จะสูงถึง 145,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2026 ซึ่งจะคิดเป็น 69.7% ของการคำนวณและพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่คลาวด์จะเติบโตที่ 1.2% CAGR ซึ่งสูงถึง 63,100 ล้านเหรัยญสหรัฐฯ ในปี 2026
 • การใช้จ่ายทั่วโลกในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ทั้งหมด 53,500 ล้านเหรีญสหรัฐฯ
ประเภทการใช้จ่ายของผู้ให้บริการ :
 
IDC พิจารณาการใช้จ่ายของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร และผู้ให้บริการที่มีการจัดการ ซึ่งคิดเป็น 55.3% ของการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที หรือกว่า 18,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2022 เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 
ประเภทการใช้จ่ายที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ :
 
 • การใช้จ่ายที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส
 • การใช้จ่ายของผู้ให้บริการในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบดั้งเดิมเพิ่มขึ้น 18.7% ต่อปีเป็น 89,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2022
ส่วนแบ่งรายได้ระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ :
 
 • AWS ได้รับ 33% ของรายได้ทั้งหมด
 • Azure ได้รับ 22% ของรายได้ทั้งหมด
 • Google ได้รับ 9% ของรายได้ทั้งหมด
 • สำหรับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้รับไป 36% ของรายได้ทั้งหมด
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …