Amazon Elastic File System พร้อมให้บริการบน Production Cloud ของ Amazon แล้ว

สำหรับผู้ที่ติดตามระบบ File System ที่สามารถแชร์ได้ระหว่าง Amazon Web Services (AWS) EC2 Instance จำนวนหลายๆ เครื่องได้โดยมี Latency ต่ำ และบริหารจัดการได้ง่าย วันนี้ทาง AWS ได้ประกาศแล้วว่า Amazon Elastic File System (EFS) ได้พร้อมให้บริการแล้วในระดับ Production จริง

aws-600x300-banner-2

บริการ AWS EFS นี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของระบบที่มีขนาดใหญ่และมี Throughput การประมวลผลสูงโดยเฉพาะ โดยผู้ใช้งาน AWS สามารถบริหารจัดการและเพิ่มขยายระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ได้จาก Namespace เดียวและมีโครงสร้างของไฟล์แบบเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น AWS EFS นี้จึงเหมาะสมกับระบบเว็บไซต์ขนาดใหญ่, ระบบ High Performance Computing (HPC) และ Big Data ที่ต้องมีการเข้าถึงไฟล์จำนวนมากอยู่ตลอดเวลา

EFS นี้เป็น POSIX-compliant File Systems ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ EC2 Instance ได้ผ่านทาง NFS โดยไม่จำกัดขนาดสูงสุดในการใช้งาน รวมถึงไม่ต้องมีการทำ Provisioning ล่วงหน้าทั้งในแง่ของพื้นที่และ Bandwidth ซึ่ง AWS EFS จะทำการสำรองข้อมูลไฟล์ต่างๆ ของเราเอาไว้ในหลายๆ Availability Zones ให้โดยอัตโนมัติเพื่อความทนทาน โดยทุกครั้งที่ขนาดของ EFS ที่เราใช้งานมีการเติบโตมากขึ้น ระบบจะทำการเพิ่ม Performance ของระบบ Storage เหล่านี้ให้เราเองด้วยโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบัน AWS EFS เปิดให้ใช้งานแล้วใน US East (Northern Virginia), US West (Oregon) และ Europe (Ireland)

ที่มา: https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-elastic-file-system-production-ready-in-three-regions/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …