Black Hat Asia 2023

AI-Ready Developer Infrastructure: วางระบบ IT รองรับ AI Developer ด้วย VMware Cloud Foundation จาก Yip In Tsoi

การพัฒนาระบบ AI เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจนั้น สิ่งสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการมีระบบ AI Infrastructure ที่ดีสำหรับรองรับการประมวลผลทางด้าน AI ทั้งในแง่ของการพัฒนา AI และการนำ AI ไปประยุกต์ใช้งาน

VMware ในฐานะของผู้นำทางด้านระบบ IT Infrastructure สำหรับธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับ NVIDIA พัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ AI-Ready Developer Infrastructure ด้วย VMware Cloud Foundation ที่สามารถทำงานร่วมกับโซลูชันของ NVIDIA ได้ เพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ

ระบบ IT Infrastructure แบบดั้งเดิม ไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบ AI ได้อย่างเต็มศักยภาพ

หนึ่งในโจทย์ที่ธุรกิจองค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญในการทำโครงการด้าน Digital Transformation ที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้น ก็คือการเตรียมระบบ IT Infrastructure สำหรับรองรับงานทางด้าน AI

ระบบ IT Infrastructure แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่นั้นมักไม่ตอบโจทย์ต่อการทำงานของเหล่า Software Developer และ Data Scientist ทั้งในมุมของเทคโนโลยีที่ต้องการใช้งาน, Hardware ที่เหมาะสม, การรองรับ DevOps และ DataOps ที่เหมาะสม ไปจนถึงการติดตั้งใช้งานระบบ Container หรือระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต่องาน AI ทำให้ทีมงานเหล่านี้มักหันไปใช้เทคโนโลยีที่ตนเองถนัดบนระบบอื่นๆ ซึ่งยากต่อการติดตามและควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยในมุมของผู้ดูแลระบบ IT

ปัญหาดังกล่าวนี้จึงนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อธุรกิจองค์กรที่มีระบบ IT ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม, การบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายของระบบให้เหมาะสม รวมถึงการเพิ่มขยายระบบในอนาคต ส่งผลให้โครงการด้าน AI ของธุรกิจองค์กรนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ตอบโจทย์ระบบ IT สำหรับการพัฒนา AI ด้วย VMware Cloud Foundation

เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ ทาง VMware จึงได้ต่อยอดนำ VMware Cloud Foundation ซึ่งเป็นโซลูชันระบบ Hybrid Cloud บน Hyperconverged Infrastructure ที่สามารถรองรับการใช้งาน Container ได้ด้วย VMware Tanzu มาทำงานร่วมกับโซลูชันจาก NVIDIA เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำไปใช้สร้างเป็นระบบ AI Infrastructure ได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งสำหรับ Developer, Data Scientist และผู้ดูแลระบบ IT อย่างครอบคลุม ด้วยความสามารถดังต่อไปนี้

1.) พัฒนาและใช้งานระบบ AI ด้วยประสบการณ์เดียวกัน ไม่ว่าบน Cloud, Edge หรือ Data Center

credit : VMware

VMware Cloud Foundation นี้สามารถทำงานได้บนทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Edge หรือ Data Center โดยธุรกิจสามารถเลือกใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Customer Managed ที่ธุรกิจองค์กรดูแลระบบด้วยตนเอง, VMware Managed ที่ทาง VMware จะเข้ามาดูแลระบบให้โดยตรง และ Partner Managed ที่ผู้ให้บริการ Cloud รายต่างๆ อย่างเช่น Azure, Google, IBM, Oracle และผู้ให้บริการอื่นๆ อีกกว่า 200 รายทั่วโลก ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ VMware จะเป็นผู้ที่ดูแลระบบส่วนนี้ให้

