Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

[PR] สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับออโต้เดสก์ทำการดิจิไทซ์โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ 1,500 แห่ง

ความตั้งใจซึ่งจะมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการศึกษา
และอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ล้ำค่า 
ของประเทศไทยสู่สาธารณชนทั่วโลก

กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2560 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และออโต้เดสก์ ประกาศความร่วมมือในการแปลงโบราณวัตถุอันล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์จำนวน 1,500 แห่งทั่วประเทศ ให้ไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยโซลูชั่นชื่อรีเมคของออโต้เดสก์ (Audodesk ReMake)

ภายใต้โครงการนี้  สพร.  และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จะทำการแปลงรูปภาพและภาพสแกนโบราณวัตถุ 2 มิติ ให้เป็นโมเดลดิจิทัล 3 มิติ ที่มีความคมชัดสูง โดยวัตถุจัดแสดงในรูปแบบดิจิทัล จะนำไปเผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง และจุดเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยแก่คนทั่วโลก

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวในงานแถลงข่าวออโต้เดสก์ ยูนิเวอร์ซิตี้ อาเซียน (Autodesk University ASEAN) ว่า “โครงการที่เราดำเนินการร่วมกับออโต้เดสก์นี้ มีความสำคัญหลายประการ เราทำงานแข่งกับเวลา เพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุ ทั้งนี้ เราคงไม่สามารถจัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากมายที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยให้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน  ดังนั้น  ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ดิจิทัล สพร. จึงนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้มาใช้ในการอนุรักษ์มรดกไทย  เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่ฉลาดรู้และเข้าใจเรื่องดิจิทัลได้เข้าถึงและซึมซับประวัติศาสตร์ชาติเราในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ”

สพร. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการในปี 2559 เพื่อแปลงโบราณวัตถุบางส่วนให้ไปเป็นดิจิทัลโดยใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ และพบว่ากระบวนการดังกล่าวมีราคาสูงและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิค จึงทำให้การขยายโครงการยังไม่ครอบคลุมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

ในปี 2559 สพร. จึงได้เลือกออโต้เดสก์รีเมค(ReMake) มาใช้งาน เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายและแบบครบวงจร สามารถเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงหรือภาพสแกน 2 มิติ ของวัตถุจริงให้เป็นโมเดล 3 มิติ ที่มีความคมชัดสูง โดยกระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่าเรียลลิตี้ แคปเจอร์ (Reality Capture) ทั้งนี้ รีเมค (ReMake) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถจัดการกระบวนการดังกล่าวได้ แม้ว่าจะขาดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโมเดลลิ่งแบบ 3 มิติ (3D modeling)

ขณะนี้ สพร. และออโต้เดสก์ ได้เริ่มดำเนินการจัดโครงการอบรมให้แก่พิพิธภัณฑ์ จำนวน 5 ภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ภาคกลาง: มิวเซียมสยาม
  • ภาคเหนือ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร
  • ภาคใต้: สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา     
  • ภาคตะวันออก : พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีบทบาทในการอนุรักษ์โบราณวัตถุอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยเมื่อวัตถุเหล่านี้ได้รับการดิจิไทซ์หรือทำให้อยู่ในรูปดิจิทัลแล้วก็จะส่งผลกระทบในวงกว้าง เราสามารถนำเทคโนโลยีการสร้างโลกเสมือนจริงมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังสามารถนำเสนอโบราณวัตถุ พร้อมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัตถุแต่ละชิ้นแก่สาธารณชนจำนวนมากขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ (3D printing)” นางสาวอาภาพร สุภรณ์ทิพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ออโต้เดสก์ กล่าว 

“โครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงเฟสแรกเท่านั้น เมื่อเราแนะนำ ReMake และ Reality Capture ของออโต้เดสก์ให้พิพิธภัณฑ์ในเครือของเราได้รู้จักก็จะสามารถเพิ่มจำนวนโบราณวัตถุดิจิทัลให้มากขึ้นในทุกปี”

นายราเมศ กล่าว 

(ซ้ายไปขวา) ธัตจานา จามบาโซวา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ออโต้เดสก์: นางสาวศิริพร เฟื่องฟูลอย นักจัดการความรู้อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และนางสาวอาภาพร สุภรณ์ทิพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ออโต้เดสก์ ถ่ายรูปร่วมกันในงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง สพร. และออโต้เดสก์ ในงานออโต้เดสก์ ยูนิเวอร์ซิตี้ อาเซียน 2017 ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

###

เกี่ยวกับออโต้เดสก์

ออโต้เดสก์ (Autodesk) ช่วยให้ผู้คนให้สามารถจินตนาการ ออกแบบ หรือแม้กระทั่งสร้างสรรค์โลกนี้ให้ดีขึ้น ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของออโต้เดสก์ทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบอาชีพวิศวกร สถาปนิก ศิลปินที่ทำงานด้านดิจิทัล นักเรียน หรือผู้ทำงานอดิเรกก็สามารถใช้ซอฟท์แวร์ของออโต้เดสก์ได้เพื่อปลดปล่อยแนวคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ autodesk.com หรือติดตาม @autodesk

เกี่ยวกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้ “สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้นตามประกาศ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เพื่อกำกับดูแลการจัดตั้ง “มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ ที่เน้นการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมสนับสนุน และร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐาน กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น และ เสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่เหมาะสมแก่สังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปAbout TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ผลการศึกษาไอบีเอ็มชี้ ผู้บริโภคอาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยสแปม COVID-19

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 14 พฤษภาคม 2563: ไอบีเอ็มเปิดเผยผลการศึกษา พบจำนวนสแปมที่เกี่ยวกับ COVID-19 เพิ่มขึ้นกว่า 6,000% นับตั้งแต่ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของ COVID-19 …

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …