CDIC 2023

[Guest Post] เน็ทเกน ซิสเต็มส์ และ เอสเทลลิเจนส์ ประกาศความร่วมมือใกล้ชิด ในการให้พัฒนาปรับปรุงโซลูชั่นด้าน Network Monitoring, Security Management และ Application Performance Management รวมถึง Managed Services สำหรับองค์กรในประเทศไทย

บริษัท เน็ทเกน ซิสเต็มส์ (NetGain Systems) และ บริษัท เอสเทลลิเจนส์ จำกัด (STelligence) ได้ประกาศเพิ่มการเป็นพาร์ทเนอร์ไปอีกระดับ ซึ่งจะมีการทำงานที่ใกล้ชิดมากขึ้น ในการพัฒนาและปรับแต่งโซลูชั่น Network Monitoring, Security Management และ Application Performance Management รวมถึง Managed Services สำหรับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการที่ทางเน็ทเกน ซิสเต็มส์ ได้เปิดตัวโซลูชั่นด้าน Cloud, Security และ Application Performance Management  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นในตระกูล IT Monitoring & Security Management

โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ซิสเต็มส์ (NetGain Systems)

          โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน มีฟังก์ชั่นในการทำงานที่หลากหลาย ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่น และที่สำคัญคือความสามารถในการขยายระบบในการรองรับระบบขนาดใหญ่ในการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อการเฝ้าระวังโครงสร้างไอทีและแอพพลิเคชั่น รวมถึงสถานะของอุปกรณ์, การจราจรทางเครือข่าย, การเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดของเครือข่าย, ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น และเหตุการณ์ความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในระบบไอที ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแผงหน้าปัด (Dashboard) เพื่อให้สามารถเฝ้าดูมุมมองที่จำเป็นในเชิงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ และระดับการเฝ้าระวัง สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก และอุปกรณ์ที่ไม่ได้สำคัญมาก ให้แตกต่างกันได้ เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนได้ทันเวลา กับความเสี่ยงหรือการโจมตีที่เกิดขึ้น ผู้ใช้งานจะได้รับความพึงพอใจในการที่สามารถเฝ้าระวังอุปกรณ์ไอทีที่สำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ หรือเป็นส่วนที่สำคัญสูงต่อธุรกิจได้อย่างใกล้ชิดผ่านการใช้งานส่วนที่เรียกว่า มุมมองธุรกิจ (Business Views)

ประกอบกับการเพิ่งเปิดตัว NetGain CVS (ชุดผลิตภัณฑ์ Cloud Vista) โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ได้ขยายความสามารถในการเฝ้าระวังและการจัดการให้ครอบคลุมทั้ง อุปกรณ์ที่อยู่ในสถานที่ และอุปกรณ์ที่อยู่บนคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกายภาพ, คลาวด์ หรือไฮบริด NetGain CVS ได้รับการออกแบบมาให้เป็นตัวจัดการของตัวจัดการ (Manager of Managers) อีกที ซึ่งเหมาะกับเครือข่ายที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่ ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กัน เพื่อให้เห็นมุมมองรวมเดียวของโครงสร้างไอทีและเหตุการณ์ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานทั้งหมด

และประกอบกับการเพิ่งเปิดตัว NetGain APM (Application Performance Management) โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ได้รวมการเฝ้าระวังและการจัดการแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่มีความสำคัญสูง ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ ไม่เพียงแต่สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสำคัญเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมทางไอทีทำงานได้ดีขึ้นด้วย ผ่านการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนสมรรถนะของระบบ

 

โซลูชั่นที่ผ่านการปรับแต่งจาก เอสเทลลิเจนซ์ (STelligence) ส่งผลดีต่อองค์กรในประเทศไทย

           ด้วยความร่วมมือในอีกระดับ ซึ่งจะมีการทำงานใกล้ชิดระหว่างทีมพัฒนาและวิศวกรรมระบบของ เอสเทลลิเจนซ์ กับ เน็ทเกน ในการออกแบบและปรับแต่งโซลูชั่นและบริการด้าน Network Monitoring, Security Management และ Application Performance Management ที่เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เอสเทลลิเจนซ์ สามารถปรับแต่งรายงานการเฝ้าระวังที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เอสเทลลิเจนซ์ สามารถทำงานร่วมกับ เน็ทเกน ในการพัฒนาโค้ดในการเฝ้าระวังอุปกรณ์ชนิดใหม่ รวมถึงพัฒนา API เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังอุปกรณ์เหล่านั้นได้ นี่คือส่วนหนึ่งของแนวทางในการที่ เอสเทลลิเจนซ์ กับ เน็ทเกน ได้ยกระดับความสัมพันธ์ในการเป็นพาร์ทเนอร์ เพื่อให้บริการองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถให้บริการโซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ด้วยความเข้าใจในความต้องการด้านการปฏิบัติงานของลูกค้า

