Convergence Systems

[PR] คอนเวอร์เจนซ์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น พัฒนาโซลูชั่น Cloud-Edu ยกระดับคุณภาพระบบการศึกษาแบบบูรณาการ

ขอนแก่น – 6 ตุลาคม 2558 – บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาซอฟท์แวร์และระบบคลาวด์ โซลูชั่นส์สำหรับภาคการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่นพัฒนาโซลูชั่น Cloud-Edu ซึ่งเป็นบริการบนคลาวด์แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นทั้งในแง่ของการใช้งานและบริหารจัดการ เพื่อใช้บริหารจัดการวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแบบองค์รวม

Read More »