ร้านค้าปลีกในสหรัฐกว่า 90% สอบตกมาตรฐาน PCI DSS

SecurityScorecard ได้จัดทำการวิเคราะห์ร้านกว่า 1,444 แห่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกระหว่างเดือนตุลาคม 2017 ถึง มีนาคม 2018 พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน PCI DSS

สถิติที่น่าสนใจจากรายงานมีดังนี้

  • ผลการทดสอบด้าน Social Engineering ซึ่งเป็นขั้นแรกๆ ของการโจมตี เช่น การทำข้อมูลรั่วไหลเมื่อเจอกับ Phishing Email เป็นไปได้แย่มากๆ
  • 91% ของร้านค้าที่ถูกประเมินจะไม่ผ่านข้อบังคับสำคัญของมาตรฐาน PCI DSS จำนวน 4 ข้อหรือมากกว่า
  • 98% มีปัญหากับการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการรักษาระบบและแอปพลิเคชันให้มีความมั่นคงปลอดภัย
  • 91% สอบตกในการอัปเดตแพตช์ระบบให้ทันสมัย โดยรายงานชี้ว่าร้านค้าปลีกมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลายหลากคละกันไปทำให้ติดตามอัปเดตยาก เช่น ใช้ Storage บน Cloud หลายเจ้า, OS, Backup, mPOS และ POS อีกทั้งแพตช์ที่ออกมานั้นยังมีทั้งเพื่อการปรับปรุงแก้ไขด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วย
  • ร้านค้าปลีกยังขาดความรู้ใน Flow ของข้อมูลและเข้าใจความจำเป็นในการปกป้องระบบ เซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย เช่น ต้องมี Firewall และกำหนดกฏการเข้าถึงของเราเตอร์อนุญาตเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น หรือต้องไม่อนุญาตการเข้าถึงแบบสาธารณะมายังสภาพแวดล้อมส่วนประกอบระบบของ Cardholder Data ที่เชื่อมไปยังอินเทอร์เน็ต

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] DGA เผยโฉมระบบพอร์ทัลข้อมูลกลาง เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชน

ประเทศไทยดูเหมือนจะมีสวัสดิการครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงยังมีประชาชนหลายคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการ หรือแม้จะได้รับสวัสดิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมกับการดำรงชีวิต ทำให้มีช่องว่างอีกมากมายที่จะสามารถพัฒนาและสนับสนุนเพิ่มเติมได้เพื่อให้สวัสดิการมีคุณภาพดีขึ้น

Tech Refresh & Data Migration ลดต้นทุน Tech Operation ผลักดันสู่ความท้าทายใหม่ในอนาคต | Tangerine x SVI

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านไอทีครอบคลุมทั้งระบบธุรกิจ ตั้งแต่ Infrastructure, Data Center, Network, Security และ ERP ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอสวีไอ …