Breaking News

ร้านค้าปลีกในสหรัฐกว่า 90% สอบตกมาตรฐาน PCI DSS

SecurityScorecard ได้จัดทำการวิเคราะห์ร้านกว่า 1,444 แห่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกระหว่างเดือนตุลาคม 2017 ถึง มีนาคม 2018 พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน PCI DSS

สถิติที่น่าสนใจจากรายงานมีดังนี้

  • ผลการทดสอบด้าน Social Engineering ซึ่งเป็นขั้นแรกๆ ของการโจมตี เช่น การทำข้อมูลรั่วไหลเมื่อเจอกับ Phishing Email เป็นไปได้แย่มากๆ
  • 91% ของร้านค้าที่ถูกประเมินจะไม่ผ่านข้อบังคับสำคัญของมาตรฐาน PCI DSS จำนวน 4 ข้อหรือมากกว่า
  • 98% มีปัญหากับการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการรักษาระบบและแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย
  • 91% สอบตกในการอัปเดตแพตช์ระบบให้ทันสมัย โดยรายงานชี้ว่าร้านค้าปลีกมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลายหลากคละกันไปทำให้ติดตามอัปเดตยาก เช่น ใช้ Storage บน Cloud หลายเจ้า, OS, Backup, mPOS และ POS อีกทั้งแพตช์ที่ออกมานั้นยังมีทั้งเพื่อการปรับปรุงแก้ไขด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วย
  • ร้านค้าปลีกยังขาดความรู้ใน Flow ของข้อมูลและเข้าใจความจำเป็นในการปกป้องระบบ เซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย เช่น ต้องมี Firewall และกำหนดกฏการเข้าถึงของเราเตอร์อนุญาตเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น หรือต้องไม่อนุญาตการเข้าถึงแบบสาธารณะมายังสภาพแวดล้อมส่วนประกอบระบบของ Cardholder Data ที่เชื่อมไปยังอินเทอร์เน็ต


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Cisco แพตช์ช่องโหว่ร้ายแรงใน Firepower Management และผลิตภัณฑ์อื่นกว่า 26 รายการแนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

Cisco ได้ประกาศ Advisory สำหรับช่องโหว่ต่างๆ กว่า 27 รายการ โดยมีช่องโหว่ร้ายแรง 1 รายการกระทบกับซอฟต์แวร์ Firepower Management Center จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานเร่งอัปเดตครับ

Microsoft ประกาศเหตุคอนฟิค Rule ผิด เปิดเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้กว่า 250 ล้านรายการ

Microsoft ได้ประกาศถึงเหตุการความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจสาเหตุจากการคอนฟิค Security Rule ของ Azure ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Customer Support ส่งผลให้ข้อมูลกว่า 250 ล้านรายการสามารถถูกเข้าถึงได้ แต่ยังไม่มีรายงานพบการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดี