CDIC 2023

การเลือกใช้สาย LAN แบบ 28 AWG Patch Cord จะช่วยตอบโจทย์กลยุทธ์ของระบบ IT ในระยะยาวได้อย่างไร?

ท่ามกลางโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้กลยุทธ์ของทุกองค์กรต้องกลายเป็นการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ได้อยู่ตลอดนั้น ระบบ IT Infrastructure ที่ยืดหยุ่นจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจที่จะทำให้เกิดความคุ้มค่าในระยะยาวและสามารถเปิดรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าสาย LAN เองก็ถือเป็นหนึ่งใน IT Infrastructure ที่มีความสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีอื่นๆ ในบทความนี้เราจึงขอแนะนำสาย LAN ขนาด 28 AWG ที่จะมาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบเครือข่าย และโซลูชันจาก Panduit ที่จะมาช่วยตอบโจทย์การเดินสายที่มีคุณภาพให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว การเลือกใช้สาย LAN ที่ยืดหยุ่นจึงสำคัญ

ในอดีตนั้นการจัดการสาย LAN ภายในตู้ Rack นั้นอาจไม่ได้ยากลำบากมากนัก เพราะด้วยตู้ขนาด 42U และ Server ที่มีขนาดเล็กสุดเพียงแค่ 1U การเดินสาย LAN ภายในตู้ Rack แต่ละตู้จึงไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก ในขณะที่การเดินสายไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องใช้งานนั้นก็มักไม่ได้มีความซับซ้อน เนื่องจากอุปกรณ์ทีต้องใช้ในการเชื่อมต่อทำงานต่างๆ นั้นยังมีไม่มากนัก และการทำงานมักไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่มากอย่างในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังประมวลผลที่สูงขึ้นและอุปกรณ์ขนาดที่เล็กลง ทำให้ภายในพื้นที่เพียงแค่ 3U นั้นอาจมี Server บรรจุอยู่ได้มาก 8-12 เครื่อง และแต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อ Network ได้ผ่านสาย LAN 1-4 ช่อง หรืออุปกรณ์ Network และ Security ที่รองรับการเชื่อมต่อจำนวนพอร์ตได้มากขึ้น ก็ทำให้ความหนาแน่นภายในตู้ Rack แต่ละตู้นั้นสูงขึ้นมาก ยังไม่นับถึงตู้ Rack ที่กระจายตามอาคารต่างๆ ซึ่งต้องบรรจุอุปกรณ์ Switch จำนวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการเชื่อมต่อกับ Access Point ปริมาณมากและความเร็วสูงขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ IoT ที่ต้องมีการใช้งานกันมากขึ้นด้วย

นอกเหนือไปจากความหนาแน่นที่สูงขึ้นในการใช้สาย LAN เชื่อมต่อเครือข่ายภายในตู้ Rack และเชื่อมต่อภายในอาคารแล้ว เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ก็ทำให้ธุรกิจองค์กรเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่มีความคุ้มค่าสูงขึ้นเพื่อทดแทนอุปกรณ์เก่าๆ หรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพิ่มเติมอยู่ตลอด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภายในตู้ Rack และการเชื่อมต่อภายในอาคารนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบ IT ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยประเด็นเหล่านี้อีก สิ่งหนึ่งที่เหล่าผู้ดูแลระบบ IT ทั่วโลกต่างเห็นพ้องต้องกัน ก็คือการออกแบบการเดินสาย LAN ภายในธุรกิจองค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั้นได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นไปทุกที เพราะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม Bandwidth การเชื่อมต่อ, การปรับสถาปัตยกรรมเครือข่ายไปสู่ Spine-Leaf, การปรับนำอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่มีความหนาแน่นสูงมากขึ้นมาใช้ หรือการนำอุปกรณ์ IoT ใหม่ๆ มาใช้ในธุรกิจองค์กรนั้น ล้วนต้องอาศัยการมีตู้ Rack ที่ยืดหยุ่นและรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ตามต้องการ ซึ่งก็ทำให้การเดินสายเผื่อเอาไว้สำหรับในอนาคต และสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานสาย LAN แต่ละเส้นได้อยู่ตลอดนั้นกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นขึ้นมา

สาย LAN ขนาด 28 AWG เล็กลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเท่าเดิม

