Tag Archives: c-scrm

CISA และ NIST แนะนำวิธีป้องกัน ‘Supply Chain Attack’

จากเหตุการณ์ Supply Chain Attack หลายต่อหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งกลายเป็นว่า Vendor ถูกโจมตีก่อน จากนั้นใช้ขยายมาสู่ลูกค้าอีกทีทำให้วันนี้ทาง CISA จึงร่วมมือกับ NIST เพื่อให้คำแนะนำหนทางการป้องกันเหตุดังกล่าว

Read More »