SUSE by Ingram

การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2020

เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำงานแบบ New Normal และพฤติกรรมส่วนบุคคลของลูกค้าต่างส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจในยุคดิจิทัลทั้งสิ้น Nextiva ร่วมกับ Poly และ AA-ISP จึงได้จัดทำรายงาน 2020 State of Business Communications Report เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนในวงการจากอุตสาหกรรมต่างๆ รวมแล้วกว่า 1,000 คนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อที่น่าสนใจได้ดังนี้

เครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจที่ทันสมัยและเชื่อถือได้เป็นตัวแปรสำคัญขององค์กร

ปัจจุบันนี้เรามีสื่อกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อการกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอซึ่งหน้า การส่งอีเมล การโทรศัพท์ การคุยผ่านระบบ Video Conference หรือการแชต ซึ่งสื่อกลางที่เราใช้แต่ละอย่างนี้ต่างให้เป้าประสงค์ในการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันไป บางโอกาสการใช้สื่อกลางแบบหนึ่งอาจเหมาะสมและให้คุณภาพที่ดีกว่าสื่อกลางอีกแบบหนึ่ง

แม้เราจะมีสื่อกลางให้เลือกใช้หลากหลาย แต่จากการสำรวจพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบดั้งเดิมอย่างการพบเจอกัน การโทรศัพท์ หรือการส่งอีเมล ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่ เพราะการสื่อสารด้วยเสียงนั้นถือเป็นสื่อกลางพื้นฐานสำหรับการสื่อสารที่มีความซับซ้อนและต้องใส่ใจในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม พบว่าการคุยผ่านระบบ Video Conference เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ในฐานะ “วิธีการที่ดีที่สุดรองจาก” การพูดคุยต่อหน้า เนื่องจากการทำงานจากภายนอกสถานที่หรือ Work from Home กลายเป็นวิถีการทำงานใหม่ (New Normal) ในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้นแล้ว การมีระบบ Voice และ Video Conference ที่ทันสมัยย่อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างพนักงานภายในองค์กรด้วยกันเองและระหว่างพนักงานกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะซึ่งหน้าอย่างในปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม การสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร เช่น ผิดนัดลูกค้าลูกค้า ส่งมอบงานผิดหรือไม่ทันเดดไลน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่ราว 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ปัญหาของการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจนี้ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียลูกค้าหรือพลาดเดดไลน์ที่สำคัญมาแล้ว

ใช้ให้เหมาะกับสไตล์การทำงาน สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ

อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ คือ การมีเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกสไตล์การทำงาน ทุกสภาพแวดล้อม และตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 59 ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารถึง 3 เครื่องในที่ทำงาน คำถามคือ ทำไมถึงต้องใช้มากกว่า 1 เครื่องล่ะ? นั่นก็เพราะอุปกรณ์แต่ละเครื่องตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไป หรือใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น สมาร์ตโฟนเหมาะสำหรับใช้งานขณะเคลื่อนที่ ในขณะที่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับการสื่อสารกับภายนอกองค์กรภายใต้สถานที่ที่ถูกกำหนดไว้ ส่วนซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ก็เหมาะที่สุดสำหรับการโทรหากันภายในหรือประชุมออนไลน์ผ่าน Video Conference เป็นต้น

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะยังมีประโยชน์แม้จะต้อง Work form Home

ถึงแม้ว่าการติดต่อสื่อสารผ่านกล้องวิดีโอและหูฟังจะเริ่มเป็นที่นิยมในบางสถานการณ์ แต่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะก็ยังคงมีความสำคัญในช่วงสถานการณ์ Work from Home นี้ด้วย รายงานระบุว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะเป็นประจำทุกวันมากถึง 59% และราว 70% ต้องใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ควบคู่ไปกับโทรศัพท์มือถือและซอฟต์แวร์สำหรับติดต่อสื่อสารบนคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการหลายรายยังระบุอีกว่า ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะเป็นประจำทุกวันได้นำโทรศัพท์ของตนกลับบ้าน เพื่อให้สามารถทำงานภายใต้ช่วง COVID-19 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกจากตอบโจทย์สไตล์การทำงานแล้ว โทรศัพท์ตั้งโต๊ะยังมีจุดได้เปรียบ คือ ความสามารถในการบริหารจัดการจากศูนย์กลาง ผู้ให้บริการหลายรายใช้ฟีเจอร์นี้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในแบบที่โทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันสำหรับติดต่อสื่อสารไม่สามารถทำได้

Poly โซลูชันการติดต่อสื่อสารคุณภาพสูง ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ผลพวงของ COVID-19 ทำให้เรากำลังเดินทางเข้าสู่ยุคที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องแสวงหาวิธีทำงานใหม่ๆ ให้พร้อมรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ (อย่างไม่คาดฝัน) แน่นอนว่าการติดต่อสื่อสารยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจทั้งระหว่างพนักงานด้วยกันเองและลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด รับส่งสารได้อย่างถูกต้อง Poly จึงได้นำเสนอโซลูชันที่ผสานรวมความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบเสียงและระบบวิดีโอไว้ด้วยกัน ตอบโจทย์การสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ที่เป็นสื่อกลางที่ดีที่สุดรองจากการคุยกันต่อหน้า ซึ่งกระทำได้ยากในช่วงที่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โซลูชันของ Poly ถูกออกแบบมาให้พร้อมใช้งานกับทุกสไตล์การทำงาน และทุกสภาพแวดล้อม ทั้งการใช้งานในออฟฟิศ ที่บ้าน หรือระหว่างเดินทาง ที่สำคัญคือเลือกใช้ภายใต้ทุกสถานการณ์ในอุปกรณ์เดียวได้ เพิ่มความสะดวกสบายไปอีกขั้น นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดจากศูนย์กลางได้อีกด้วย

อ่านรายงาน 2020 State of Business Communications Report ฉบับเต็มได้ที่นี่

โปรโมชันพิเศษจาก Exclusive Networks

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Poly Studio USB Video Bar ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2020 รับฟรี Limited Lifetime Warranty *

Poly Studio USB Video Bar เป็นระบบ Video Conference ที่ถูกออกแบบมาสำหรับห้องประชุมขนาดเล็กโดยเฉพาะ มีขนาดกระทัดรัด (70 x 7 x 10.5 ซม.) น้ำหนักเบาเพียง 2.34 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายและเชื่อมต่อกับหน้าจอเพื่อใช้งานได้ง่ายผ่าน USB ด้วยคุณสมบัติ Plug-and-play มาพร้อมกับกล้องวิดีโอระดับ UHD 2160p (4K) ไมโครโฟนและลำโพงแบบ Stereo รองรับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, GoToMeeting และแพลตฟอร์ม Video Conference อื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของ Poly Studio USB Video Bar ประกอบด้วย

 • Presenter Tracking: แพนกล้องตามผู้พูดแม้ในขณะเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ
 • Automatic Speaker Tracking: จับภาพผู้พูดโดยอัตโนมัติ
 • Group Framing: จับภาพรวมของผู้ที่อยู่ในห้องประชุมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
 • Conversation Mode: แสดงภาพคู่สนทนา 2 ท่านพร้อมกันบนหน้าจอเดียวกัน
 • NoiceBlockAI และ Acoustic Fence: เทคโนโลยีป้องกันและตัดเสียงรถบกวนอัจฉริยะ
 • ใช้งานร่วมกับทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์ (Plug-and-play)

* เงื่อนไขของ Limited Lifetime Warranty

 • ลูกค้าสามารถเคลมอุปกรณ์ได้ตลอดอายุการใช้งานจนกว่าทาง Poly จะประกาศ End Of Sales
 • รับประกันเฉพาะกรณีที่เป็นปัญหาจากตัวฮาร์ดแวร์เองเท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ S/N ใหม่ (Refurbish) ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ส่งอุปกรณ์มาซ่อมที่ศูนย์ซ่อม Exclusive Networks (Thailand)
 • การรับประกันไม่รวมกรณีที่เกิดจากไฟกระชาก การใช้งานที่ไม่ถูกวิธี การทำอุปกรณ์เสียหายโดยปัจจัยภายนอก เช่น ตกหรือกระแทก การดัดแปลงอุปกรณ์ และอื่นๆ ตามนโยบายการรับประกันของ Poly
 • Poly และ Exclusive Networks (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ Exclusive Networks ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Poly อย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้ที่

Product Manager – คุณสิริพรรณ ประวัติพัฒนากูล
Tel: 02 694 1421-3 ext. 2302
Email: SPrawatphathanakul@exclusive-networks.com

Inside Sales Representative – คุณชุติเดช จักรรุ่งโรจน์
Tel: 02 694 1421-3 ext. 2104
Email: CJukrungrog@exclusive-networks.com

เกี่ยวกับ Exclusive Networks

Exclusive Networks เป็นผู้เชี่ยวชาญ VAD ระดับโลกทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และโซลูชันระบบคลาวด์ ซึ่งเป็น 2 เทคโนโลยีหลักที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในยุคดิจิทัล ศักยภาพอันเด่นชัดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ทักษะอันหาที่เปรียบไม่ได้ และการเป็นเจ้าของบริการอันแสนประทับใจตั้งแต่การสนับสนุนเชิงเทคนิกก่อนและหลังการขาย ไปจนถึงการใช้เช่า การอบรม การให้บริการอย่างมืออาชีพ และการบริหารจัดการโปรเจ็กต์ระดับโลก ด้วยการมีสำนักงานกระจายอยู่ใน 5 ภูมิภาค กว่า 100 ประเทศทั่วโลก Exclusive Networks มีโมเดล “การขายแบบภายในท้องถิ่น ในสเกลระดับโลก” อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้เหล่าพันธมิตรสามารถประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ระดับโลกได้ ในขณะที่สามารถส่งมอบผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการให้บริการภายท้องถิ่นซึ่งพร้อมเพิ่มมูลค่าการให้บริการได้ในเวลาเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.exclusive-networks.com

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NVIDIA จับมือ NetApp เปิดตัว NetApp ONTAP AI รุ่นใหม่ ใช้ NVIDIA DGX A100 ร่วมกับ NetApp All-Flash Storage

NVIDIA และ NetApp ได้ออกมาประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ล่าสุด กับการเปิดตัว NetApp ONTAP AI รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโซลูชันที่จะช่วยให้การวางระบบ AI สำหรับธุรกิจองค์กรกลายเป็นเรื่องง่าย ดว้ยการผสาน NVIDIA DGX A100, NVIDIA Networking และ NetApp All-Flash Storage

Arcserve ประกาศควบรวมกิจการกับ StorageCraft เผยแผนสู่การเป็นผู้นำด้าน Data Protection และ Data Management

Arcserve และ StorageCraft ผู้พัฒนาโซลูชันด้าน Data Protection ได้ประกาศถึงการบรรลุข้อตกลงในการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการทำ Data Protection และ Data Management ที่มีโซลูชันครอบคลุมทั้งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก