Amazon, Facebook, DeepMind/Google, IBM และ Microsoft จับมือครั้งประวัติศาสตร์ จัดตั้งโครงการ Partnership on AI

partnership-on-ai

Amazon, Facebook, DeepMind/Google, IBM และ Microsoft จับมือครั้งประวัติศาสตร์ จัดตั้งโครงการ Partnership on AI

Partnership on AI หรือชื่อเต็ม “Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society” เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรใหญ่อย่าง Amazon, Facebook, DeepMind/Google, IBM และ Microsoft เพื่อผลักดันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยจะมีความร่วมมือในการทำวิจัย เพื่อวางรากฐานเป็น Best Practices สำหรับ AI ขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งในด้านการออกแบบ, หลักจริยธรรม และความยุติธรรม ส่วนเงินลงทุนในการดำเนินการส่วนแรกจะมาจากสมาชิกชุดแรกของกลุ่ม หลังจากนั้นจะมีการเปิดรับเงินสนุนจากองค์กรอื่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม น่าแปลกใจที่เรายังไม่เห็นองค์กรอย่าง Apple, Twitter, Intel หรือ Baidu เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Partnership on AI ทั้งๆที่องค์กรอย่าง Apple เคยประกาศไว้ว่าจะให้ความสำคัญในด้าน AI เพิ่มขึ้น

การร่วมมือกันในครั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องจริยธรรมใน AI ให้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากมีการวางรากฐานของ AI ไม่ดีตั้งแต่ต้น จะทำให้ AI Framework นั้นๆ มีความลำเอียงเกิดขึ้นในการทำงาน โดยองค์กรอย่าง Microsoft ก็เตรียมรับมือปัญหานี้ด้วยการจัดตั้ง AI Ethics Advisory Boards ขึ้นมาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และเตรียมจะเอาคำแนะนำสำคัญเข้าหารือกับที่ประชุม หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ จะมีการสรุปผลการประชุมและเปิดเผยสู่สาธารณะอีกครั้ง

ที่มา : https://techcrunch.com/2016/09/28/facebook-amazon-google-ibm-and-microsoft-come-together-to-create-historic-partnership-on-ai/About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

กรณีศึกษา : การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันบน Cloud ให้มั่นคงปลอดภัย

เนื่องจากปัจจุบันมี Startup เกิดขึ้นบนระบบ Cloud เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากเราเริ่มวางแผนให้ดีตั้งแต่แรกก็จะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้โดยไม่เกิดเหตุการณ์รั่วไหลต่างๆ อย่างที่ปรากฎในข่าวหลายต่อหลายครั้ง วันนี้เราจึงขอสรุปบทความจาก F5 Labs ที่ได้เขียนขึ้นมาจากการสังเกตการณ์ Startup ที่ชื่อ Wanderlust Society …

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี Google Cloud OnBoard รู้จัก Google Cloud Platform 30 มกราคม 2018

ทาง Google จัดงานสัมมนา Google Cloud OnBoard เพื่อแนะนำเทคโนโลยี Google Cloud Platform สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ฟรีๆ ในวันที่ 30 มกราคม 2018 …