Breaking News

Amazon Elastic File System พร้อมให้บริการบน Production Cloud ของ Amazon แล้ว

สำหรับผู้ที่ติดตามระบบ File System ที่สามารถแชร์ได้ระหว่าง Amazon Web Services (AWS) EC2 Instance จำนวนหลายๆ เครื่องได้โดยมี Latency ต่ำ และบริหารจัดการได้ง่าย วันนี้ทาง AWS ได้ประกาศแล้วว่า Amazon Elastic File System (EFS) ได้พร้อมให้บริการแล้วในระดับ Production จริง

aws-600x300-banner-2

บริการ AWS EFS นี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของระบบที่มีขนาดใหญ่และมี Throughput การประมวลผลสูงโดยเฉพาะ โดยผู้ใช้งาน AWS สามารถบริหารจัดการและเพิ่มขยายระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ได้จาก Namespace เดียวและมีโครงสร้างของไฟล์แบบเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น AWS EFS นี้จึงเหมาะสมกับระบบเว็บไซต์ขนาดใหญ่, ระบบ High Performance Computing (HPC) และ Big Data ที่ต้องมีการเข้าถึงไฟล์จำนวนมากอยู่ตลอดเวลา

EFS นี้เป็น POSIX-compliant File Systems ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ EC2 Instance ได้ผ่านทาง NFS โดยไม่จำกัดขนาดสูงสุดในการใช้งาน รวมถึงไม่ต้องมีการทำ Provisioning ล่วงหน้าทั้งในแง่ของพื้นที่และ Bandwidth ซึ่ง AWS EFS จะทำการสำรองข้อมูลไฟล์ต่างๆ ของเราเอาไว้ในหลายๆ Availability Zones ให้โดยอัตโนมัติเพื่อความทนทาน โดยทุกครั้งที่ขนาดของ EFS ที่เราใช้งานมีการเติบโตมากขึ้น ระบบจะทำการเพิ่ม Performance ของระบบ Storage เหล่านี้ให้เราเองด้วยโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบัน AWS EFS เปิดให้ใช้งานแล้วใน US East (Northern Virginia), US West (Oregon) และ Europe (Ireland)

ที่มา: https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-elastic-file-system-production-ready-in-three-regions/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: รู้จัก NEXtier Cloud ERP สูตรลับการติดตั้งระบบ SAP Business One เพื่อใช้บริหารธุรกิจรวดเร็วสุดใน 7 วัน โดย Nexus-SR

ขอเรียนเชิญเจ้าของกิจการ, ผู้บริหารธุรกิจ และผู้จัดการ IT ทุกท่าน ที่สนใจระบบบริหารธุรกิจครบวงจร เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "รู้จัก NEXtier Cloud ERP สูตรลับการติดตั้งระบบ SAP Business One เพื่อใช้บริหารธุรกิจรวดเร็วสุดใน 7 วัน โดย Nexus-SR" เพื่อรู้จักกับโซลูชั่น NEXtier Cloud ERP power by SAP Business One ระบบ ERP ที่ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับการบริหารธุรกิจสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ สนับสนุนการบริหารธุรกิจให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มกำไร รวมถึงรองรับเอกสารภาษี พร้อมทั้งกรณีศึกษาการวางระบบเพื่อใช้งานรวดเร็วที่สุดใน 7 วัน ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Forescout เปิดตัวบริการ eyeSegment ทำ Nework Segmentation ได้ผ่าน Cloud

Forescout Technologies ผู้นำเทคโนโลยีด้าน Device Visibility & Control wด้ออกมาประกาศเปิดตัวบริการในการทำ Network Segmentation ผ่าน Cloud ภายใต้ชื่อ eyeSegment เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถจำแนกประเภทและจัดแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ เพื่อทำการควบคุมนโยบายการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ครอบคลุมสำหรับทั้ง Campus Network, Data Center, Cloud และ Operational Technology (OT) โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้