Black Hat Asia 2021

CISA และ NIST แนะนำวิธีป้องกัน ‘Supply Chain Attack’

จากเหตุการณ์ Supply Chain Attack หลายต่อหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งกลายเป็นว่า Vendor ถูกโจมตีก่อน จากนั้นใช้ขยายมาสู่ลูกค้าอีกทีทำให้วันนี้ทาง CISA จึงร่วมมือกับ NIST เพื่อให้คำแนะนำหนทางการป้องกันเหตุดังกล่าว

credit : wikipedia

Defending Against Software Supply Chain Attacks เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งกล่าวถึงเรื่องความเสี่ยงจากการโจมตี พร้อมทั้งแนะนำผู้ใช้งานซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการว่าจะสามารถใช้ Framework อย่าง NIST Cyber Supply Chain Risk Management (C-SCRM) และ Secure Software Development Framework (SSDF) เพื่อค้นหาและบรรเทาความเสี่ยงในซอฟต์แวร์ได้อย่างไร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cisa.gov/publication/software-supply-chain-attacks

ที่มา : https://www.securitymagazine.com/articles/95103-cisa-and-nist-release-new-interagency-resource-defending-against-software-supply-chain-attacks 

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Adobe แพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day ใน Adobe Reader แนะผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

Adobe ได้ประกาศอุดช่องโหว่ประจำเดือนพฤษภาคม แต่มีช่องโหว่หนึ่งที่ถูกโจมตีจริงแล้วในผลิตภัณฑ์ Adobe Reader

Microsoft defender ATP สามารถตรวจสอบค่าคอนฟิคของ macOS และ Linux ได้แล้ว

Microsoft ได้ประกาศทดสอบฟีเจอร์บน Defender ATP ที่สามารถประเมินการตั้งค่าของ macOS และ Linux