Adtran

Gartner’s Magic Quadrant สำหรับ Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ประจำปี 2014

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเดือนแห่ง Gartner จริงๆเลยครับ ขยันออก Magic Quadrant กันเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็น Web Application Firewall, SIEM ตอนนี้ก็เป็น Wired and Wireless Network อีก (แอบบอกนะครับ MQ ฉบับหน้าที่จะเอามาลง คือ Secure Web Gateway ครับ) สำหรับ MQ ทางด้านนี้เอง ก็เป็นไปตามคาดนะครับ Leader ยังคงตกเป็นของ 3 ยี่ห้อดังอย่าง Cisco, Aruba และ HP เหมือนปี 2013 รายงานฉบับเต็ม สามารถเข้าไปดูผ่านช่องทางของ Aruba ได้ที่ http://page.arubanetworks.com/2014-Gartner-MQ-Wired_Wireless.html

Read More »