10 อันดับ ทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับ Internet of Things

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการในด้านแรงงานที่เกี่ยวกับข้องกับโครงการ IoT ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก เนื่องจากโครงการ IoT จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ Hardware, Software, ระบบ Analytics ไปจนถึงระบบ Security ซึ่งทาง Upwork เว็บไซท์จัดหางานสำหรับองค์กร ได้ออกมาเปิดเผยถึง 10 อันดับ ทักษะสำคัญสำหรับ IoT ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด โดยวัดจากความต้องการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 จนถึงเดือนธันวาคม 2015 ผลสรุป 10 อันดับออกมาดังนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

อันดับที่ 10: GPS Development – เพิ่มขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์

ตลาด GPS กำลังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เนื่องจากการเข้ามาของ IoT นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Warables, รถอัจฉริยะ หรือบริษัทขนส่งต่างๆ เริ่มมีการนำ GPS เข้ามาใช้งานแล้ว โดยตลาด GPS ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตถึง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 ทำให้แรงงานที่มีความรู้ในด้านระบบ GPS กลับมาเป็นต้องที่ต้องการอีกครั้ง

อันดับที่ 9: Node.js – เพิ่มขึ้น 86 เปอร์เซ็นต์

Node.js เป็นเทคโนโลยี Server-side web development ที่เป็น Open Source โดยในกลุ่มของ IoT จะมีการนำ Node.js เข้ามาใช้ในการสร้างระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT เช่น Arduino และ Raspberry Pi และในปัจจุบัน Node.js ถูกเลือกนำมาใช้ในโครงการ IoT มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากใช้ทรัพยากรน้อย

อันดับที่ 8: Security Engineering – เพิ่มขึ้น 124 เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยเป็นข้อกังวลที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยี IoT โดยสังเกตได้จากการเกิด Data Breach ค่อนข้างมากในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานเริ่มตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Privacy) มากขึ้น ทำให้ระบบ Security จะเป็นส่วนสำคัญในทุกๆโครงการ IoT ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในระบบ IoT นั้นไม่เหมือนกับระบบ Security ภาย Datacenter ปัจจุบัน โดยจะต้องได้รับการดูแลและป้องกันตั้งแต่ Physical เช่น Controllers หรือ Gateways ไปจนถึงระบบการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ ทำให้ทักษะในด้าน Security Analysis และประสบการณ์ในการประเมินช่องโหว่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

อันดับที่ 7: Electrical Engineering – เพิ่มขึ้น 159 เปอร์เซ็นต์

ในการสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆในอนาคตจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน Software และ Electrical Engineering ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาจะเกี่ยวข้องกับ Embedded Device สำหรับรองรับการทำงาน Mobile Application โดยตรง และอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกันผ่านสัญญาณวิทยุ (RF) รวมถึงคลื่นไมโครเวฟต่างๆอีกด้วย

อันดับที่ 6: Big Data – เพิ่มขึ้น 183 เปอร์เซ็นต์

IoT จะทำให้จำนวนของข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ต่อ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ Data Scientists และ Back-end Engineers เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะทำการเก็บข้อมูล, จัดเรียง และวิเคราะห์ออกมาให้ตรงความต้องการมากที่สุด ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ Hadoop และ Apache Spark เป็นอย่างมาก

อันดับที่ 5: Security Infrastructure – เพิ่มขึ้น 194 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูล ทำให้ Information Security ยังเป็นส่วนสำคัญในระบบเช่นเคย ในทักษะข้อนี้จะไม่กล่าวถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือ Physical Security ต่างๆ แต่จะเป็นความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมด โดยองค์กรที่มีประสบการณ์ในด้านของ Cloud Security มาก่อน จะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันตลาดนั้นต้องการผู้ที่มีทักษะทางด้าน Network Security Developer และ Programmers สำหรับพัฒนา Platform IoT เป็นหลัก

อันดับที่ 4: Machine Learning – เพิ่มขึ้น 199 เปอร์เซ็นต์

เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการใส่ Machine Learning เข้าไปในระบบเป็นอย่างมาก เพื่อให้อุปกรณ์, แอพพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมา ทำงานได้อย่างฉลาดมากขึ้น ซึ่งในกระบวนการพัฒนาจำเป็นต้องมี Data Scientists ที่สามารถทำการออกแบบ Algorithm ของ Machine Learning ได้ ซึ่งจะช่วยในการตรวจจับ Pattern ของข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ IoT และนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่าน Algorithm มาประยุกต์ใช้งานต่อได้

อันดับที่ 3: AutoCAD – เพิ่มขึ้น 216 เปอร์เซ็นต์

เป็นที่รู้กันดีว่า AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งสำหรับงาน IoT นั้น AutoCAD จะถูกนำมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ IoT Devices นั่นเอง โดยการออกแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและต้องทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุดทั้งในด้านรูปลักษณ์และประโยชน์ของอุปกรณ์นั้นๆ ทำให้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ AutoCAD กลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง

อันดับที่ 2: Microcontroller Programming – เพิ่มขึ้น 225 เปอร์เซ็นต์

เทคโนโลยี IoT จะทำให้อุปกรณ์นับล้านชิ้นสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ และในการควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Microcotroller ขึ้นมา ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Microcontroller ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ทั่วไปๆ เนื่องจาก Microcontroller นั้นมีพลังในการประมวลผลที่ต่ำ และจำเป็นต้องประหยัดพลังงานอยู่เสมอ ทำให้นักพัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ โดยตลาดแรงงานส่วนใหญ่กำลังมองหาผู้ที่มีทักษะพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino และเคยใช้งาน Sensor ต่างๆ หรือเคยพัฒนาระบบ Automation มาก่อน

อันดับที่ 1: Circuit Design – เพิ่มขึ้น 231 เปอร์เซ็นต์

หากมองเล็กลงไปอีกในอุปกรณ์ IoT แล้ว ชิปและ Sensor ต่างๆบนอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการสื่อสารกันผ่านวงจร Circuit Board โดยผู้ที่ออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของ IoT Devices ว่าจะต้องประหยัดพลังงานมากที่สุดและต้องรู้ว่าควรจะเลือกใช้ชิปหรือ Sensor แบบใดให้เหมาะสมมากที่สุด ทำให้ทักษะทางด้านการออกแบบวงจร Circuit Board กลายเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน จากผลการสำรวจพบว่า ตลาดกำลังต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้าน Printed Circuit Board (PCB) และ 3D design เป็นอย่างมาก

ที่มา : http://www.cio.com/article/3072132/it-skills-training/10-most-in-demand-internet-of-things-skills.html#slide1


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Microsoft Exchange Server 2013 จะสิ้นสุดการสนับสนุนปี 2023

ช่วงนี้มีแต่ข่าว ลด ละ เลิก บนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ครานี้ถึงชะตาของ Exchange Server 2013 จากการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุนซึ่งแจ้งไว้ล่วงหน้าเกือบปีในวันที่ 11 เมษายน 2023 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้าย

Orbx ได้เปิดตัวสนามบินภูเก็ต (VTSP) สำหรับ Microsoft Flight Simulator แล้ว

สนามบินภูเก็ต มีความหนาแน่นที่สุดอันดับ 2 ของประเทศไทย จึงมีเครื่องบินและสายการบินมาเยี่ยมเป็นประจำไม่ขาดสาย ในแต่ละปีมีผู้โดยสารกว่า 16 ล้านคนที่เดินทางผ่านประตูท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับชายหาดที่งดงาม ดื่มด่ำกับธรรมชาติเขตร้อน และเมืองที่มีชีวิตชีวาในความเป็นเกาะฝั่งอันดามัน