Black Hat Asia 2023

AWS ประกาศรองรับ Windows Server 2019 AMIs for Amazon EC2 แล้ว

AWS ประกาศรองรับ Microsoft Windows Server 2019 บน Amazon EC2 แล้วอย่างเป็นทางการ

Credit: AWS

ในบริการนี้จะมีการรองรับการใช้ License หลากหลายรูปแบบจาก Microsoft เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสม โดย Windows Server 2019 นี้มาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆ มากมาย ตั้งแต่ขนาดของระบบ Windows Container ที่เล็กลง, การรองรับ Linux Container ได้ และอื่นๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน Windows Server 2019 นี้พร้อมใช้งานได้บนทุก AWS Region ทั่วโลกแล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบราคาของ Amazon EC2 ได้ที่ https://aws.amazon.com/ec2/pricing/

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/12/announcing-windows-server-2019-amis-for-amazon-ec2/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …