Breaking News

Aruba User Experience Insight: เปลี่ยนแนวคิดการทำ Network Monitoring ใหม่ ด้วยการจำลองประสบการณ์จากผู้ใช้งานโดยตรง

ปัญหาเรื่อง Wi-Fi ช้าหรือผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นั้นมักเป็นปัญหาโลกแตกของเหล่าผู้ดูแลระบบ Network ภายในองค์กร เพราะนอกจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้จากศูนย์กลางนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อนสูงและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ใช้งานนั้นก็อาจทำให้การแก้ไขปัญหายากขึ้นไปอีกขั้น

ด้วยเหตุนี้เอง Aruba Networks จึงได้นำเสนอโซลูชัน Aruba User Experience Insight ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่จะนำ Sensor ไปใช้ติดตั้งในจุดต่างๆ ที่เป็นพื้นที่สำคัญขององค์กร และให้ Sensor เหล่านั้นทำการจำลองการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนว่าตนเองเป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งตั้งแต่ระดับของเครือข่ายไปจนถึงระดับการเข้าถึง Application ก่อนจะทำการรายงานผลมายังศูนย์กลางตลอด 24 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติผ่านทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่าย 3G/LTE ภายนอกเผื่อกรณีระบบเครือข่ายล่ม

เมื่อ Network Monitoring แบบเดิมไม่ตอบโจทย์ต่อการดูแลรักษาเครือข่ายไร้สายที่มีความสำคัญสูงมากอีกต่อไป

โดยทั่วไปแล้วระบบ Network Monitoring นั้นมักอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์เครือข่ายหรืออุปกรณ์ IT ต่างๆ ในการตรวจสอบว่าระบบเครือข่ายเหล่านั้นทำงานปกติดีหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำงานของระบบนั้นๆ, การตอบสนองของอุปกรณ์นั้นๆ, ข้อมูล Log หรืออื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ดี ข้อมูลเหล่านั้นมักสะท้อนถึงเฉพาะเหตุการณ์หรือข้อมูลที่อุปกรณ์เหล่านั้นได้รับเท่านั้น รวมถึงระบบ Network Monitoring เองก็จะทราบเฉพาะข้อมูลในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ในหลายครั้งแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ที่อุปกรณ์เครือข่ายไม่มีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเอาไหว้ หรือระบบ Network Monitoring ไม่ได้ตั้งค่าเพื่อทำการตรวจสอบเอาไว้ ก็อาจเกิดปัญหาในการใช้งานจริงโดยที่ผู้ดูแลระบบไม่รู้ตัว และไม่มีข้อมูลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเลยก็เป็นได้

ตัวอย่างมาตรฐานที่เชื่อว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายหลายๆ คนน่าจะเคยเจอคือการที่ผู้ใช้งานแจ้งว่าระบบเครือข่ายช้า ซึ่งคำว่าช้านี้ในมุมของผู้ดูแลระบบเองก็ตีความได้หลากหลาย ทั้งการที่ Internet ออกภายนอกเชื่อมต่อได้ช้า, Server ภายในบริษัทตอบสนองได้ช้า หรือกรณีที่เกิดปัญหากับระบบเครือข่ายภายในจริงๆ ทำให้ระบบทำงานได้ช้า เป็นต้น

Aruba มองเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่องค์กรเริ่มเข้าสู่ยุคของ Multi-Cloud ที่จะทำให้ระบบเครือข่ายนั้นต้องครอบคลุมกรณีการใช้งานเชื่อมต่อ Application สำคัญมากมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร การตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้งานและแก้ไขให้ได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางระบบ IT ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายนี้ได้กลายเป็นความท้าทายหลักของเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ในทุกวันนี้

Aruba User Experience Insight: ติดตามการทำงานของระบบเครือข่ายที่ระดับของ “ประสบการณ์”

Credit: HPE Aruba

ก่อนหน้านี้ Aruba ได้ทำการเข้าซื้อกิจการของ Cape Networks เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ที่การเชื่อมต่อเครือข่ายและ Wi-Fi นั้นถือว่ามีความสำคัญระดับสูงสุด เช่น ในธุรกิจด้านการเงิน, การให้บริการลูกค้าในพื้นที่สำคัญ และการเชื่อมต่อ Mission Critical Application ของพนักงานในพื้นที่ต่างๆ สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นอยู่เสมอ

แนวคิดของ Aruba User Experience Insight นี้ก็คือการติดตั้ง Sensor ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Wi-Fi ได้ และทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อนั้นๆ ด้วยการลองเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเก็บเป็นสถิติและส่งไปรวบรวมบน Cloud เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์การในการเชื่อมต่อนั้นๆ ได้อย่างครบถ้วนอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ดูแลระบบมีข้อมูลสถิติด้านการเชื่อมต่อในเชิง IT เท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลสถิติไปถึงการตอบสนองของ Application ทั้งหมดทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรด้วย ทำให้สามารถเปรียบเทียบและทำการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายแต่ละส่วนนั้น น่าจะเป็นปัญหาในรูปแบบใด โดยภายในโซลูชัน Aruba User Experience Insight นี้จะมีส่วนประกอบหลักๆ ด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้

1. Dashboard กลางบน Cloud ติดตามการทำงานของระบบเครือข่ายได้ครบทุกมิติอย่างสวยงาม

Credit: HPE Aruba

ข้อมูลการเชื่อมต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโซลูชันนี้ จะถูกนำไปแสดงบน Cloud Dashboard กลาง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะร้ายแรงจนถึงขั้นไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่สามารถเข้าถึง Application ได้ ไปจนถึงปัญหาระดับที่ตรวจสอบได้ยากอย่างเช่นระบบเครือข่ายทำงานได้ช้า หรือบาง Application ตอบสนองได้ช้าจากบางพื้นที่ เป็นต้น

Cloud Dashboard นี้จะทำการรวบรวมข้อมูลจาก Sensor ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่หลากหลาย ไปจนถึงการตรวจสอบระบบเครือข่ายในหลายสาขา โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi, LAN และการทำงานของ DHCP, DNS, Authentication, Captive Portal, Cloud Application และ Application ภายในองค์กรได้ทั้งหมด โดยหากตรวจพบปัญหาใดๆ ก็สามารถทำการแจ้งเตือนได้ผ่านทาง Email, SMS, Slack พร้อมมีข้อมูลให้ตรววจสอบอย่างครบถ้วนบน Dashboard ได้ทันที

Dashboard นี้สามารถทำการรวบรวมข้อมูลจาก Sensor ได้ไม่จำกัดอุปกรณ์ ดังนั้นการใช้งานโซลูชัน Aruba User Experience Insight นี้จึงไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดของระบบเครือข่ายแต่อย่างใด

2. Sensor เรียบหรู ติดตั้งใช้งานได้ทุกพื้นที่ จำลองการเชื่อมต่อเครือข่ายและใช้งานได้อย่างละเอียด

Credit: HPE Aruba

ส่วนประกอบสำคัญถัดมาก็คือ Sensor สำหรับการติดตั้งภายในระบบเครือข่ายต่างๆ และทำการตรวจสอบประสบการณ์การใช้งานระบบเครือข่ายได้ทันที โดย Sensor เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายใดๆ ก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านผู้ผลิตโซลูชันนั้นๆ

นอกจาก Sensor เหล่านี้จะสามารถเชื่อมต่อผ่าน LAN และ Wi-Fi ได้แล้ว ตัวอุปกรณ์ยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายผ่าน 3G และ LTE ได้ด้วย เพื่อให้ในกรณีที่ระบบเครือข่ายที่ทำการตรวจสอบนั้นมีปัญหา อุปกรณ์ Sensor ก็จะยังคงสามารถเชื่อมต่อไปยัง Cloud Dashboard และทำการส่งข้อมูลของปัญหาขึ้นไปจัดเก็บและวิเคราะห์ต่อไปได้ โดยค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ 3G หรือ LTE เหล่านี้ถูกรวมอยู่ใน Subscription ของ Software อยู่แล้ว

ตัวอุปกรณ์ Sensor นี้ออกแบบมาให้ดูสวยงามเรียบหรู ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่ทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งการติดตั้งใช้งานบนโต๊ะทำงานทั่วๆ ไป, การติดตั้งบนกำแพงหรือเสา หรือติดตั้งในพื้นที่อื่นๆ ก็ตาม

แนวทางการติดตั้งใช้งาน Sensor ให้เหมาะสมต่อการใช้งานรูปแบบต่างๆ

Credit: HPE Aruba

ทาง Aruba เองก็ยังได้แนะนำตัวอย่างการติดตั้งใช้งานในกรณีต่างๆ เอาไว้ดังนี้

  • การตรวจสอบเครือข่ายทั่วไป ติดตั้ง 1 Sensor ต่อการตรวจสอบ 5 Access Point
  • การตรวจสอบเครือข่ายที่สาขาขนาดเล็ก ติดตั้ง 1 Sensor ต่อการตรวจสอบ 1 สาขา
  • การตรวจสอบเครือข่ายในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นห้องประชุมหรือสนามกีฬา ติดตั้ง 1 Sensor ต่อการตรวจสอบ 10 Access Point

สุดท้ายนี้ สำหรับผู้ที่สนใจในโซลูชัน Aruba User Experience Insight ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arubanetworks.com/products/networking/analytics-and-assurance/user-experience-insight/

สนใจติดต่อ Aruba ได้ทันที

ผู้ที่สนใจโซลูชันระบบ Wireless LAN, LAN และ Security สำหรับองค์กร หรือต้องการทดสอบเทคโนโลยี AI สำหรับช่วยเหลือในการดูแลรักษาระบบเครือข่าย สามารถติดต่อทีมงาน Aruba ได้ทันทีที่ Email: aruba.th@hpe.comAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Oracle Cloud VMware พร้อมให้บริการแล้ว

Oracle ได้ประกาศว่าโซลูชัน Oracle Cloud VMware นั้นพร้อมให้บริการแล้ว หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่กันยายนปีก่อน

HPE จับมือ SAP ให้บริการ SAP HANA Enterprise Cloud ผ่าน HPE GreenLake

HPE ได้ประกาศความร่วมมือร่วมกับ SAP เพื่อนำเสนอบริการ SAP HANA Enterprise Cloud ผ่านบริการ HPE Greenlake