CDIC 2023

ปฏิวัติการทำงานในสำนักงานด้วยเทคโนโลยี RPA

วิถีการทำงานในยุค New Normal ต้องปรับเปลี่ยนไปหลายด้านอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน แล้ว RPA คืออะไรและช่วยปฏิวัติรูปแบบการทำงานขององค์กรเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร? ร่วมค้นหาคำตอบได้จากบทความสรุปการบรรยายหัวข้อ “ปฏิวัติการทำงานในสำนักงานด้วยเทคโนโลยี RPA” โดย คุณณัฐพงศ์ เคยพุดซา ผู้จัดการฝ่าย Innovation จากบริษัท INET Managed Services 

วิถีการทำงานใหม่ยุค New Normal

เมื่อ COVID-19 เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการทำงานรูปแบบ Work From Home หรือ Hybrid Work การทำงานกับกระดาษก็กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานสะดุด ไม่ราบรื่นอย่างที่เคย พฤติกรรมการทำงานของพนักงานย่อมต้องเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการทำงานผ่านการประชุมออนไลน์ การใช้แดชบอร์ดและการลดใช้กระดาษ (Paperless) ฝั่งองค์กรเองก็ต้องมีทิศทางการทำงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งการวางแผนการจัดการ การปรับปรุงด้านการสื่อสาร และการหาเครื่องมือตัวช่วยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานรูปแบบใหม่ของพนักงาน

ทางออกขององค์กร คือ การมองหาโซลูชันที่เอื้อให้พฤติกรรมการทำงานของพนักงานและทิศทางการทำงานรูปแบบใหม่เข้าใกล้กัน โดยไม่เป็นการผลักภาระให้กับพนักงานมากเกินไป ดังนั้น RPA จึงเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้ด้วยการเป็นเครื่องมือที่เข้ามาปฏิวัติรูปแบบการทำงานในยุค New Normal และขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

Robotic Process Automation (RPA) คืออะไร?

Robotic Process Automation (RPA) คือ โปรแกรมหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ อาทิ การเปิดอีเมลและไฟล์แนบ การล็อกอินเข้าเว็บหรือแอปพลิเคชันขององค์กร การย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ การกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น ซึ่ง RPA นั้นสามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์ จึงเหมาะสำหรับงานที่มีความยุ่งยากและใช้เวลานาน

RPA แบ่งประเภทตามรูปแบบการทำงานได้ 2 แบบ คือ

 1. RPA Attended Automation คือ RPA ที่ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยในการปฏิบัติตามคำสั่ง จำเป็นต้องมีพนักงานคอยประกบการทำงาน เนื่องจากต้องอาศัยการตัดสินใจหรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ซึ่ง RPA แบบนี้มีลักษณะการทำงานต่าง ๆ กัน ดังนี้
  • Hands-off automation เป็น RPA ที่รับช่วงต่อมาทำงานซ้ำ ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น การเช็กอีเมลและดาวน์โหลดไฟล์ เก็บข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพื่อออกรายงานประจำวัน การเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบและไฟล์ Excel และกรอกแบบฟอร์มแสดงผล
  • Side-by-Side automation เป็น RPA ที่ทำงานควบคู่ไปพร้อม ๆ กับพนักงานในรูปแบบ Multitasking เช่น หุ่นยนต์เขียนรายงานออกมาในขณะที่พนักงานกำลังเตรียมนำเสนอ หรือหากพนักงานติดประชุมอยู่ RPA ก็ช่วยเช็กอีเมลและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้
  • Interactive automation เป็น RPA ที่ทำงานแบบโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน เมื่อพนักงาน Trigger การทำงานของระบบ RPA ก็จะประมวลผลดำเนินการตามคำสั่งที่กำหนดไว้ก่อนหน้า แล้วส่งต่อให้พนักงานตรวจสอบและดำเนินการขั้นต่อไป
  • Event-driven automation เป็น RPA ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อพนักงานอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม RPA ก็จะติดตามและอัปเดตลงในรายงานโดยอัตโนมัติได้
  • Interconnected automation เป็น RPA ที่เชื่อมต่อการทำงานประสานกันข้ามกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงานกับลูกค้า พนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับ RPA
 1. RPA Unattended Robot คือ RPA ที่สามารถทำงานเป็น Back Office เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พร้อมทำงานสนับสนุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีพนักงานคอยกำกับการทำงาน พนักงานเพียงตั้งเวลาการทำงานของ RPA แบบ Loop หรือตั้งค่าให้ไป Trigger บอตตัวอื่น แล้วมาตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานในภายหลังได้

โซลูชัน RPA จาก INETMS ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

INET Managed Services เป็นผู้ให้บริการ RPA แก่องค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอุปทาน วัสดุก่อสร้างและโลจิสติกส์ บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ต่างเผชิญความท้าทายที่แตกต่างกันไป เช่น 

 • ความต้องการสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที 
 • การปรับรูปแบบการทำงานแบบ New Normal สู่องค์กรไร้กระดาษ
 • ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานผิดพลาดของพนักงาน
 • ปริมาณงานที่มากเกินไปจนกระทบต่อเวลาการทำงานของพนักงาน
 • ความคาดหวังต่อคุณภาพและ Productivity ที่เพิ่มมากขึ้น
 • การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

จากปัญหาเหล่านี้เอง INET Managed Services จึงได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำโซลูชัน RPA รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทการทำงานของแต่ละองค์กร รวมไปถึงการให้บริการทำ Digital transformation เพื่อนำไปสู่กระบวนการอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้ คือ ชั่วโมงการทำงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้พนักงานไปทำงานอื่นที่สำคัญยิ่งกว่า พร้อมกับต้นทุนที่ประหยัดไปได้เป็นมูลค่ามหาศาล

ในภาพรวม การประยุกต์ใช้ RPA ในสำนักงานสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรหลายประการ ตั้งแต่การลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร ความแม่นยำและคุณภาพของงาน ความสม่ำเสมอ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ความสะดวกในการทำงานร่วมกับระบบต่าง ๆ รวมไปถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดการใช้งานได้ ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ RPA จึงเป็นอีกเทคโนโลยีที่องค์กรยุค New Normal ไม่ควรมองข้าม และควรเลือกนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัทเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก INET Managed Services ได้ที่

 • โทรศัพท์ 06-5929-6317
 • อีเมล sales@inetms.co.th
 • เว็บไซต์ www.inetms.co.th

ทุกท่านสามารถรับชมวิดีโอการบรรยายหัวข้อ “ปฏิวัติการทำงานในสำนักงานด้วยเทคโนโลยี RPA” โดย คุณณัฐพงศ์ เคยพุดซา จากบริษัท INET Managed Services ในงานสัมมนา TechTalkThai Virtual Summit: Enterprise Tech and Innovation 2022 ได้ทาง YouTube Channel ของ TechTalkThai


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …