Tag Archives: zebra motionworks

Zebra Webinar: Smart Technology 4.0 โดย ซีบร้า เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Smart Technology 4.0 โดย ซีบร้า เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย" เพื่อทำความรู้จักโซลูชัน Smart Technology 4.0 ที่จะผสานนำข้อมูลสถานที่ของพนักงานผู้ปฏิบัติการในภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปได้อย่างแม่นยำ ทำงานได้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »