CDIC 2023

[PR] วิถีการสร้างผู้นำแบบอาลีบาบา เพื่อพร้อมรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

เมื่อเอ่ยชื่อ อาลีบาบา คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจอยู่เสมอว่า แจ็ค หม่า ประธานบริหาร อาลีบาบา กรุ๊ป จะขยายธุรกิจไปในทิศทางใดอีก นอกเหนือจากที่แผ่ขยายครอบคลุมไปแล้วเกือบทุกธุรกิจบนโลกใบนี้เป้าหมายของ แจ็ค หม่า ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับการประกอบธุรกิจเท่านั้น เขายังได้วางแนวทางการสร้างผู้นำในแบบอาลีบาบา ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำระดับโลกอาลีบาบา หรือ Alibaba Global Leadership Academy (AGLA) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น (talent) โดยมุ่งที่จะสร้างผู้นำในอนาคตของอาลีบาบาให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามธุรกิจหลักๆ ของอาลีบาบา โดยมีทั้งการเรียนในห้องเรียนและการฝึกเชิงปฏิบัติการ เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะมีทักษะด้านธุรกิจที่หลากหลาย และพร้อมเป็นผู้นำธุรกิจระดับโลกและเป็นฑูตวัฒนธรรมของอาลีบาบาที่สามารถเชื่อมโยงตลาดในประเทศต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกในไม่ช้านี้   

แจ็ค หม่า ตระหนักดีว่าตามแผนการที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น จำเป็นต้องมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ  และอาลีบาบาก็ยังขาดผู้นำและผู้บริหารเหล่านั้น  โครงการพัฒนาผู้นำระดับโลกอาลีบาบา (AGLA) จึงได้เริ่มขึ้นในปี 2016  เพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตที่มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการและการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว

มร. ไบรอัน หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Global Initiatives อาลีบาบากรุ๊ป และผู้อำนวยการโครงการ AGLA กล่าวว่าโครงการ AGLA มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy) และประเทศจีนยุคใหม่ (New modern China) ว่าทั้งสองส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร   ซึ่งเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เป็นเรื่องของการนำอินเตอร์เน็ตและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคมาสร้างเศรษฐกิจองค์รวมที่จะทำทุกคนได้ใช้งานร่วมกัน  ส่วนประเทศจีนยุคใหม่ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศจีนในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา และวิวัฒนาการของอาลีบาบาตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าใจทั้งสองส่วนนี้ จะเชื่อมโยงให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในธุรกิจของอาลีบาบา โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการ AGLA คือ การสร้างผู้นำยุคใหม่ที่จะนำความรู้กลับไปปรับใช้ที่ประเทศบ้านเกิด และแบ่งปันสิ่งที่พวกเข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาลีบาบา รวมถึงช่วยให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

โครงการ AGLA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 12 เดือน  และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้หมุนเวียนเปลี่ยนงาน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน ภายในหน่วยงานธุรกิจนานาชาติของอาลีบาบา เช่น Tmall Global, Ant Financial, AliExpress เป็นต้น และในหนึ่งสัปดาห์ของทุกเดือน โครงการจะจัดให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น วัฒนธรรม รัฐบาล เศรษฐกิจ ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classroom learning) นอกจากนี้ ยังมีการเปิดประสบการณ์พาไปศึกษาดูงานในพื้นที่จริง เช่น พาไปลงพื้นที่การเกษตร เพื่อเรียนรู้ว่าเกษตรกรสามารถนำอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารจัดการการเพาะปลูกและขายผลผลิตได้อย่างไร  หรือไปที่ปักกิ่ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง และสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ ทางโครงการยังสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทาย

ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีบัดดี้ที่เป็นพนักงานอาลีบาบาเป็นพี่เลี้ยง ช่วยดูแลในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของจีน เป็นการเรียนรู้เข้าใจวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของอาลีบาบาที่ทำผ่านอินเตอร์และ อีคอมเมิร์ซช่วยให้คนจีนใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไร

มร. หว่อง กล่าวถึงความคาดหวังของโครงการ AGLA ว่าผู้เข้าร่วมโครงการที่จบหลักสูตรแล้วจะมีความเข้าใจธุรกิจโดยรวมของอาลีบาบาอย่างลึกซึ้ง รวมถึงวัฒนธรรม ค่านิยม และวิสัยทัศน์ของอาลีบาบา และสามารถนำความรู้และประสบการณ์กลับไปช่วยสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่และธุรกิจท้องถิ่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศบ้านเกิดของเขา

โครงการ AGLA เป็นอีกโอกาสหนึ่งของผู้ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อหรือฝึกงานเพิ่มเติม เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตถึงขีดสุด ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้ใช้ชีวิต ทำงาน และเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่างๆ ในเมืองจีนเป็นเวลา 12 เดือน ในฐานะพนักงานเต็มเวลาของอาลีบาบาที่จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงานอาลีบาบา เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ทำงานในบทบาทที่สำคัญในสำนักงานของอาลีบาบาที่มีอยู่ทั่วโลกตามความสนใจ สายงานอาชีพ และความต้องการทางธุรกิจ  โดยทุกคนจะได้รับเงินค่าตอบแทนและแพ็คเกจผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด อีคอมเมิร์ซ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน โลจิสติก พัฒนาทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ และเต็มใจที่จะไปใช้ชีวิตและทำงานที่เมืองหังโจว สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และพร้อมที่จะย้ายไปทำงานตามหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ของอาลีบาบาหลังจากจบหลักสูตรแล้ว  และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องสามารถพูดและเขียนภาษอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงาน  ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ AGLA และยื่นใบสมัครได้ที่ https://agla.alibaba.com

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …

สมาร์ท เดลิเวอรี่ เอ็กซ์โป 2024 ณ ไบเทคบางนา วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 [Smart Delivery Expo 2024, 21 – 22 March 2024 Bitec, Bangkok]

ค้นพบสุดยอดโซลูชั่นการจัดส่ง พัสดุภัณฑ์ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน