Tag Archives: partnership on ai

รู้จัก AI Incident Database แหล่งรวมข้อมูลปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ AI สำหรับใช้เป็นกรณีศึกษา

สำหรับนักวิจัยทางด้าน AI การสร้าง AI ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยนั้นถือเป็นเรื่องยาก และทางเว็บไซต์ AI Incident Database หรือ AIID ก็ได้รวบรวมเอากรณีศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ AI ทั่วโลกเอาไว้ รวมถึงยังเปิดให้สามารถส่งกรณีของปัญหาเข้าไปให้นักวิจัยรายอื่นทั่วโลกได้นำไปศึกษากันได้ด้วย

Read More »

Apple เข้าร่วม Partnership on AI แล้ว ตามรอย Amazon, Facebook, Google, IBM และ Microsoft

Apple เข้าร่วม Partnership on AI แล้ว โครงการที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรใหญ่อย่าง Amazon, Facebook, Google/DeepMind, IBM และ Microsoft เพื่อผลักดันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

Read More »

Amazon, Facebook, DeepMind/Google, IBM และ Microsoft จับมือครั้งประวัติศาสตร์ จัดตั้งโครงการ Partnership on AI

Amazon, Facebook, DeepMind/Google, IBM และ Microsoft จับมือครั้งประวัติศาสตร์ จัดตั้งโครงการ Partnership on AI

Read More »