Black Hat Asia 2023

Zebra Webinar: Smart Technology 4.0 โดย ซีบร้า เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Smart Technology 4.0 โดย ซีบร้า เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย” เพื่อทำความรู้จักโซลูชัน Smart Technology 4.0 ที่จะผสานนำข้อมูลสถานที่ของพนักงานผู้ปฏิบัติการในภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปได้อย่างแม่นยำ ทำงานได้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Smart Technology 4.0 โดย ซีบร้า เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย
ผู้บรรยาย: คุณเชษฐา ศรีกรการ, System Engineer, Zebra Technologies Thailand
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทย

จากวิกฤตในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความท้าทายทางธุรกิจขึ้นมากมาย เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลักดันธุรกิจให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทาย ในยุค New Normal การใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการปรับตัวขององค์กรในแง่ของการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่างทางสังคม, กระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบใหม่

ใน Webinar ครั้งนี้ ทุกท่านจะได้พบกับการอัปเดตเจาะลึกในประเด็นที่หลากหลายถึงเทคโนโลยีที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญท่ามกลาง New Normal อาทิเช่น

  • Smart Technology 4.0 เทคโนโลยีแห่งอนาคต เริ่มสร้าง Digital Twins สำหรับธุรกิจด้วยข้อมูลตำแหน่งและสถานที่
  • MotionWorks Technology เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เมื่อธุรกิจสามารถนำข้อมูลตำแหน่งสถานที่ของผู้ปฏิบัติงานมาผสานในระบบ Business Application สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
  • Proximity & Presence แนวทางการนำข้อมูลด้านสถานที่และตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานมาใช้ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งตำแหน่งปัจจุบัน และการเข้าใกล้ระหว่างกัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการทำ Contact Tracing

การเข้าร่วมชม Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Zebra Technologies ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_Esa3V7W8RPiWl_yU3MQdIQ โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Adobe Summit 2023: ขับเคลื่อนการเติบโตด้วย “ประสบการณ์” [Guest Post]

• อะโดบีเปิดตัวนวัตกรรมมากมายสำหรับ Adobe Experience Cloud โดยเน้นบริการใหม่ด้าน generative AI, personalization, การจัดการด้านคอนเทนต์ และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงโซลูชั่น Content Supply Chain …

IBM Business Automation โซลูชั่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจด้วยการผสมผสานระบบ BPM, ECM และ Case Manager [Guest Post]

บทความนี้จะแนะนำการใช้ IBM Business Automation เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร โดยเน้นไปที่ระบบ Business Process Management (BPM) Enterprise Content Management (ECM) และ …