องค์กรในประเทศไทยยังจะได้ประโยชน์จากการที่ เอสเทลลิเจนซ์ สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจาก เน็ทเกน ได้โดยตรง ในกรณีที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

“NetGain’s Enterprise Manager ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบได้ตรงกับความต้องการ และช่วยให้เราสามารถออกแบบระบบเฝ้าระวังเครือข่ายที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของเราได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถขยายการสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับการเติบโตของเครือข่ายได้

   ผู้จัดการแผนก Enterprise Data Services

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง

 

เจมส์ เจีย, CEO ของ เน็ทเกน ซิสเต็มส์ (NetGain Systems) 

“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย และเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอก ด้วยการที่หลายๆ องค์กรได้เริ่มดำเนินการทำ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) และพึ่งพาระบบไอซีที ในงานปฏิบัติการประจำวันมากขึ้น จึงทำให้ความรักษาความปลอดภัยและการทำให้ใช้งานได้ตลอดเวลาของโครงสร้างไอทีจึงเพิ่มขึ้นด้วย เน็ทเกน ซิสเต็มส์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ เอสเทลลิเจนซ์ ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจไอทีในประเทศไทย ที่จะได้มีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรต่างๆ ในไทยมีความปลอดภัยและมีการใช้งานได้ของระบบไอซีทีที่เพิ่มขึ้น”

สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ, CEO ของ เอสเทลลิเจนซ์ (STelligence):

“เอสเทลลิเจนซ์ โฟกัสในโซลูชั่นที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการลดระยะเวลาใช้งานไม่ได้ของระบบไอทีให้กับองค์กรต่างๆ และโซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ก็เป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอกับลูกค้าของเรา เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ NetGain Enterprise Manager เพื่อใช้เฝ้าระวังระบบไอทีให้กับลูกค้าในประเทศไทย เช่นเดียวกับลูกค้าอื่นๆ ทั่วโลกอีกกว่า 500 ราย เอสเทลลิเจนซ์ มีความภาคภูมิใจในการเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับ เน็ทเกน ซิสเต็มส์ ให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้พัฒนาโซลูชั่นและบริการของเน็ทเกนได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้เราแตกต่างจากและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า และคู่ค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น และแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด”

 

เกี่ยวกับ เน็ทเกน ซิสเต็มส์:

เน็ทเกน ซิสเต็มส์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2545 เป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจ IT monitoring และได้จัดตั้งทีมงานทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค ซึ่งรวมถึง ออสเตรเลีย, จีน และ สิงคโปร์ โซลูชั่นของเน็ทเกน ช่วยให้ลูกค้าสามารถเฝ้าระวังบริการ, โครงสร้าง, แอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านไอที ได้โดยง่าย  ด้วยมุมมองรวมเดียว และช่วยให้เวลาในการใช้งานได้เพิ่มขึ้น และบรรลุการให้บริการด้านไอทีที่เป็นเลิศ ไม่ว่าลูกค้าจะตั้งอยู่ที่ไหน, ชนิดของธุรกิจ, ขนาดของธุรกิจ หรือความซับซ้อนของธุรกิจจะเป็นอย่างไร ด้วยความเข้าใจว่าสภาวะแวดล้อมทางด้านไอทีของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน โซลูชั่นของเน็ทเกน ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนอย่างเฉพาะเจาะจง และทำงานเข้ากับความต้องการที่แตกต่างของสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการเติบโตขององค์กรได้อย่างพลวัต ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@netgain-systems.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.netgain-systems.com

 

เกี่ยวกับ เอสเทลลิเจนซ์:

 
เอสเทลลิเจนซ์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2556 เป็นผู้บุกเบิกในโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย ซึ่งโฟกัสในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ด้วยโซลูชั่นทางด้าน Self-Service Analytics จากจุดเริ่มในในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล เอสเทลลิเจนซ์ ได้ขยายโซลูชั่นและการให้บริการครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งรวมถึง IT Monitoring, Security Analytics, Business Analytics, Business Intelligence, Data Visualization, Self-Service Analytics, Machine Learning และ Data Science ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ sales@stelligence.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://stelligence.com


About Maylada

Check Also

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS และ IOS XE Software ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที