ฟรี White Paper ป้องกัน DDoS Attack สำหรับสถาบันการเงิน และ DDoS Downtime Calculator

incapsula_logo

เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม DDoS Attack ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น FFIEC (Federal Financial Institutions Examination Council) หน่วยงานนานาชาติของสหรัฐฯ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกฏระเบียบและมาตรฐานสำหรับสถานบันการเงิน ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่ง จำเป็นต้องเฝ้าระวังระบบเครือข่ายของตนจากการโจมตีแบบ DDoS และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์สำหรับรับมือกับ DDoS เชิงรุก

Incapsula ผู้ให้บริการ DDoS Protection ชื่อดังจึงได้ออก White Paper สำหรับป้องกันสถาบันการเงินจากการโจมตีแบบ DDoS และเครื่องมือสำหรับคำนวณอัตราการถูกโจมตีและมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับใช้ประเมินความเสี่ยงและเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินใช้รับมือกับการโจมตีแบบ DDoS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

White Paper

เนื้อหาของ White Paper: Protecting Financial Institutions from DDoS Attacks ประกอบด้วย

  • ความหมายและผลกระทบของการโจมตีแบบ DDoS ต่อสถาบันการเงิน
  • Best Practices เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีแบบ DDoS
  • บริการ DDoS Protection ของ Incapsula สามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดของ FFIEC ได้อย่างไร
  • ดาวน์โหลด White Paper ได้ที่ http://incapsula.evyy.net/c/247539/281470/4029

DDoS Downtime Calculator

DDoS Downtime Calculator ของ Incapsula ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงสถาบันการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีแบบ DDoS ได้ โดยคำนวณจากข้อมูลจริงของหน่วยงาน เช่น จำนวนพนักงาน ประเภทของหน่วยงาน การวางระบบ เครื่องมือที่ใช้ป้องกัน DDoS เป็นต้น

incapsula_ddos_finance_1

อัลกอริธึมที่ใช้คำนวณความน่าจะเป็นที่องค์กรจะถูกโจมตีและมูลค่าความเสียหายอ้างอิงจากข้อมูลจริงในโลกปัจจุบันที่ได้มาจากการสำรวจผลกระทบของการโจมตีแบบ DDoS จาก 270 องค์กรหลากหลายประเภททั่วโลก ผู้ที่สนใจสามารถทดลองคำนวณความเสี่ยงขององค์กรของตนได้ที่ http://incapsula.evyy.net/c/247539/273488/4029

incapsula_ddos_finance_2

ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2016/05/06/ddos-protection/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Blendata Coding Star 2022 มาร่วมค้นหา High Performance Data Engineer ตัวจริง เวทีที่คนสาย Data ห้ามพลาด! [20ส.ค.-10ก.ย.นี้]

Blendata ร่วมกับ TGGS จัดกิจกรรม Blendata Coding Star 2022: High Performance Data Engineer เวทีที่คนสาย Data ห้ามพลาด! …

Sophos Webinar: Getting Started With Threat Hunting

Sophos ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา Sophos Webinar เรื่อง "Getting Started With Threat Hunting" พร้อมแนะนำเครื่องมือ กรอบการทำงาน และแนวทางการค้นหาและไล่ล่าภัยคุกคามที่แฝงอยู่ในระบบเครือข่ายขององค์กร ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar