5 อุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ Data Center ในปี 2023

ความต้องการขยายระบบ Data Center ยังคงพุ่งทะยานตามการเติบโตของยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Data Center กลับเริ่มเผชิญอุปสรรคที่ขัดขวางการขยายการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านขนาดหรือปริมาณ บทความนี้จะกล่าวถึงอุปสรรค 5 ประการที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ Data Center ในปี 2023

อุปสรรคที่ 1 – สถานที่ตั้ง Data Center เริ่มหายาก

การขาดแคลนสถานที่ตั้ง Data Center นับเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของการขยายธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อต้องสร้าง Data Center ขนาดใหญ่สำหรับให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการ Data Center จำเป็นต้องเลือกสถานที่ตั้งที่คุ้มค่าราคา เข้าถึงแหล่งพลังงานได้ง่าย มีความเสี่ยงจากภัยพิิบัติทางธรรมชาติต่ำ และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายความเร็วสูงได้ อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่ผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ต่างถูกใช้หรือจับจองไปเกือบหมดแล้ว แม้แต่พื้นที่ในแถบชานเมือง

อุปสรรคที่ 2 – ค่าพลังงานที่สูงขึ้น

ไม่ว่าผู้ให้บริการ Data Center จะเลือกแหล่งพลังงานแบบไหน ค่าใช้จ่ายก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ที่ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมาก การลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญเมื่อต้องขยาย Data Center เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง

อุปสรรคที่ 3 – กังวลเรื่องความยั่งยืน

ปัจจุบันนี้ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเริ่มตระหนักถึงการบริโภคพลังงานที่สูงของ Data Center มากขึ้น กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ จึงถูกบัญญัติเพื่อสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้แก่ Data Center โดยเฉพาะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทางออกที่ดีที่สุด คือ การลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดทำรายงานด้านความโปร่งใสของการใช้พลังงาน เพื่อลดกระแสต่อต้านจากนักอนุรักษ์หรือ NGO

อุปสรรคที่ 4 – ภัยพิบัติทางธรรมชาติเริ่มพบได้บ่อย

อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ เริ่มพบได้มากขึ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อน ผู้ให้บริการ Data Center จำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยให้ระบบ Data Center ของตนสามารถทนรับภัยพิบัติต่างๆ ได้ เช่น การมีระบบจ่ายไฟสำรอง ระบบป้องกันอัคคีภัย โครงสร้างที่ทนทานต่อแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต

อุปสรรคที่ 5 – ขาดแคลนบุคลากร

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ Data Center ก็ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเช่นกัน การค้นหาวิศวกรที่สามารถออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบ Data Center ใหม่ทำได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ การสร้างคอร์สฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจสายงานด้าน Data Center อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ผู้ให้บริการ Data Center สามารถทำได้ในขณะนี้

ที่มา: https://www.datacenterknowledge.com/buildconstruction/top-5-challenges-impeding-data-center-industry-growth-2023


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google เสริมแกร่ง Gemini ด้วยข้อมูลจาก Stack Overflow

Stack Overflow ถือเป็นแหล่งข้อมูลยอดนิยมของเหล่านักพัฒนาแอปพลิเคชันมานานแสนนาน ซึ่งล่าสุดได้เปิด API ที่ชื่อว่า OverflowAPI ประเดิมด้วยพาร์ทเนอร์รายแรกอย่าง Google Gemini for Google Cloud

Microsoft เปิดตัว Copilot for Finance ใช้งานบน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Microsoft Copilot for Finance ระบบ AI ผู้ช่วยด้านการเงิน ใช้งานได้บน Microsoft 365