CDIC 2023

Verizon ทดสอบ LTE สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things ทางการเกษตรสำเร็จแล้ว

Verizon ได้เปิดตัว Chipset สำหรับให้อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE ได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10Mbps และได้ทำการทดสอบกับผู้ผลิตโดรนอย่าง PrecisionHawk ในการสำรวจไร่องุ่นสำหรับการทำ Mapping และ Analytics เพื่อเตรียมขายโซลูชั่นร่วมกันระหว่าง LTE และ IoT สำหรับผู้ผลิตไวน์ให้สามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวองุ่นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Credit: Nata-Lia/ShutterStock
Credit: Nata-Lia/ShutterStock

Verizon อ้างว่าตนเองเป็น Carrier รายแรกของโลกที่สามารถนำเสนอเครือข่าย Category 1 LTE ให้กับผู้ใช้งานอุปกรณ์ IoT ได้ ซึ่งการมาของ LTE ความเร็วสูงสุดถึง 10Mbps นี้จะช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานที่ต้องใช้ลงไปมากเมื่อเทียบกับเครือข่าย 2G

สำหรับการทำงานของระบบนี้ โดรนจะทำการบินเพื่อบันทึกภาพคุณภาพสูงสำหรับใช้ตรวจสอบโรคขององุ่น และประมาณจำนวนและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว โดยข้อมูลภาพนี้ไม่ได้ส่งผ่าน LTE แต่ต้องรอให้โดรนจอดก่อนจึงจะทำการ Download ข้อมูลลงมาได้ ในขณะที่ Sensor ซึ่งติดตั้งอยู่ทั่วไร่องุ่นสำหรับรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ, โรคจากเชื้อรา, ความชื้นของหน้าดิน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการปลูกองุ่นนี้จะถูกส่งผ่าน LTE ที่ย่านความถี่ 900MHz มายัง Intel IoT Gateway เพื่อประมวลผลต่อไป

ที่มา: http://www.networkworld.com/article/3010913/internet-of-things/verizon-lte-now-available-for-iot-devices.html#tk.rss_all


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Conference Thailand 2023 ชูเทคโนโลยี Hyper-localized ยกระดับชีวิต ธุรกิจ และนักพัฒนา ก้าวสู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” [Guest Post]

ครั้งแรกของ LINE ประเทศไทย กับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ก้าวต่อไปในการพัฒนาและดำเนินการด้านเทคโนโลยีใหม่แห่งปี สู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” …

รับมือกับ Ransomware ด้วย Backup Solution จาก Nipa Cloud

Backup Solution เป็นแนวทางป้องกันเหตุฉุกเฉินสุดท้ายที่องค์กรพึงมี โดยเฉพาะเหตุโจมตีจาก Ransomware ตัวป่วนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ เชื่อแน่ว่าท่านคงจะได้ยินข่าวความเสียหายที่ธุรกิจองค์กรยังคงตกเป็นเหยื่อการโจมตีรายวัน แน่นอนว่าการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง ซึ่งเสียทั้งเวลา ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าของธุรกิจ ในบทความนี้จะพาทุกท่านร่วมกันถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ใช้บริการ Backup Solution กับ …