AWS ประกาศเพิ่ม Network Bandwidth ให้กับ EC2 Instance ฟรีๆ

AWS ได้ออกมาประกาศเพิ่ม Network Bandwidth ให้กับเหล่าลูกค้าที่ใช้ EC2 Instance กันฟรีๆ สำหรับลูกค้าของ AWS EC2 ในทุก Region ที่เชื่อมต่อเครือข่ายบน Cloud ด้วย Elastic Network Adapter (ENA) โดยมีการประกาศเพิ่ม Bandwidth ดังนี้

 

Credit: AWS

 

  • EC2 to S3 เพิ่มความเร็วเป็น 25Gbps จากเดิมที่มีเพียง 5Gbps
  • EC2 to EC2 ทั้งภายใน Availability Zone (AZ) เดียวกันหรือต่าง AZ แต่ยังคงอยู่ใน Region เดียวกัน จะได้รับความเร็ว 5Gbps สำหรับ Single-flow Traffic และ 25Gbps สำหรับ Multi-flow Traffic
  • EC 2 to EC2 (Cluster Placement Group) สำหรับการเชื่อมต่อภายใน Cluster Placement Group เดียวกัน จะได้รับความเร็ว 10Gbps สำหรับ Single-flow Traffic และ 25Gbps สำหรับ Multi-flow Traffic

ผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์นี้ต้องใช้ AMI ใน EC2 Instance ที่เป็น Generation ปัจจุบัน และเปิดใช้ ENA ด้วย และรองรับทั้ง Linux, Windows และ VMware Cloud on AWS

 

ที่มา: https://aws.amazon.com/blogs/aws/the-floodgates-are-open-increased-network-bandwidth-for-ec2-instances/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] ผลสำรวจชี้ มัลติคลาวด์ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง แต่ความซับซ้อนและความท้าทายต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่เช่นกัน

ผลสำรวจพบว่ามีการใชัมัลติคลาวด์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ก็มุ่งความสนใจไปที่ไฮบริด มัลติคลาวด์

7 ความสามารถของ Aruba EdgeConnect ที่ทำให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโซลูชัน SD-WAN ทั่วไป

ในบทความนี้เราจะสรุปถึงความสามารถของ Aruba EdgeConnect ที่โดดเด่นเหนือกว่าโซลูชัน SD-WAN ทั่วไปในเชิงของประสิทธิภาพให้ทุกท่านได้นำไปศึกษากัน ดังนี้ครับ