CDIC 2023

[Guest Post] เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก ธรรมศาสตร์ จัดแคมป์บ่มเพาะนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล

เอไอเอส ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม
AIS Young Digital Talent Camp
เฟ้นหานักศึกษาที่มีความชื่นชอบ หลงใหลในเทคโนโลยี ฉายแววนวัตกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะ (Incubator) สร้างทักษะ สร้างอาชีพ และสร้างนวัตกรรมให้กับสังคมไทย 

เอไอเอส ให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การพัฒนาทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจ สำคัญ ซึ่งนอกจากการพัฒนาทักษะของพนักงานภายในองค์กรแล้ว ยังได้ทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

            สำหรับกิจกรรม AYDT (AIS Young Digital Talent Camp) ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยมีทีมงานเอไอเอส ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็น Mentor คอยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิคด้านต่างๆ ทั้ง Technology, Design และ Business เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาสำหรับการทำงานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digital Disruption เป็นการช่วยพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

มหาวิทยาลัยที่สนใจโครงการสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/AISPlayground/

 

เกี่ยวกับ AIS

                บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1450 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 41 ล้านเลขหมาย (ณ มิถุนายน 2563) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ  AIS eSports, AIS Insurance ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน  

 


About Maylada

Check Also

ผลสำรวจจากพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เผยองค์กรในไทยมีความมั่นใจ ในมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น [Guest Post]

กรุงเทพฯ – 18 กันยายน 2566 – วันนี้ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: PANW) ผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เปิดเผยรายงานสถานการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในอาเซียนปี 2566 …

AI สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม [Guest Post]

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับการพูดถึงบ่อยครั้งในปัจจุบัน เพราะ ChatGPT และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันกำลังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้คน แต่ AI ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ ต้นกำเนิดของ AI สามารถย้อนกลับไปได้ถึงในช่วงทศวรรษ 1950  …