[Video Webinar] จัดการ Remote SOC ด้วย Disruptive Security Operation Platform จาก Palo Alto Networks

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Palo Alto Networks Webinar เรื่อง “จัดการ Remote SOC ด้วย Disruptive Security Operation Platform” เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการจัดการศูนย์ SOC จากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตที่ทำให้เหล่าผู้ปฏิบัติงานด้าน Security จำเป็นต้องทำงานจากที่บ้านหรือสาขาต่างๆ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณนนทนะ อนุเคราะห์ดิลก Cortex Sales Manager และคุณวรนล เวชมณีศรี System Engineer จาก Palo Alto Networks Thailand

ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จะช่วยให้ทีมผู้ดูแลศูนย์ SOC เข้าใจและแก้ปัญหา End-to-end Security ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รวมไปถึงลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการศูนย์ SOC จากระยะไกล (Remote SOC) นอกจานี้ท่านจะได้รู้จักกับ Cortex XSOAR และ Cortex XDR โซลูชันจาก Palo Alto Networks ที่จะช่วยยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ SOC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแม้ในช่วง Work from Home ขณะนี้

หัวข้อและเนื้อหาที่จะบรรยายประกอบด้วย

  • Challenge of SOC team for WFH situation – รู้จักความท้าทายที่ผู้ดูแลศูนย์ SOC ต้องเผชิญในช่วง Covid-19
  • Remote SOCs are the new reality – การบริหารจัดการศูนย์ SOC จากระยะไกลทำได้อย่างไร
  • How to operate SOC – วิธีจัดการกับศูนย์ SOC ให้มีประสิทธิภาพ
  • Cortex XSOAR & Cortex XDR – แนะนำโซลูชันเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ SOC
  • Kahoot Game – ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามลุ้นรางวัล
    Wrap up and Q&A – สรุปและตอบข้อสงสัย


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก