Breaking News

[PR] “ยิบอินซอย” จัดงาน Kick Off 2018: Jumping on S-Curve ก้าวทันโลกต่อยอดธุรกิจเอสไอไทย

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีครบวงจร จัดงาน “Yip In Tsoi Kick Off 2018 : Jumping on S-Curveนำทีมโดยนายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด พร้อมพนักงานยิบอินซอยสาย Enterprise Solutions กว่า 400 คน ร่วมฟังสัมมนาเพื่อรวมพลังความสามัคคี ระดมสมองบุคลากร แสดงจุดยืนแข็งแกร่ง และสร้างผลงานความความสำเร็จของกลุ่มลูกค้า


ภายในงานบริษัทฯ ได้เผยความสำเร็จขององค์กรในปี 2560  ที่ผ่านมา พร้อมประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ที่มุ่งเน้นนำเสนอสินค้าและโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องไอโอทีและบิ๊กดาต้าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินทรัพย์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ส่วนโซลูชันใหม่จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีการขยายผลไปยังธุรกิจเครือข่ายเคลื่อนที่ (Mobile Network) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของตลาดโลก

พร้อมตอกย้ำความเป็นมืออาชีพด้วยการพัฒนาเรื่องบุคลการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯถือว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร โดยให้ความสำคัญมากขึ้นในการก้าวไปสู่การพัฒนาบุคลารที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น โดยการใช้ทีมที่มีทักษะสูง

ปัจจุบันบริษัท ยิบอินซอย เป็นผู้นำเอสไอรายใหญ่ของประเทศที่มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีให้กับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งส่วนที่เป็นกลุ่มลูกค้ารายเก่าในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร และอุตสาหกรรมแก๊สและน้ำมัน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตลอดจนตลาดใหม่อย่าง AEC เพิ่มขึ้นด้วย

กว่า 92 ปีของยิบอินซอยคือเครื่องพิสูจน์ความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ ความพร้อมในการให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกทำให้ยิบอินซอยอยู่ในตำแหน่ง เอสไอระดับประเทศที่สามารถตอบโจทย์ทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดทั้งภาครัฐและเอกชนให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

###About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …

[PR] 3 เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยอะโดบี

ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไอโอที (IoT) จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกคือ การสรรหากลยุทธ์มาสร้างความน่าสนใจดึงดูดสายตาลูกค้าพร้อมกับรักษาฐานลูกค้าในเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้