Tag Archives: Secure Software Development Framework

NIST อัปเดตคำแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยในส่วน Software Supply Chain

NIST ได้ให้คำแนะนำพื้นฐานว่าจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่วงจรการนำซอฟต์แวร์เข้ามาใช้งานได้อย่างไร

Read More »

CISA และ NIST แนะนำวิธีป้องกัน ‘Supply Chain Attack’

จากเหตุการณ์ Supply Chain Attack หลายต่อหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งกลายเป็นว่า Vendor ถูกโจมตีก่อน จากนั้นใช้ขยายมาสู่ลูกค้าอีกทีทำให้วันนี้ทาง CISA จึงร่วมมือกับ NIST เพื่อให้คำแนะนำหนทางการป้องกันเหตุดังกล่าว

Read More »