AWS Fargate for EKS รองรับ Amazon EFS ได้แล้ว

AWS ได้ประกาศให้ Fargate for EKS สามารถรองรับการทำงานกับ EFS ได้แล้ว

Credit: AWS

AWS fargate เป็น Severless Compute Engine สำหรับ Container คือ EKS และ ECS ซึ่งโดยธรรมชาติของ Container แล้วจะไม่มีการเก็บข้อมูลถาวร แต่ลูกค้าหลายคนต้องการ รวมถึงอยากให้แชร์ Storage ข้ามกันระหว่าง Containerized Application ให้ได้ ด้วยเหตุนี้ปีก่อน AWS จึงได้ออก Amazon Elastics File System เพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ โดยเริ่มแรกรองรับแค่ Fargate on ECS แต่ล่าสุดวันนี้ได้ประกาศให้รองรับ Fargate on EKS ได้แล้ว ซึ่งผู้สนใจสามารถเริ่มต้นได้ทุกแห่งที่ Fargate on EKS ให้บริการหรือติดตามได้ที่นี่

ในวาระเดียวกันนี้ทาง AWS ยังได้ EKS สามารถทำงานได้บน Gravition2 หรือชิป ARM ที่ AWS ออกแบบเองได้แล้วด้วย ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา :  https://www.zdnet.com/article/aws-makes-amazon-eks-generally-available-on-graviton2/ และ  https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-fargate-for-amazon-eks-now-supports-amazon-efs/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] ผลสำรวจชี้ มัลติคลาวด์ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง แต่ความซับซ้อนและความท้าทายต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่เช่นกัน

ผลสำรวจพบว่ามีการใชัมัลติคลาวด์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ก็มุ่งความสนใจไปที่ไฮบริด มัลติคลาวด์

7 ความสามารถของ Aruba EdgeConnect ที่ทำให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโซลูชัน SD-WAN ทั่วไป

ในบทความนี้เราจะสรุปถึงความสามารถของ Aruba EdgeConnect ที่โดดเด่นเหนือกว่าโซลูชัน SD-WAN ทั่วไปในเชิงของประสิทธิภาพให้ทุกท่านได้นำไปศึกษากัน ดังนี้ครับ