เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้จับต้องได้ด้วย Innovative Analytics โดย SAS

ในเซสชัน “เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้จับต้องได้ด้วย Innovative Analytics” ในงาน TTT Virtual Summit: Enterprise Tech & Innovation 2022 ที่ผ่านมา คุณวริทธิ สันธิเดช Business Development จาก SAS Software (Thailand) ได้เล่าถึงความสำคัญของ Analytics ต่อธุรกิจในปัจจุบัน ที่นอกจากจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว ยังช่วยในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ จะมีสาระสำคัญอะไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้

โลกยุคปัจจุบัน คือโลกของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลได้กลายมาเป็นหนึ่งความสามารถที่ทุกธุรกิจควรมีในยุคปัจจุบัน ด้วยปริมาณของข้อมูลที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละนาทีทำให้ธุรกิจมีวัตถุดิบมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการได้

ยิ่งข้อมูลมีมาก ธุรกิจก็สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้ดีขึ้นตามไป ทว่าการจะนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแท้จริงนั้นก็มีเงื่อนไขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมระบบไอทีให้พร้อมจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ระบบวิเคราะห์ที่ฉลาดมากพอที่จะทำงานร่วมกับข้อมูลหลายแบบ และให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่แม่นยำ ไปจนถึงการจัดการระบบข้อมูลให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ และในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัย รวมไปถึงรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลด้วย

Analytics หรือที่เรียกกันว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเองก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยอธิบายเหตุการณ์ที่ผ่านมา (Descriptive)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา (Diagnostic)
  • การวิเคราะห์ที่นำไปสู่แนวทางการดำเนินการหรือแก้ปัญหา (Prescriptive) และ
  • การวิเคราะห์ที่ช่วยทำนายเหตุการณ์ในอนาคต (Predictive)

โดยทั้ง 4 ประเภทนี้ก็มีความซับซ้อนแตกต่างกันไป องค์กรอาจเลือกใช้เพียงบางประเภท หรือใช้งานร่วมกันทั้งหมดเพื่อสรา้งคุณค่าให้กับธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ นี้

สำหรับ SAS พวกเขาเชื่อว่า Analytics ที่ดีนั้นทุกคนในองค์กรต้องสามารถใช้งานได้ ช่วยในการตัดสินใจได้จริง สนับสนุนความโปร่งใสภายในองค์กร และช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย SAS เน้นไปที่การช่วยธุรกิจใช้ Analytics เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริง

ในเซสชันนี้คุณวริทธิได้เล่าถึงการนำ Analytics ไปใช้ในกรณีต่างๆ เช่น การช่วยในการตัดสินใจ การรักษาความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดการระบบ IoT ภายในองค์กร และการสร้างความประทับใจในการให้บริการลูกค้า

ในบางกรณี การนำ Analytics เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำงานนอกจากจะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยในการทำความเข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ลดความขัดแย้ง และช่วยให้องค์กรมุ่งทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อีกด้วย

คุณวริทธิส่งท้ายว่าในองค์กรสมัยใหม่นั้นแบ่งงานให้ตรงกับจุดแข็งของแต่ละฝ่าย มนุษย์ที่มีจุดแข็งด้านอารมณ์ความรู้สึกและสามัญสำนึกควรได้ทำงานที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่ เท่าๆ กับที่เครื่องจักรและซอฟต์แวร์ที่เก่งด้านการประมวลผลข้อมูลปริมาณมากและการคิดคำนวณก็ควรปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้เป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ไป

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังเรื่อง “เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้จับต้องได้ด้วย Innovative Analytics” โดยคุณวริทธิ สันธิเดช จาก SAS Software (Thailand) ในงาน TTT Virtual Summit 2022: Enterprise Tech & Innovation 2022 ได้ที่นี่


Check Also

Google เผยมือมืดผู้พัฒนาเครื่องมือใช้ช่องโหว่ Windows

มีบริษัทมากมายบนโลกได้นำเสนอการพัฒนาชุดเจาะระบบเพื่อขายให้แก่รัฐบาลต่างๆ ซึ่ง Google’s Threat Analysis Group (TAG) ได้ระบุตัวถึงอีกหนึ่งบริษัทในสเปนที่พัฒนาชุดเครื่องมือใช้งานช่องโหว่ใน Chrome, Firefox และ Microsoft Defender ซึ่งได้รับการแพตช์ครบตั้งแต่ต้นปี 2022

ตอบโจทย์ Hyper-connected Infrastructure ด้วยเครือข่าย LAN ที่แรงเพียงพอ

การแพร่ระบาดผ่านไปแล้วแต่รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ เราจะเห็นการทำงานผ่านCloud มากขึ้น การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของแนวทางการทำ Digital Transformation ที่องค์กรต้องมี ด้วยเหตุนี้เองการเชื่อมต่อผ่านสาย LANแบบเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์ต่อไปได้ ไฟเบอร์ออปติกจึงเป็นหลักสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้