แนวทางดังกล่าวนี้จะช่วยให้ธุรกิจองค์การสามารถเริ่มต้นใช้งาน AI Infrastructure ที่ต้องการได้อย่างคล่องตัว รองรับการเพิ่มขยายได้อย่างอิสระบนทางเลือกที่หลากหลาย มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบที่น้อยลง อีกทั้งยังรองรับต่อการใช้งานในอนาคตได้อย่างยาวนานด้วยความสามารถในการใช้งาน App ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องในแบบ Cloud-Native

2.) ตอบทุกโจทย์ของการพัฒนาระบบ AI ในหนึ่งเดียว

Credit : VMware

ด้วยโซลูชัน NVIDIA AI Enterprise ที่ทำงานอยู่บน VMware Cloud Foundation นี้จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรมี Technology Stack ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและใช้งาน AI ได้อย่างครบถ้วนในระบบเดียว ด้วยเครื่องมือและ Framework ที่จำเป็นต่องานของ Data Scientist, ระบบสำหรับการทำ Cloud-Native Deployment และระบบ Infrastructure ที่ปรับแต่งมาสำหรับงาน AI โดยเฉพาะ

ในแง่ของผู้ดูแลระบบ โซลูชันดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้ทั้ง Kubernetes และ Virtual Machine ร่วมกันได้ โดยมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแบบ Intrinsic Security พร้อม Lifecycle Management ให้ใช้งาน อีกทั้งยังมีระบบเครือข่ายที่สามารถควบคุมการเชื่อมต่อและเข้าถึงส่วนต่างๆ ภายในระบบได้ในแบบอัตโนมัติ

สุดท้าย ในส่วนของ Server นั้น ระบบก็สามารถใช้งานได้ทั้ง NVIDIA GPU สำหรับเร่งการประมวลผลทางด้าน AI และ NVIDIA SmartNIC/DPU ที่จะช่วยเร่งการประมวลผลในส่วนของระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูล ทำให้ในภาพรวม การประมวลผลใดๆ ทั้งในการพัฒนาและใช้งาน AI นั้นจะเป็นไปได้ด้วยประสิทธิภาพในระดับสูงสุดอยู่เสมอ

3.) ใช้งานร่วมกับ NVIDIA ดึงศักยภาพของ GPU ได้อย่างเต็มที่

Credit : VMware

แน่นอนว่าทาง NVIDIA นั้นย่อมพัฒนา Software ที่สามารถทำงานร่วมกับ GPU ของตนเองและดึงศักยภาพการทำงานออกมาได้อย่างเต็มที่ ด้วยการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานภายในระบบ AI Infrastructure

  • A100 GPU สำหรับการประมวลผลทางด้าน AI ด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุด เหนือกว่า GPU รุ่นก่อนหน้าถึง 20 เท่า
  • GPUDirect Enhancement ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มขยายระบบแบบ Scale-Out และได้ประสิทธิภาพในการทำ Deep Learning ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานในแบบ Bare Metal
  • vGPU ใช้งาน GPU ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งส่วนทรัพยากรพลังประมวลผล GPU ตามเวลาและ Instance ช่วยให้การบริหารจัดการ GPU เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน VMware ก็ยังได้เสริมความสามารถในการทำ VMware vMotion เพื่อเพิ่มความมั่นคงทนทานให้กับ AI Workload ในระบบ และช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น รวมถึงยังรองรับการใช้งาน VMware vSphere DRS เพื่อช่วยกระจาย AI Workload ออกไปยัง AI Infrastructure ที่มีอยู่หลายแห่งได้อย่างง่ายดาย

สนใจโซลูชันระบบ AI จาก NVIDIA หรือ VMware สามารถติดต่อทีมงาน Yip In Tsoi ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันทางด้าน AI สามารถติดต่อทีมงาน Yip In Tsoi ได้ทันทีที่โทร 02-353-8600 ต่อ 3210 หรืออีเมล์ yitmkt@yipintsoi.com


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …

T3 Technology ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย Enterprise T3 IDC [Guest Post]

เปิดตัวด้วยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Inspur Information ผู้นำด้านเซิร์ฟเวอร์ระดับโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านไอทีแพลตฟอร์มระดับชาติ