Black Hat Asia 2023

Amazon EC2 ประกาศเพิ่มความสามารถ Host Recovery ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

AWS ได้ออกมาประกาศเพิ่มความสามารถ Host Recovery ให้กับ Amazon EC2 แล้ว ทำให้เมื่อเครื่อง Dedicated Host เกิดปัญหาในระดับ Hardware จนไม่สามารถใช้งานได้ Instance ต่างๆ บนเครื่องนั้นก็จะถูกเปิดใช้งานบนเครื่องอื่นให้โดยอัตโนมัติ

Credit: AWS

ความสามารถนี้ได้เข้ามาแก้ปัญหาที่เดิมทีผู้ใช้งาน Dedicated Host นั้นต้องมาจัดการปัญหาในกรณีดังกล่าวด้วยตนเองแบบ Manual มาก่อน การมาของ Host Recovery นี้จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกขึ้นมากทีเดียว และ AWS License Manager นั้นก็ยังจะช่วยติดตามและจัดการประเด็นต่างๆ ทางด้าน License ในการใช้งานระบบที่เกิดขึ้นในระหว่างการกู้ระบบผ่าน Host Recovery ให้อีกด้วย

ความสามารถ Host Recovery นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม และคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน Dedicated Host ตามปกติเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-hosts-recovery.html และ https://aws.amazon.com/ec2/dedicated-hosts/pricing/ ครับ

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/06/amazon-ec2-announces-host-recovery/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์