Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Cisco ลืมติดตั้ง Management Software ลงบน ASA Series

cisco_logo_2

Cisco ออกมาแจ้งผู้ใช้บริการใน Field Notice ว่า Cisco ASA Security Appliance บางรุ่นได้ทำการส่งมอบโดยที่ไม่ได้ติดตั้ง Adaptive Security Device Manager (ASDM) ซึ่งเป็นซอฟต์แวรสำหรับใช้ Configure, Monitor และ Troubleshoot อุปกรณ์ Cisco ASA และ Firewall Service Modules แนะให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปติดตั้งเพิ่มเติม

cisco-asa-firepower-services

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

Cisco ASA5506, ASA5506W, ASA5506H, ASA5508 และ ASA5516 บางรุ่นที่ทำการส่งมอบให้ลูกค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2015

วิธีตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีปัญหา

  • ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ASDM ไม่ได้ถูกติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Cisco ASA ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
    จากหน้า Web UI คำสั่ง directory จะแสดงผล

    '404 Not Found
    The requested URL /admin/public/index.html was not found on this server.'
  • จาก Console Port CLI คำสั่ง directory จะไม่แสดงไฟล์ที่ชื่อ asdm-7xx.bin

วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ASDM 7.5.1 มาติดตั้งบนอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองจาก Cisco Software Download Center (ไม่จำเป็นต้องมี Support Contract)

กลายเป็นว่าช่วงหลังมานี่ อุปกรณ์ของ Cisco หลายรายการมักจะมีปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็น การใช้ Default Password ไม่เหมือนเดิม ลืมติดตั้ง LED ตั้งค่า RAID แบบงงๆ หรือใช้น็อตยาวเกินไปจนไปเสียดสีสายไปจนเกิดไฟรั่วได้ และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Cisco ก็เพิ่งทำการเรียกคืน Switch ที่เสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ก็หวังว่าในอนาคตทางทีมงานของ Cisco จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ที่มา: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/640/fn64069.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้