ที่ผ่านมาเรามักคุ้นชินกับสาย LAN ที่มีขนาด 24 AWG กันเป็นหลัก อย่างไรก็ดี สาย LAN ขนาด 24 AWG นี้ก็เริ่มไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อีกต่อไปแล้ว ด้วยขนาดที่ใหญ่จนไม่สามารถเดินสายได้เพียงพอต่อความหนาแน่นในระดับที่ต้องการ ทำให้สาย LAN ขนาด 28 AWG ที่มีขนาดเล็กกว่าสาย 24 AWG เกินกว่า 50% ได้รับความนิยมมากขึ้น สามารถทำการเดินสายจำนวนหลายๆ เส้นรวมกันได้มากขึ้น และมีความหนาแน่นสูงกว่าการใช้สายขนาด 24 AWG เป็นอย่างมาก ทำให้ตู้ Rack ที่มีขนาดเท่าเดิมนั้นสามารถเดินสายได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยพื้นที่ที่เหลือมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการสาย LAN ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเอง

Credit: https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/landing-page-pdf2/space-optimization/Panduit0915Eprint.pdf

ในแง่ของความเร็วในการรับส่งข้อมูล สาย 28 AWG นั้นสามารถทำความเร็วได้ไม่ต่างจากสาย 24 AWG อีกทั้งยังรองรับระยะการเชื่อมต่อที่เหมือนกัน และมีให้เลือกใช้ทั้งสาย LAN แบบ Category 5e, Category 6 และ Category 6A ซึ่งก็จะมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และยังรองรับการจ่ายพลังงานผ่าน PoE, PoE+ และ PoE++

การใช้สายที่มีขนาดเล็กนี้นอกเหนือจากประเด็นด้านความยืดหยุ่นแล้ว พื้นที่ที่เหลือเพิ่มขึ้นมากจากสายที่ขนาดเล็กลงนี้ยังจะช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในตู้ Rack ที่อุปกรณ์ต่างๆ เองก็สร้างความร้อนอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่การจัดสายให้เป็นระเบียบเองก็จะมีทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

Credit: https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/landing-page-pdf2/space-optimization/Panduit0915Eprint.pdf

หากเปรียบเทียบขนาดจากดังรูปกันแล้ว จะเห็นได้ว่าสายสีแดงด้านซ้ายที่เป็นสายขนาด 24 AWG นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าสายสีฟ้าด้านขวาที่เป็นสายขนาด 28 AWG อย่างชัดเจน โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของสาย 24 AWG ในตัวอย่างนี้คือ 0.235 นิ้ว ในขณะที่สาย 28 AWG มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงแค่ 0.15 นิ้วเท่านั้น เรียกได้ว่าสาย 28 AWG มีขนาดเพียงแค่ราวๆ 41% ของสาย 24 AWG เท่านั้นเอง

สาย LAN 28 AWG จะมีระยะการใช้งานสั้นกว่า 100 เมตรเล็กน้อย และต้องวางแผนในการใช้ PoE ให้ดี

จุดหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนตัดสินใจใช้สาย 28 AWG ในระบบเครือข่ายนั้น ก็คือความยาวสูงสุดที่ยังคงรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะสั้นกว่า 100 เมตรเพียงเล็กน้อย โดยสำหรับสาย 28 AWG ของ Panduit ที่ผ่านการทดสอบส่วนประกอบของ Patch Cord จาก TIA นั้น จะมีระยะการใช้งานดังนี้

  • สำหรับการเชื่อมต่อสายจาก Permanent Link ความยาว 90 เมตรนั้น จะสามารถใช้ 28 AWG Patch Cord ความยาวเพียง 6 เมตร รวมเป็นระยะทาง 96 เมตร
  • สำหรับการเชื่อมต่อสายจาก Permanent Link ความยาว 83 เมตรนั้น จะสามารถใช้ 28 AWG Patch Cord ความยาวเพียง 10 เมตร รวมเป็นระยะทาง 93 เมตร

ด้วยข้อจำกัดนี้เอง ทำให้ก่อนการใช้งานสาย 28 AWG นั้นต้องมีการออกแบบระยะทางที่เหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพของการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่เพียงพอ

อีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้ PoE บนสาย 28 AWG ที่การเดินสายรวมกันไปจำนวนมากๆ จากขนาดที่เล็กลงนี้ อาจทำให้อุณหภูมิสูงเกินกว่า 15 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่แนะนำได้ ซึ่งในการใช้สาย 28 AWG นี้ ก็มีการแนะนำให้แบ่งกลุ่มของสายออกเป็นชุดย่อยๆ เดินแยกกันไปเพื่อไม่ให้มีความร้อนสูงเกินไป ดังนี้

  • สำหรับ PoE มาตรฐาน 802.3af และ 802.3at แนะนำให้เดินสาย 28 AWG รวมกันไม่เกิน 48 เส้น
  • สำหรับ PoE มาตรฐาน 802.3bt แนะนำให้เดินสาย 28 AWG รวมกันไม่เกิน 24 เส้น

ดังนั้นสำหรับบางจุดติดตั้งที่ 28 AWG อาจไม่ตอบโจทย์ ภาคธุรกิจก็สามารถเลือกใช้สาย 24 AWG ผสมผสานบ้างในบางตำแหน่งก็ได้เช่นกัน

โซลูชัน 28 AWG Patch Cord จาก Panduit เล็ก ทนทาน วางใจได้

Panduit ในฐานะของผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมระดับโลก ก็มีผลิตภัณฑ์สาย LAN ในขนาด 28 AWG ให้ใช้งานมาได้ตั้งแต่ปี 2011 แล้ว และก็กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จากความต้องการของระบบเครือข่ายที่ต้องมีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ดังนี้

  • 28 AWG Patch Cord สาย LAN สำเร็จรูปที่มีให้เลือกใช้ทั้ง Category 5e, Category 6, Category 6A
  • 28/30 AWG Modular Jack สำหรับใช้กับสาย Category 5e, Category 6, Category 6A และ Category 6A Shielded
  • 28 AWG Horizontal Copper Cabling สาย Category 6 ที่รองรับ 1000BASE+-T ได้ที่ระยะ 50 เมตร
  • 28 AWG Modular Plug UTP Modular Plug สำหรับ Category 5e, Category 6 และ Category 6A
  • 28 AWG Switch Harness ชุดสาย Category 6 สำเร็จรูปสำหรับเชื่อมต่อ Switch-to-Panel ให้เป็นระเบียบในระยะสั้น
  • 28 AWG Switch Patching Cord & Kit ชุดสาย Category 6 และ Category 6A ขนาดสั้นสำหรับเชื่อมจาก Switch ไปยัง Panel แบบ 1:1

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 28 AWG สามารถตรวจสอบคอู่มือ 28 AWG Selection Guide ด้วยตนเองได้ที่ https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/3/93/493/3493/102363493.pdf และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Panduit ได้ที่ https://www.panduit.com/en/products/copper-systems.html

ลงทะเบียนรับตัวอย่างสาย LAN 28 AWG จาก Panduit ได้ฟรีทันที

สำหรับธุรกิจองค์กรใดที่ต้องการทดลองใช้งานสาย LAN 28 AWG ทาง Panduit ก็เปิดให้ผู้ที่สนใจทำการลงทะเบียนเพื่อรับสาย 28 AWG ไปทดลองใช้งานได้ฟรีๆ ทันที โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://pages.panduit.com/Online-28-AWG-Ad-Campaign-Form.html และจะมีทีมงานของ Panduit ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

เกี่ยวกับ Panduit

นับตั้งแต่ปี 1955 วัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และความหลงใหลในการแก้ไขปัญหาของ Panduit ได้พัฒนาการเชื่อมต่ออันมีค่าระหว่างความสำเร็จในตลาดกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทขึ้น Panduit สร้างโซลูชั่นที่ล้ำสมัยด้านของวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และโครงสร้างอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับสภาพแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ศูนย์รวบรวมข้อมูลไปจนถึงห้องสื่อสารโทรคมนาคม รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบในโรงงาน Panduit มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทินลีย์ พาร์ก รัฐอิลลินอยส์ และดำเนินงานอยู่ใน 112 ประเทศทั่วโลก ชื่อเสียงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้านคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำของ Panduit ประกอบกับระบบนิเวศของคู่ค้าที่มั่นคงแข็งแรงจะช่วยสนับสนุน ค้ำจุน และสร้างเสริมการเติบโตของธุรกิจในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน https://www.panduit.com/

ผู้ที่สนใจโซลูชันใดๆ ของ Panduit สามารถติดต่อทีมงาน Panduit ประจำประเทศไทยได้ที่


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