Autodesk

Autodesk เผยแนวทาง Digital Transformation สำหรับธุรกิจโรงงานการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชี้ Generative Design มาแรงในฐานะ AI ผู้ช่วยออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ในงานจัดแสดงเทคโนโลยี Future Mobility Asia 2022 ณ BITEC Bangna ทาง Autodesk ได้จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ด้านการออกแบบวิศวกรรมสำหรับยานยนต์ละเครื่องจักร พร้อมขึ้นเวทีให้ผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงอนาคตของงานออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเล่าสรุปถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

Read More »

MTech Webinar: BIM กับงาน VR และ MR(Hololens) ผ่านการทดลองใช้งานจริง ด้วยโซลูชันจาก Autodesk

ขอเรียนเชิญผู้บริหารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ผู้บริหารธุรกิจก่อสร้าง, วิศวกรออกแบบอาคาร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม Webinar ในหัวข้อเรื่อง "BIM กับงาน VR และ MR(Hololens) ผ่านการทดลองใช้งานจริง ด้วยโซลูชันจาก Autodesk" เพื่อทำความรู้จักกับโซลูชัน Building Information Modeling หรือ BIM กับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Mixed Realtiy (MR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, คุณภาพ และความแม่นยำให้กับโครงการก่อสร้าง ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2021 เวลา 13.30 น. – 14.30 น โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

[PR] คอลเล็คชั่นตามกลุ่มอุตสาหกรรมของออโต้เดสก์ เปิดให้บริการแล้วทั่วโลก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 – ออโต้เดสก์ ( Autodesk ) ได้ประกาศถึงความพร้อมให้บริการแล้วของคอลเล็คชั่นตามกลุ่มอุตสาหกรรม ( Autodesk Industry Collections ) ซึ่งมีใหม่ทั้งหมดในครั้งนี้ถึงสามคอลเล็คชั่น โดยนำเสนอวิธีการใหม่ที่สะดวกสบายและมีความยืดหยุ่นในการสมัครใช้ซอฟต์แวร์ของออโต้เดสก์ ที่หลากหลายและสำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Read More »

[PR] ออโตเดสก์ เปิดตัว ออโตแคด 2017

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2559 – ออโตเดสก์ ประกาศเปิดตัวโปรแกรม “ออโตแคด 2017” อย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการออกเบบที่นำสมัยให้กับผู้ใช้งาน

Read More »

[PR] ออโตเดสก์ประกาศโซลูชั่นและความร่วมมือใหม่ช่วยอุตสาหกรรมก่อสร้าง

กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2558– หลังเปิดตัว Autodesk Building Design Suite 2016 ไปเมื่อต้นปี ออโตเดสก์ก็ได้เปิดตัวโปรดักส์ใหม่อีกครั้ง เป็นโปรดักส์ที่ออกแบบเพื่อช่วยลดขยะ ลดการสูญเสียวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง หรือสต็อกวัสดุก่อสร้างเยอะเกินใช้ (excess inventory) และลดการทำงานซ้ำซาก ซึ่งจะช่วยปกป้องผลกำไรที่ควรได้รับในโปรเจ็คท์หนึ่งๆ ได้ดี ทั้งนี้ยังรวมไปถึง

Read More »