CDIC 2023

CISA และ NIST แนะนำวิธีป้องกัน ‘Supply Chain Attack’

จากเหตุการณ์ Supply Chain Attack หลายต่อหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งกลายเป็นว่า Vendor ถูกโจมตีก่อน จากนั้นใช้ขยายมาสู่ลูกค้าอีกทีทำให้วันนี้ทาง CISA จึงร่วมมือกับ NIST เพื่อให้คำแนะนำหนทางการป้องกันเหตุดังกล่าว

credit : wikipedia

Defending Against Software Supply Chain Attacks เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งกล่าวถึงเรื่องความเสี่ยงจากการโจมตี พร้อมทั้งแนะนำผู้ใช้งานซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการว่าจะสามารถใช้ Framework อย่าง NIST Cyber Supply Chain Risk Management (C-SCRM) และ Secure Software Development Framework (SSDF) เพื่อค้นหาและบรรเทาความเสี่ยงในซอฟต์แวร์ได้อย่างไร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cisa.gov/publication/software-supply-chain-attacks

ที่มา : https://www.securitymagazine.com/articles/95103-cisa-and-nist-release-new-interagency-resource-defending-against-software-supply-chain-attacks 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Conference Thailand 2023 ชูเทคโนโลยี Hyper-localized ยกระดับชีวิต ธุรกิจ และนักพัฒนา ก้าวสู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” [Guest Post]

ครั้งแรกของ LINE ประเทศไทย กับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ก้าวต่อไปในการพัฒนาและดำเนินการด้านเทคโนโลยีใหม่แห่งปี สู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” …

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 วันที่ 6 ตุลาคม 2023

Bay Computing ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “First Class Cybersecurity to …