CDIC 2023

UiPath เปิดตัว AI Task Mining ตัวช่วยค้นหากระบวนการทำงานที่สามารถนำมา Automated ผ่าน RPA ได้

UiPath เปิดตัว AI Task Mining ตัวช่วยค้นหากระบวนการทำงานของพนักงานที่สามารถนำมา Automated ผ่าน RPA ได้
 
Credit: UiPath

การใช้งาน Robotic Process Automation (RPA) กับระบบธุรกิจถือว่ามีความคุ้มค่าอยากมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการทำงานของพนักงานในองค์กรลงไปได้ อย่างไรก็ตามการที่จะค้นหากระบวนการทำงานที่สามารถนำมาใช้กับระบบ RPA ได้ ยังคงเป็นความท้าทายอย่างมากในปัจจุบัน ล่าสุด UiPath ได้ประกาศเปิดตัวระบบ AI Task Mining ใน UiPath Platform 21.4 เป็น Engine สำหรับช่วยค้นหากระบวนการทำงานของพนักงานที่สามารถนำมา Automated ผ่าน RPA ได้ โดยระบบจะทำการตรวจสอบ Workflow การทำงานของพนักงานที่เกิดขึ้นบน Business Application ทั้งหมดเพื่อตรวจหา Task ที่ถูกทำซ้ำบ่อยๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นระบบ RPA ซึ่งจะช่วยจัดลำดับความสำคัญและช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจของผู้บริหารที่ต้องการสร้าง RPA สำหรับแต่ละระบบงานลงไปได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานระยะเวลาทั้งหมดที่ถูกใช้ไปในแต่ละ Workflow ได้อีกด้วย
 
ทาง UiPath กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัท Paychex ได้ทดลองนำ UiPath Task Mining ไปทดสอบแล้ว โดยค้นพบกระบวนการทำงานจำนวน 8 Task ที่เกิดขึ้นมากกว่า 5,000 ครั้งที่สามารถนำ RPA เข้ามาช่วยลดระยะเวลาการทำงานได้ นอกจากนี้ ใน UiPath 21.4 ยังมีการปรับปรุง Interface และเพิ่ม UiPath Insights เพื่อช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ UiPath Automated Cloud
 

About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11