CDIC 2023

CAT เสริมศักยภาพลูกค้า เปิดมิติการจัดการ Private Cloud แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตร “Cloud Platform and Infrastructure”

เทคโนโลยี Cloud Computing มีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจสมัยใหม่ เพราะถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ทั้งยังสนับสนุนการทำงานได้จากทุกที่บนทุกอุปกรณ์ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบ

CAT ในฐานะผู้ได้รับรางวัล “ที่สุดของผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017” จากองค์กร Frost & Sullivan สนองนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการจัดการอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลระบบไอทีองค์กร ในหลักสูตร “Cloud Platform and Infrastructure” เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี

Cloud Computing มีการให้บริการบนหลาย Platform โดย OpenStack Cloud Platform เป็น Open Source Cloud Platform ที่รองรับ IT Infrastructure ได้หลากหลาย มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้พร้อมใช้ในตัว การเรียนรู้ Open Stack จึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับระบบ IT Infrastructure เพราะถ้าหากองค์กรเริ่มมีความต้องการระบบ Private Cloud หรือ IT Infrastructure ที่มีความยืดหยุ่นภายในองค์กรสำหรับใช้งานแล้ว ความรู้ในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบและกำหนดสโคปของงานทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค

ตลอด 3 วันของการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OpenStack Cloud Platform รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Data Center สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบไอทีภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี และนี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้เข้าร่วมการอบรม

 

คุณชาญวุฒิ สุดสงวน

IT Infrastructure Manager บริษัท หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

คลาวด์จัดเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่น่าสนใจของแวดวงไอที โดยที่เราต้องมองในภาพรวมขององค์กรว่าปัจจุบันได้ใช้บริการอะไรอยู่บ้าง และสามารถประยุกต์นำไปใช้บนคลาวด์ได้หรือไม่อย่างไร เช่น Infrastructure จัดเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ถ้าเราสามารถ migrate ขึ้นคลาวด์ได้ก็จะเป็นการประหยัด และยังสามารถให้ Provider ช่วยเราในการบริหารจัดการได้ ซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนอย่างมาก การอบรมครั้งนี้ผมประทับใจวิทยากรของ CAT ที่ให้ความรู้เป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง กับเซอร์วิสต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดค่าใช้จ่าย

ครั้งหน้าหาก CAT มีการจัดอบรมขึ้นอีก ผมมองว่าในเมื่อเรามีคลาวด์แล้ว ก็ควรมองต่อไปยังเรื่องของ Big data  ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

“ผมขอบคุณมากที่ CAT นำสิ่งดีๆ มาให้บุคลากรทางด้านไอทีได้ร่วมกันพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของผม ของ CAT เอง หรือของผู้ใช้บริการ รวมถึงบริษัทคู่ค้าได้พัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนับเป็นการอบรมที่ดี ที่ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และในอนาคตอยากให้ CAT จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ”

 

 

คุณชานุวัฒน์ สมนึก

Network Admin การเคหะแห่งชาติ

หลักสูตรนี้ตรงกับโปรเจคที่การเคหะฯ กำลังจะจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พอดี ที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ซึ่งหลักสูตรนี้มีความใหม่ และเป็นที่ได้รับความนิยม ความรู้ที่ได้จากวันนี้เป็นอะไรที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ อย่าง เช่นการเก็บข้อมูลในศูนย์สำรองข้อมูล ซึ่งทางการเคหะฯ จะใช้เป็น    คลาวด์เซิร์ฟเวอร์

ความประทับใจที่ได้รับจากการอบรม ถือว่าเป็นที่พึงพอใจมากด้วยวิทยากรรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ CAT ให้การดูแลผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ทั้งให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจได้ดี ตอบข้อซักถามในทุกปัญหาได้ค่อนข้างขาด และหากในครั้งหน้า CAT จัดให้มีการอบรมขึ้นอีก ก็อยากให้เป็นไปตามเทรนด์ของเทคโนโลยี หรือจะเจาะหลักสูตรคลาวด์ในระดับ advance โดยการเคหะฯ ก็สนใจที่จะจัดส่งพนักงานที่ดูแลในด้านนั้นๆ เข้าร่วมอบรม

“ตอนนี้บนโลกไอทีมันเกือบจะเป็นโลกเสมือนจริง จึงอยากให้หลายๆ คนตระหนักการเกิดสงครามในโลกไอที และอยากให้สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมมากขึ้น”

 

 

คุณเฉลียว คำบุญ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมการข้าว          

เราเป็นลูกค้าที่ใช้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในการใช้งานต้องยอมรับว่า CAT ให้บริการหลังการขายดีมาก เวลาติดปัญหาก็สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. โดย CAT สามารถแก้ปัญหาให้ได้ตลอด จึงเป็นเหตุผลให้เรายินดีที่จะต่อสัญญาการใช้บริการกับ CAT ในทุกๆปี       กรมการข้าวเป็นหน่วยงานรัฐ ใช้คลาวด์ของ สรอ. เป็นหลัก ซึ่งเราจะไม่รู้ระบบเบื้องหลังของการทำงานของคลาวด์เลย แต่การได้มาอบรมในวันนี้ทำให้ ช่วยเพิ่มความสามารถให้เราได้รู้ว่าการทำงานของคลาวด์ทำงานอย่างไร โดยเราสามารถสร้างขึ้นเองได้ ซึ่งถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่กรมฯ เราก็สามารถสร้างคลาวด์เล็กๆ เพื่อให้หน่วยงานใช้งานได้ และเรายังสามารถโพรวายให้หน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคใช้ได้ และในอนาคตหาก สรอ. ไม่สามารถให้บริการคลาวด์ในส่วนไหน เราก็สามารถดึงออกมาบริหารจัดการเองได้

บริการคลาวด์เป็นการตอบโจทย์ในหลายๆ เรื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างที่เราไม่จำเป็นต้องมีเป็นของตนเอง ไม่ต้องมี Network ไม่เสี่ยงกับเรื่องการเสียของระบบหรืออุปกรณ์ มีหน้าที่แค่ใช้บริการเพียงอย่างเดียวอย่างของกรมการข้าว ปัจจุบันข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่ Physical ซึ่งในบางครั้งระบบไม่รันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ แต่ถ้าเรามีการเก็บข้อมูลสำรองไว้ที่คลาวด์ ก็จะช่วยให้เราสามารถกู้ข้อมูลกลับมาใช้งานได้ โดยไม่ทำให้เสียระบบงาน

“กับ CAT ผมอบรมมาหลายหลักสูตรแล้ว ซึ่งทุกหลักสูตรล้วนมีประโยชน์ โดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐ ด้วยบุคลากรของรัฐอาจไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มีเพียงความรู้พื้นฐานในแนวกว้าง การที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรมก็จะเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี”

 

 

คุณสุทัย วินิจชัย 

Network Operation Center สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ด้วยโลกทุกวันนี้มาทางด้านไอที ซึ่งสถานีโทรทัศน์ก็จำเป็นต้องใช้คลาวด์ในการเก็บ และส่งข้อมูล อย่างเช่นการเก็บสัญญาณภาพ เราเองมีพื้นที่ในการเก็บไม่เพียงพอ ส่วนจะนำไปใช้แบบไหนนั้นต้องเลือกดูตามความเหมาะสมกันอีกที และถ้าเราต้องเลือกใช้บริการคลาวด์ สิ่งแรกที่ต้องมองคือเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งถ้า CAT สามารถให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่เราได้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะโลกอนาคตมาเร็วกว่าที่คิด ต่อไปเราคงไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง แต่จะหันมาใช้บริการคลาวด์ให้มากขึ้น  จากการอบรมประทับใจวิทยากรที่เก่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ สถานที่จัดอบรมถือว่าดี รวมถึงเนื้อหาโดยรวมก็ดี

ครั้งหน้าอยากให้ CAT จัดอบรมเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค เพราะทางไทยพีบีเอสยังขาดความชำนาญในด้านนี้อยู่ และยินดีที่จะส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม”

 

คลิกดูรายละเอียดบริการ:  http://www.iris.cattelecom.com/, https://www.facebook.com/iriscattelecom/, http://www.catdatacom.com/th/site/welcome

 

ติดตามข่าวสาร: https://www.facebook.com/catdatacomm/, http://www.cattelecom.com/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure ส่งมอบนวัตกรรมไฮบริดคลาวด์สำหรับองค์กร [Guest Post]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความพร้อมของ Dell APEX Cloud Platform for Microsoft ระบบเทิร์นคีย์แบบบูรณาการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ เพื่อเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์ Microsoft Azure ไฮบริดคลาวด์ ไปยังสภาพแวดล้อมของดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเอดจ์ปลายทาง