Breaking News

BENCHACHINDA เปิดมิติใหม่ Digital Solution Services นำโซลูชันล่าสุดจัดแสดงใน TechSauce Global Summit 2019 สู่สายตาผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

ในงาน Techsauce Global Summit 2019 กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ผู้ให้บริการธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคมมานานเกือบ 60 ปี ได้เปิดตัวInnovation Digital Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กร และนำโซลูชันเด่น 3 รายการที่ครอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมหลากหลายไปจัดแสดงภายในบูธของเบญจจินดา พบปะกับผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายวงการกว่า 20,000 ราย โดยโซลูชันที่ได้นำไปจัดแสดงในงานมีดังนี้

 

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม บริษัท เบญจจินดา และคณะผู้บริหาร

 

MaxiTask: Real -Time Network Solution

MaxiTask เป็นบริการ Software Platform as a Service (SPaaS) ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของธุรกิจในกลุ่มสาธารณูปโภคและรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

โซลูชัน MaxiTask มีความสามารถครอบคลุมทุกกระบวนการในการทำงาน ตั้งแต่ Sales, Planning, Installation และ Maintenance โดยระบบ Platform นี้ ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบโครงข่ายสัญญาณ, ระบบไฟฟ้า, ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงระบบท่อส่งน้ำ

ระบบนี้สามารถทำการแสดงผลข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้ในรูปแบบ Geographical ส่งผลให้สามารถนำไปต่อยอดการใช้งานด้าน Big Data Analysis และช่วยในเรื่องการตัดสินใจได้ในหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ต้องการข้อมูลประกอบการทำงานให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ไปจนถึงระดับบริหารที่ต้องการข้อมูลในภาพรวมประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

DevOps Cloud: Customizable, Scalable Cloud Servers

DevOps Cloud คือบริการ Infrastructure as a Service (IaaS) ที่มีจุดเด่นเหนือกว่าใครในเรื่องความสามารถในการให้บริการได้ทั้งระดับของ Virtual Machine (VM) และ Container ได้ในหนึ่งเดียวโดยผู้ใช้งานบริการ DevOps Cloud สามารถบริหารจัดการ VM และ Container ได้ด้วยตนเองทั้งหมด

สำหรับการเริ่มต้นใช้บริการนั้น ธุรกิจต่างๆ สามารถเริ่มต้นเช่าใช้งานบริการได้อย่างคล่องตัวและง่ายดายด้วยการจัดการผ่านหน้า Website โดยระบบจะทำการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในระดับรายชั่วโมง อีกทั้งยังจ่ายเงินสะดวกได้หลายวิธีการ ที่สำคัญบริการ Support โดยคนไทย จึงเหมาะกับองค์กรที่อยู่ในประเทศ ด้วยการบริการไม่มีสะดุด 24X7 มาตรฐาน SLA 99.99% และสามารถออกใบเสร็จสำหรับธุรกิจได้

Digital Services: Digitalize Your Move

โซลูชัน Digital Services นี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด โดยประกอบไปด้วยโซลูชันย่อยภายในที่หลากหลาย ได้แก่ Smart Tax, Smart Document, Smart People และ Smart Signature เพื่อปรับกระบวนการการทำงานของธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบ Digital ทำให้ภาคธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Digital Services จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตการทำงานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของพนักงานในรุ่นใหม่หรือกลุ่มที่เรียกว่า SMART PEOPLE โดยสามารถตอบสนองได้ทั้งการทำงานจากที่บ้าน หรือการทำงานจากนอกสถานที่ได้อย่างเต็มตัว เข้าสู่ยุค Digital เต็มรูปแบบลดการทำงานด้วยเอกสารเป็นการทำงานด้วย Smart Document ที่ทำให้การส่งงานภายในองค์การเป็นเหมือนการแชทกับเพื่อน ด้วยรูปแบบ SMART Memo ที่มาพร้อม SMART Signature ทำให้ทุกเอกสารที่ส่งผ่านกันมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยด้วย Digital Footprint

ผู้บริหารเบญจจินดาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี บนเวที TechSauce Global Summit 2019

ในงาน TechSauce Global Summit 2019 นี้ ได้มีผู้บริหารกลุ่มบริษัทเบญจจินดา 2 ท่านขึ้นเวทีเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีดังนี้

คุณณพัชร อัมพุช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คลาวด์ เอช เอ็ม จำกัด

คุณณพัชร อัมพุช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด พูดในหัวข้อที่Developer กำลังให้ความสนใจเรื่อง DevSecOps : Why DevOps ‘alone’ is not enough ถ่ายทอดประเด็นสำคัญที่ Security จะต้องเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการ DevOps เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาและเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้นั้น จะมั่นคงปลอดภัยมากที่สุด ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจให้ได้มากที่สุด

คุณปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด

คุณปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด นำเสนอการทำงานแบบ SMART Digital ในหัวข้อ “Digitalize Business moves” เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาถึงยุคที่นำเทคโนโลยีใช้เพื่อความสะดวกสบายถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

โดยทั้งสองหัวข้อนี้ต่างก็ได้รับความสนใจจากเหล่าผู้คนในแวดวง Startups ตลอดจนองค์กรที่ดูแลเรื่องกฎเกณฑ์ด้านดิจิทัล นักศึกษา และบุคคลทั่วไปซึ่งมาร่วมรับฟังจำนวนมาก

ความสำเร็จในการเข้าร่วมงานสุดยอดเทคโนโลยีในระดับเอเชียครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจในการพัฒนาบริการที่ต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ให้ธุรกิจของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น จากประสบการณ์และความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนงานของ BENCHACHINDA

เกี่ยวกับ BENCHACHINDA GROUP

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย บริหารงานภายใต้ 3 กลุ่มบริษัทได้แก่ กลุ่มบริษัท Network Solutions Group, กลุ่มบริษัท Broadband Group และกลุ่มบริษัท Distribution Group

ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนาน ในการให้บริการในธุรกิจด้านนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ตลอดทั้งเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของกลุ่มลูกค้าของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทุกขนาดทุกภาคส่วนประกอบด้วยองค์กรของภาครัฐรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

นอกเหนือจากการให้บริการด้านเทคโนโลยีแล้ว กลุ่มบริษัทเบญจจินดายังให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางบริษัทสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็นจำกัด และบริษัทรักบ้านเกิดจำกัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ยังได้ร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านบริษัทบีซีเอชเวนเจอร์สจำกัด เพื่อนำเทคโนโลยีที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่ มาต่อยอดตลอดจนขยายการให้บริการโครงข่ายดิจิทัลและดิจิทัลโซลูชั่น

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา มีการให้บริการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำบริษัททุกระดับที่มีความต้องการ จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วยการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน https://benchachinda.co.thAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Palo Alto Networks อัปเดตความสามารถให้ Prisma เน้น Security สำหรับ DevOps โดยเฉพาะ

Palo Alto Networks ได้ประกาศเพิ่มความสามารถหลายประการให้แก่ Cloud Native Security Platform (Prisma) ของตน ที่ตอบโจทย์ทีม DevOps ขององค์กรโดยเฉพาะ

ใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานจากที่บ้านแทน PC ทำอย่างไรได้บ้าง?

ในภาวะที่หลายๆ ธุรกิจกำลังพิจารณาหาทางออกในการใช้นโยบาย Work from Home ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่พนักงานยังคงทำงานได้เต็มที่เสมือนมาทำงานที่ออฟฟิศอยู่ และเกิดการสั่งซื้อ PC/Notebook เพิ่มท่ามกลางภาวะที่ผู้ผลิตยังไม่สามารถเดินกำลังการผลิตได้ดีนักจนบางแบรนด์สินค้าเริ่มขาด Stock กันไปแล้ว ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการให้พนักงานทำงานผ่าน Notebook ที่สามารถพกพาไปทำงานที่บ้านนั้น ก็คือการใช้ Smartphone หรือ Tablet ทำงานแทน Notebook อย่างเต็มที่ 100% ไปเลยนั่นเอง ในบทความนี้เราจะพาไปพิจารณาทางเลือกแต่ละทางที่เป็นไปได้กันครับ