รวมลิสต์ระบบ Network Monitoring หลายร้อยระบบที่ใช้งานได้ฟรีและไม่ฟรี โดย Stanford University

พอดีช่วงนี้ทีมงาน TechTalkThai ลองหาดูครับว่ามีเครื่องมืออะไรดีๆ น่าสนใจมาแนะนำกันบ้าง ก็ไปพบกับหน้า List ของเครื่องมือที่น่าแนะนำให้กับเหล่าผู้ดูแลระบบที่ทาง Stanford University ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ให้ลองเลือกไปใช้งานกันได้ง่ายๆ ครับ ในหน้านี้หน้าเดียวมีระบบต่างๆ รวมกันเป็นหลายร้อยระบบ ทั้งสำหรับตรวจสอบ LAN และ WAN พร้อมให้ไปค้นหาเลือกมาใช้งานกันได้ฟรีๆ เลยครับ โดยภายในรายการนี้จะแบ่งเป็นระบบดังนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายการฉบับเต็มได้ที่ http://www.slac.stanford.edu/xorg/nmtf/nmtf-tools.html เลยนะครับ ละลานตามาก บางตัวมีคลิกเข้าไปดู Demo ได้ง่ายๆ เลยด้วย ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเหล่าผู้ดูแลระบบกันนะครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Application Experience คือจุดสูงสุด ตราบเท่าที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบันนี้ ความต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นกับว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานหรือไม่เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งพนักงานและลูกค้าต่างเป็นกังวลไม่ต่างกัน ฝ่าย IT ถูกกดดันให้จัดเตรียมแอปพลิเคชันที่มีทั้ง Experience และ Security ที่ดี แต่ความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ณ Edge และ Cloud กลับสร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องคอยจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีมาสร้างสมดุลย์ให้แก่แอปพลิเคชันโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

Free Webinar : หัวข้อ : รู้ทัน พร้อมรับมือ! พรบ.Cookie (PDPA) [15 ธ.ค. 2021 – 14.00น.]

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ มีความหลากหลายที่มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่าย และนำมาซึ่งการสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไกหรือมาตรฐานการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกโดยย่อว่า PDPA) ขึ้นมา โดยถูกกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 …