ฟรี White Paper: เจาะลึกมาตรฐาน Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax โดย HPE Aruba

HPE Aruba ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายชั้นนำระดับโลก ออกเอกสาร White Paper เรื่อง “802.11AX” เจาะลึกเชิงเทคนิคมาตรฐาน Wi-Fi 6 ซึ่งเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุดในยุคดิจิทัล ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

White Paper “802.11AX” ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 38 หน้า เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นมาตรฐาน Wi-Fi ในอดีตจนถึงปัจจุบัน, เป้าหมายของ 802.11ax, คุุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามา, เปรียบเทียบ 802.11ax และมาตรฐานก่อนหน้าอย่าง 802.11ac ไปจนถึงประโยชน์ที่ธุุรกิจจะได้รับและ Use Cases การนำ 802.11ax ไปใช้งานจริง โดยทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอในเชิงเทคนิค เหมาะสำหรับวิศวกรระบบและนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปที่ต้องการทราบหลักการทำงานเชิงลึกของมาตรฐาน 802.11ax

เนื้อหาภายใน White Paper ฉบับนี้ประกอบด้วย

  • แนวโน้มตลาด Wi-Fi และการมาถึงของ 802.11ax
  • คุณสมบัติเชิงเทคนิคของ 802.11ax
  • ตัวอย่างการนำ 802.11ax ไปใช้งานจริง
  • แนวทางการวางระบบและกลยุทธ์การอัปเกรดระบบสู่ 802.11ax
  • คุณสมบัติจำเป็นและคุณสมบัติเสริมต่างๆ บน 802.11ax
  • ประมาณการณ์ประสิทธิภาพของ 802.11ax
  • Channel การใช้งาน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AWS ลดราคา Amazon EKS ลง 50%

AWS ได้ประกาศลดราคาบริการ Amazon Kubernetes Service ลงกว่า 50%

นักวิจัยตั้ง Honeypot จำลองระบบในอุตสาหกรรมเพื่อศึกษาการโจมตีจริง

ทีมนักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Trend Micro ได้ตั้ง Honeypot ปลอมเป็นองค์กรภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบ เช่น ICS, PLC และอื่นๆ โดยผลลัพธ์ชี้ว่าผู้ดูแลระบบมีความเสี่ยงจากคนร้ายทั่วไปที่หวังผลทางการเงินมากกว่ากลุ่มแฮ็กเกอร์ระดับชาติ